VDX.tv uruchamia kampanię społeczną prowadzoną za pomocą cyfrowych filmów wideo o zasięgu globalnym mających na celu informowanie o COVID-19

Inicjatywa będzie obejmować współpracę z przedsiębiorstwami, markami, agencjami, wydawnictwami i rzecznikami.

EMERYVILLE, Kalifornia--()--Spółka VDX.tv, globalne przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze technologii reklamowych przekształcające sposób nawiązywania przez marki kontaktu z odpowiednimi odbiorcami, uruchomiła w dniu dzisiejszym inicjatywę polegającą na publikowaniu reklam społecznych (ang. Public Service Announcement, PSA) w postaci filmów, które pomogą zwiększyć świadomość zagadnień związanych z COVID-19 i pomagać społeczności na całym świecie lepiej radzić sobie z rozprzestrzeniającym się wirusem. Kampania umożliwi współpracę przedsiębiorstw, marek, wydawców i celebrytów na rzecz walki z szerzeniem się choroby.

Inicjatywa prowadzona jest przy świadomości, że wirus wciąż wywiera wpływ na funkcjonowanie społeczności na całym globie. Reklamy wideo tworzone przez VDX.tv będą tłumaczone na kilka języków, aby mogły dotrzeć do ludzi we wszystkich rejonach świata. Ponadto VDX.tv będzie korzystać z pełnych możliwości swojej platformy w celu dostosowania komunikatów do potrzeb każdego miasta i przekazywania najistotniejszych informacji.

„W tej bezprecedensowej sytuacji jesteśmy zdeterminowani do działania i chcemy pomagać w tym, co robimy najlepiej: w łączeniu się z odbiorcami dzięki przykuwającym uwagę komunikatom i formatom wideo - powiedział Dilip DaSilva, dyrektor generalny VDX.tv. - Wideo to najlepszy format, za pomocą którego marki mogą komunikować się z klientami, ale też najlepszy format do przekazywania osobom na całym świecie wiedzy na temat sposobów walki z wirusem i radzenia sobie z tym, jaki wpływ wywiera jego obecność na rodziny i społeczności”.

Format VDX.tv, którego nazwa jest skrótem od „Video Driven Experience” (usługi oparte na wideo) wychodzi od filmów wideo, ale daje użytkownikom również możliwość wejścia w interakcję z reklamą i zapoznanie się z dodatkowymi informacjami. Usługa może być dostosowywana w zależności od lokalizacji. Przykładowo, reklama może być źródłem informacji o najbliższych ośrodkach prowadzących selekcję pacjentów czy badania. W reklamach pojawiać się będą też linki do lokalnych zasobów od Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC).

„Poszukujemy przedsiębiorstw, marek, agencji, wydawców i rzeczników, którzy zechcieliby dołączyć do naszej kampanii. Aby przekazywać komunikaty jak najszerszemu gronu odbiorców, potrzebujemy wkładu zasobów lub środków finansowych, które pomogą w zakupie płatnych zasobów, potrzebni są też rzecznicy w każdym kraju, którzy będą nagrywać filmy, dzięki którym można będzie rozpowszechniać komunikaty - powiedział DaSilva. - Mój osobisty wkład w rozkręcenie kampanii to darowizna w wys. 100 tys. dolarów. Nasza spółka przekaże wszystkie posiadane zasoby na zasadzie pro-bono. Zatrudniamy ok. 500 pracowników, z których większość weźmie udział w tej inicjatywie”.

Więcej informacji i możliwość wsparcia inicjatywy można uzyskać na stronie covid-19.vdx.tv.

VDX.tv

Spółka VDX.tv to globalne przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze technologii reklamowych przekształcające sposób nawiązywania przez marki kontaktu z odpowiednimi odbiorcami w dzisiejszym coraz bardziej konwergencyjnym krajobrazie usług wideo. Tworzymy usługi w oparciu o wideo, które integrują komunikaty marek przekazywane w telewizji i mediach cyfrowych, umożliwiając specjalistom od marketingu oczarowywanie widzów, zmuszanie ich do działania i prowadzenie od świadomości do reakcji. Firma łączy ludzi, urządzenia i gospodarstwa domowe w jedną znaczącą całość w celu dostarczenia bardziej spójnego, trafnego i ważnego doświadczenia marki za pośrednictwem odbiorników TV i urządzeń mobilnych podłączonych do usługi. Wielowymiarowe podejście do ukierunkowania na gospodarstwa domowe nadaje widoczność całej podróży konsumenckiej, pozwalając markom wzmocnić swój komunikat i przemienić konsumentów w klientów.

VDX.tv jest oddziałem Exponential Interactive, Inc. Więcej informacji na www.vdx.tv.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Kite Hill PR for VDX.tv
Moira Shannon
e-mail: moira@kitehillpr.com

Contacts

Kite Hill PR for VDX.tv
Moira Shannon
e-mail: moira@kitehillpr.com