Az Aptorum Csoport együttműködik a Covar Pharmaceuticals-zel

New York--()--Az Aptorum Csoport együttműködik a Covar Pharmaceuticals-zel legalább 3 újrapozicionált gyógyszerjelölt (SACT-COV19) koronavírus betegség 2019 (COVID-19) kezelésére való alkalmasságának a meglévő Smart-ACT™ platform és az Acticule fertőző betegségek platform segítségével végzendő vizsgálata céljából

Az Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) (a továbbiakban "Aptorum Csoport") biológiaigyógyszer-gyártó vállalat, amelynek fő tevékenysége kielégítetlen gyógyászati igénnyel rendelkező betegségek (ideértve, de nem kizárólag, fertőző betegségeket, ritka betegségeket és anyagcsere-betegségeket is) kezelésére szolgáló új terápiás készítmények fejlesztése, ma bejelentette, hogy egy újabb, a koronavírusok csoportját célzó kutatási és fejlesztési projektet indít, és a gyógyszer-újrapozicionálást és új gyógyszerek felfedezését támogató Smart-ACT™ platform segítségével már el is végezte az előzetes szűrést, mely 2600 jóváhagyott, kis gyógyszermolekula közül legalább 3 olyan potenciális gyógyszerjelölt kiválasztására irányult, amelyeknek a COVID-19 elnevezésű új koronavírus betegség kezelésére való alkalmassága meghatározására további preklinikai vizsgálatok kerülnek majd lefolytatásra. Az Aptorum Csoport együttműködik a torontói székhelyű Covar Pharmaceuticals-zel, és ugyanakkor megállapodást kötött a Hongkongi Egyetem (University of Hong Kong) mikrobiológiai karával a kiválasztott jelöltek további preklinikai vizsgálatainak elvégzéséről, melyet követően az alkalmasnak mutatkozó gyógyszerjelöltek klinikai vizsgálatainak elindításával kapcsolatosan jóváhagyási kérelmet fog benyújtani a szabályzó hatóságokhoz.

Az Aptorum Csoport legalább három kis méretű gyógyszermolekula (a továbbiakban együttesen "SACT-COV19") vizsgálatára fog összpontosítani, amelyek potenciális interferenciát mutattak a COVID-19 replikációs ciklusában kulcsfontosságú szerepet játszó két célenzim, nevezetesen a 3CL-proteáz és az RNS-függő RNS polimeráz (a továbbiakban "RDRP") aktivitásával. Feltételezések szerint a 3CL-proteáz extenzív proteolítikus feldolgozás révén mediálja a vírusreplikációs és -transzkripciós funkciókat, míg az RDRP feltételezhetően a virális RNS RNS-templát alapján való replikációját katalizálja. Az így kiválasztott jelölteket ezután további preklinikai értékelésnek vetik alá a COVID-19 elleni hatásosságuk meghatározása céljából. Az Aptorum Csoport már benyújtotta a fenti jelöltekre vonatkozó szabadalmi kérelmeket.

A vizsgálatok lefolytatása és a preklinikai feladatok elvégzése céljából az Aptorum Csoport együttműködik a torontói székhelyű Covar Pharmaceuticals-zel, és megállapodást kötött a Hongkongi Egyetemmel is e munka elvégzésére. A Covar Pharmaceutical korábban a Patheonnál és a Glaxo Wellcome-nál dolgozó szakemberekből álló csapata(1) rendkívül tapasztalt a gyógyszerkutatások és -fejlesztés terén, és munkáját a GMP (Good Manufacturing Practice [jó gyártási gyakorlat]) előírásoknak mindenben megfelelő gyártó létesítmény segíti. A Hongkongi Egyetem mikrobiológiai karának csapata kulcsfontosságú szerepet játszott a SARS vírus felfedezésében a 2003-as járvány során(2), és jelenleg is aktívan részt vesz saját kutatási munkájával a SARS-CoV-2 koronavírus(3) elleni vakcinák, valamint harmadik felekkel együttműködve a COVID-19-cel kapcsolatos monitorozási célokat szolgáló fizikai eszközök kifejlesztésében(4).

Az Aptorum Csoport ugyanakkor további globális együttműködési lehetőségeket is fel kíván tárni a SACT-COV19 gyógyszerek fejlesztésének előrevitele érdekében, és várja az ez iránt érdeklődők jelentkezését az együttműködési lehetőségek megvitatása céljából.

Az Aptorum Csoport fejlesztés alatt álló gyógyszerei közt számos, különféle fertőző betegségek kezelésére javallt gyógyszer szerepel, amelyeknek fejlesztését a cég Acticule elnevezésű platformja segítségével végzi, ideértve, de nem kizárólag egy egyedi, az influenzavírus elleni antivirális, kis méretű gyógyszermolekula-jelöltet (ALS-1), valamint egy, a cég egyéb projektjei közt a legfontosabbnak számító projekt keretében a Staphylococcus aureus által okozott fertőzések kezelése céljából fejlesztett, virulenciagátláson alapuló, nem-baktericid, kis méretű gyógyszermolekula-jelöltet (ALS-4), amelynek fejlesztését jelenleg a Covar Pharmaceuticals is támogatja Észak-Amerikában. (folyt.)

Ian Huen úr, az Aptorum Csoport vezérigazgatója elmondta: "A COVID-19 betegség rendkívül fertőző és igen hamar elterjedt a világon, jelentős gazdasági megtorpanást okozva és nagy számú halálos áldozatot szedve. A mai adatok szerint a konfirmált esetek száma világviszonylatban meghaladta a 700000-et(5), és az Egészségügyi Világszervezet a COVID-19 betegséget világjárvánnyá nyilvánította. Bár a fejlett és a fejlődés korai szakaszában lévő gyógyszergyártó vállalatok egyaránt minden erejüket latba vetve igyekeznek mihamarabb kifejleszteni vakcináción alapuló terápiákat a COVID-19 ellen, úgy hisszük, szükség van arra, hogy ezt a betegséget mielőbb több szempontból közelítsük meg. A gyógyszerfejlesztés felgyorsítása érdekében célunk a már jóváhagyással rendelkező gyógyszerek közt olyan jelöltek azonosítása, amelyeknek biztonsága, toxicitása és farmakokinetikai klinikai profilja már meghatározásra került, és amelyek újrapozicionálhatók a COVID-19 kezelése céljára. Ezen felül ennek az új koronavírusnak a folyamatos mutációja és fejlődése miatt nem zárható ki az a lehetőség, hogy a közeljövőben további törzsek jönnek létre, és ezért a világnak fel kell készülnie ennek a kihívásnak a gyors és minél kevesebb halálos áldozattal és gazdasági veszteséggel való leküzdésére is. Úgy véljük, hogy az Aptorum Csoport Smart-ACT™ platformja és a fertőző betegségek elleni gyógyszerek fejlesztését szolgáló, meglévő Acticule platformja, valamint a Covar Pharmaceuticals támogatása megfelelő feltételeket biztosít számunkra ahhoz, hogy potenciális megoldásokat dolgozzunk ki, és hozzájáruljunk a világnak az e betegség, illetve egyéb betegségek leküzdése érdekében folytatott erőfeszítéseihez."

Amit a Smart-ACT™ platformról tudni kell…

A Smart-ACT™ platform egy, a cég által fejlesztett, szisztematikus eljárásokat és modulokat magába foglaló, számítógépes módszereket kísérleti laboratóriumi validációval kombináló rendszer, amelynek segítségével az Aptorum Csoport folyamatosan szűr egy több mint 2600 jóváhagyott, kis méretű gyógyszermolekulából álló gyógyszercsoportot olyan jelöltek azonosítása céljából, amelyek alkalmasak lehetnek kiválasztott ritka vagy kielégítetlen gyógyászati igénnyel rendelkező betegségek kezelése céljára való újrapozicionálásra. A Csoport alapvető stratégiai célja a kutatási/fejlesztési költségek jelentős csökkentése és annak az időszaknak a lerövidítése, amely a szabadalmaztatható, újrapozicionált gyógyszerjelöltek klinikai vizsgálati fázisba való eljuttatásához, és azt követően a hatékony piaci bevezetésükhöz szükséges.

Amit az Aptorum Group Limitedről tudni kell…

Az Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) a kielégítetlen gyógyászati igénnyel rendelkező betegségek kezelésére és diagnosztizálására alkalmas technológiák széles körének fejlesztését és forgalomba hozatalát végző gyógyszeripari vállalat. Az Aptorum Csoport által jelenleg fejlesztett gyógyszerek főként ritka betegségek, fertőző betegségek és anyagcsere-betegségek kezelésére és diagnosztizálására szolgálnak, és közülük jó néhány a tervek szerint 2020-ban már a klinikai vizsgálati szakaszba lép. Az Aptorum Csoport által a menopausa és a post-menopausa idején a női egészség támogatására kifejlesztett gyógyhatású étrendkiegészítő készítmény, a Dioscorea Opposita (jamszgyökér) bioaktív tabletta jelenleg piaci bevezetés alatt áll.

További információkért az Aptorum Csoportról kérjük, látogasson el a honlapunkra: www.aptorumgroup.com. (folyt.)

Ez a sajtóközlemény olyan, az Aptorum Group Limitedre és annak várakozásaira, jövőbeli terveire és kilátásaira vonatkozó állításokat tartalmaz, amelyek az Amerikai Egyesült Államok magán értékpapírokkal kapcsolatos bírósági eljárásokra vonatkozó 1995. évi reformtörvénye értelmében előremutató állításoknak minősülnek. Ennek alapján a jelen sajtóközleményben található bármely, nem korábbi tényadatokra vonatkozó állítás előremutató állításnak tekinthető. Egyes esetekben az előremutató állítások olyan kifejezések alapján azonosíthatók, mint például a "lehet", "kellene", "várakozásaink szerint", "terveink szerint", "előre láthatólag", "tudnánk", "szándékozunk", "céljaink szerint", "előrejelzéseink szerint", "fontolóra vesszük", "úgy hisszük", "becsléseink szerint", "várhatóan", "lehetséges" vagy "továbbra is", illetve e kifejezések tagadó formája vagy hasonló kifejezések alapján. Az Aptorum Csoport ezeket az előremutató állításokat, melyek közt szerepelnek a kérelmek benyújtásához és a klinikai vizsgálatok elindításához szükséges prognosztizált időtartamok, főként olyan jövőbeli eseményekre és trendekre vonatkozó jelenlegi várakozásaira és előrejelzéseire alapozza, amelyek véleménye szerint befolyásolhatják üzleti tevékenységét, pénzügyi helyzetét és működési eredményét. Ezek az előremutató állítások kizárólag a jelen sajtóközlemény időpontjában fennálló körülményekre vonatkoznak, és számos különféle kockázat, bizonytalansági tényező és feltételezés tárgyát képezik, ideértve, de nem kizárólag, a vállalat által bejelentett, a vállalatvezetést és a vállalat szervezetét érintő változásokkal kapcsolatos kockázatokat, a vállalat kulcsfontosságú alkalmazottainak további foglalkoztatásával és rendelkezésre állásával kapcsolatos kockázatokat, a vállalat képességét a termékkör bővítésére azáltal, hogy további termékeket kínál további fogyasztói rétegeknek, a termékfejlesztési eredményeket, a vállalat tervezett növekedési stratégiáit, az üzletágában várható trendeket és kihívásokat, valamint az ellátói láncára és annak stabilitására vonatkozó várakozásait, továbbá az Aptorum Csoport által az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (Securities and Exchange Commission [SEC]) benyújtott 20-F jelű nyomtatványban, illetve a jövőben esetleg benyújtásra kerülő egyéb dokumentumokban részletesebben ismertetett egyéb kockázatokat. Ezért előfordulhat, hogy az ezekben az előremutató állításokban leírt előrejelzések módosulnak. Az Aptorum Csoport nem vállal kötelezettséget a jelen sajtóközleményben szereplő semminemű előremutató állítás új információk tudomására jutása, jövőbeli események bekövetkezése miatti vagy egyéb okokból való frissítésére

(1) https://www.covarpharma.com/

(2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3747526/

(3) https://fightcovid19.hku.hk/tag/vaccine/

(4) https://www.scmp.com/business/article/3073869/hong-kong-researchers-join-us-tech-start-remotely-moni

(5) https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.

Contacts

Kapcsolat:
Befektetők:
Tel: +852 2117 6611
Email: investor.relations@aptorumgroup.com
Média:
Tel: + 852 2117 6611
Email: info@aptorumgroup.com

Contacts

Kapcsolat:
Befektetők:
Tel: +852 2117 6611
Email: investor.relations@aptorumgroup.com
Média:
Tel: + 852 2117 6611
Email: info@aptorumgroup.com