Największe statystycznie istotne badanie nad COVID-19 przeprowadzone przez 6200 lekarzy z różnych krajów pokazuje wzorce leczenia w kontekście pandemii

Doniesienia Sermo o skuteczności hydroksychlorochiny w leczeniu choroby; szersze stosowanie profilaktyki; ponad 80% ekspertów spodziewa się ponownego wybuchu epidemii.

Nowy Jork--()--Rozszerzające się zdezorientowanie, sprzeczne raporty, niespójne badania i wykorzystywanie zarejestrowanych i eksperymentalnych terapii niezgodnie z ich przeznaczeniem - to wszystko sprawia, że nie istnieje obecnie jedno źródło informacji z frontu walki z chorobą. Sermo, największa międzynarodowa firma świadcząca usługi z zakresu badań opinii publicznej dla sektora medycznego oraz największa platforma społeczna przeznaczona dla lekarzy, mając na celu stworzenie scentralizowanej dynamicznej bazy danych, dołożyła wszelkich starań do tego, aby móc opublikować wyniki badania nad COVID-19 prowadzone przez ponad 6200 lekarzy w 30 państwach. Badanie zostało ukończone w ciągu 3 dni. Dane obejmują obecnie dostępne opcje leczenia i profilaktyki, czas do szczytowej fazy epidemii, wybory etyczne, skuteczność działań rządowych i wiele więcej. Wiele wątków pracy, w tym także dogłębna analiza terapii, zostanie podjętych w ciągu najbliższych kilku tygodni. Wyniki i lista państw dostępne na sermo.com.

Najważniejsze odkrycia; „barometr” Sermo wykorzystujący dane w czasie rzeczywistym (ang. Sermo Real Time Barometer)*:

Terapie i ich skuteczność

 • Trzy leki najczęściej przepisywane przez lekarzy zajmujących się leczeniem pacjentów z COVID-19 to leki przeciwbólowe (56%), azytromycyna (41%) i hydroksychlorochina (33%).
 • Procentowy udział stosowania hydroksychlorochiny wśród lekarzy zajmujących się leczeniem COVID-19 wygląda następująco: Hiszpania 72%, Włochy 49%, Brazylia 41%, Meksyk 39%, Francja 28%, Stany Zjednoczone 23%, Niemcy 17%, Kanada 16%, Wielka Brytania 13%, Japonia 7%.
 • Spośród 15 opcji leczenia, głównie hydroksychlorochina była wybierana jako najbardziej skuteczna opcja leczenia wśród lekarzy zajmujących się leczeniem COVID-19 (37% lekarzy zajmujących się leczeniem COVID-19).
  • Hiszpania 75%, Włochy 53%, Chiny 44%, Brazylia 43%, Francja 29%, Stany Zjednoczone 23%, Wielka Brytania 13%.
 • Dwa najpopularniejsze protokoły leczenia hydroksychlorochiną obejmowały:
  • (38%) podanie 400 mg dwa razy dziennie pierwszego dnia terapii; 400 mg dziennie przez pięć kolejnych dni;
  • (26%) podanie 400 mg dwa razy dziennie pierwszego dnia terapii; 200 mg dwa razy dziennie przez cztery kolejne dni.
 • Poza granicami Stanów Zjednoczonych hydroksychlorochina była stosowana u pacjentów z rozpoznaną chorobą, którzy wykazywali objawy od umiarkowanych do poważnych. W Stanach Zjednoczonych lek był najczęściej stosowany u osób zakażonych z grupy wysokiego ryzyka.
 • Na świecie 19% lekarzy przepisywało hydroksychlorochinę zarażonym pacjentom lub stosowało lek jako profilaktykę u osób z grupy wysokiego ryzyka; 8% lekarzy zapisywało lek osobom z grupy niskiego ryzyka.

Druga fala epidemii

 • 83% lekarzy na świecie, 90% lekarzy w Stanach Zjednoczonych i jedynie 50% lekarzy w Chinach spodziewa się ponownego wybuchu epidemii.

Średni czas przeprowadzania testów

 • Wykonanie testów w Stanach Zjednoczonych trwa średnio 4-5 dni. W 10% przypadków oczekiwanie jest dłuższe niż 7 dni.
 • 14% lekarzy w Stanach Zjednoczonych i ponad 50% lekarzy w całej Europie I Chinach zgłasza otrzymanie wyników w ciągu 24h; w Chinach 73% lekarzy dostaje wyniki po upływie doby; 8% lekarzy może zobaczyć wyniki w ciągu godziny.

Ustalanie priorytetów leczenia przy niewystarczającej liczbie respiratorów

 • We wszystkich państwach z wyłączeniem Chin najważniejsze kryteria obierane przy decydowaniu, którzy pacjenci zostają w pierwszej kolejności podłączeni do respiratorów to szanse na wyzdrowienie (47%), ciężki przebieg choroby i zagrożenie śmiercią (21%) oraz odpowiedź na leczenie (15%).
  • W Chinach stosowano odwrotne priorytety: osoby najciężej chore i te najbardziej narażone na śmierć z powodu choroby były w pierwszej kolejności podłączane do respiratorów.
 • Pacjenci reagujący na leczenie byli traktowani priorytetowo w Stanach Zjednoczonych.
 • Francja, Japonia i Włochy ustalały kolejność w oparciu o wiek pacjentów.
 • W Brazylii i Rosji w pierwszej kolejności zapewniano opiekę pacjentom z grup wysokiego ryzyka.

Szczyt zachorowań i ograniczenia

 • 63% lekarzy w Stanach Zjednoczonych zaleca, by ograniczenia zostały zniesione dopiero za sześć lub więcej tygodni, a 66% lekarzy uważa, że szczyt zachorowań będzie miał miejsce za 3-4 tygodnie.

Pełna metodologia badania dostępna pod linkiem.

„Ta analiza to prawdziwy skarb dla politycznych decydentów. Lekarze powinni mieć głos w sprawie sposobów walki z pandemią oraz możliwość szybkiej wymiany informacji z innymi specjalistami na świecie - powiedział Peter Kirk, prezes Zarządu Sermo. - Ze względu na ocenzurowanie danych w przekazach medialnych i informacjach medycznych w niektórych państwach oraz obciążenie próby badawczej i niewłaściwy projekt prowadzonych badań, znalezienie rozwiązania na obecną pandemię przesuwa się w czasie. Zapraszamy lekarzy z całego świata do włączenia się w dostarczanie niezbędnych informacji decydentom, kolegom oraz społeczeństwu”.

*Wyniki stanowią obserwacje lekarzy. Nie zastępują oficjalnych wskazań medycznych.

Metodologia

Wyniki badania przedstawiono dla poszczególnych państw z wielkością próby wynoszącą co najmniej 250. Taka próba pozwala na ustalenie szacunków punktowych z dokładnością +/- 6% przy poziomie ufności 94%. 30 państw biorących udział w badaniu to Stany Zjednoczone, Kanada, Argentyna, Brazylia, Meksyk, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Belgia, Holandia, Szwecja, Turcja, Polska, Rosja, Finlandia, Irlandia, Szwajcaria, Austria, Dania, Norwegia, Grecja, Tajwan, Japonia, Korea Południowa, Australia, Chiny, Indie i Hong Kong. Respondentom nie składano żadnych ofert w zamian za wzięcie udziału w badaniu. Pełna metodologia.

Sermo

Sermo jest największą firmą świadczącą usługi z zakresu gromadzenia danych dla branży medycznej i platformą społeczną przeznaczoną dla lekarzy docierającą do 1,3 mln pracowników medycznych w 150 krajach. Platforma pozawala lekarzom na anonimowe rozmowy na temat aktualnych problemów medycyny, konsultowanie opcji leczenia przez platformę rankingu leków, wspólnie z innymi specjalistami diagnozowanie konkretnych przypadków oraz branie udziału w badaniach rynku medycznego. Więcej informacji na sermo.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Media:
Niki Franklin
Racepoint Global w imieniu Sermo
tel. +1 617 624 3264
e-mail: Sermo@racepointglobal.com

Contacts

Media:
Niki Franklin
Racepoint Global w imieniu Sermo
tel. +1 617 624 3264
e-mail: Sermo@racepointglobal.com