Aptorum Group werkt samen met Covar Pharmaceuticals om ten minste 3 herontwikkelde kandidaat-geneesmiddelen (SACT-COV19) voor coronavirusziekte 2019 (COVID-19) te onderzoeken onder bestaande Smart-ACT-platform en Acticule Infectious Disease-platform

NEW YORK--()--Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) ('Aptorum Group'), een biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor onvervulde behoeften, inclusief maar niet beperkt tot infectieziekten, wees- en stofwisselingsziekten, heeft vandaag aangekondigd dat het een aanvullend onderzoeks- en ontwikkelingsproject start gericht op de coronavirusgroep en de eerste screening heeft voltooid onder het Smart-ACT™ -platform, een platform voor de ontdekking van herontwikkelde en nieuwe geneesmiddelen, om uit meer dan 2.600 goedgekeurde kleine medicijnmoleculen ten minste 3 potentiële kandidaten te selecteren voor verder preklinisch onderzoek tegen de nieuwe coronavirusziekte, COVID-19. Aptorum Group werkt samen met het in Toronto gevestigde Covar Pharmaceuticals en is ook een overeenkomst aangegaan met de afdeling Microbiologie van de Universiteit van Hongkong om verder preklinisch onderzoek uit te voeren naar de geselecteerde kandidaten alvorens goedkeuring te vragen aan de regelgevende instanties om klinische proeven te starten met betrekking tot geschikte kandidaten.

In het bijzonder zal Aptorum Group zich concentreren op het onderzoeken van ten minste drie kleine molecuulgeneesmiddelen (gezamenlijk 'SACT-COV19'), die potentiële interferentie tegen twee enzymdoelen hebben aangetoond, namelijk 3CL-protease en RNA-afhankelijke RNA-polymerase ('RDRP'), die beide een cruciale rol spelen in de replicatiecyclus van COVID-19. Met name wordt aangenomen dat 3CL-protease de virale replicatie- en transcriptiefuncties medieert door middel van uitgebreide proteolytische verwerking, terwijl RDRP een enzym is waarvan wordt aangenomen dat het de replicatie van viraal RNA katalyseert via zijn RNA-template. Deze geselecteerde kandidaten zullen een verdere preklinische beoordeling van de werkzaamheid tegen COVID-19 ondergaan. Aptorum Group heeft patentaanvragen ingediend voor de bovengenoemde kandidaten.

Voor de lopende onderzoeks- en preklinische werkzaamheden werkt Aptorum Group samen met Covar Pharmaceuticals in Toronto en ook heeft Aptorum Group een contract afgesloten met de Universiteit van Hongkong om dit werk uit te voeren. Het team van Covar Pharmaceutical (bestaande uit professionals die eerder bij Patheon en Glaxo Wellcome werkzaam waren)1 is zeer ervaren in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen, ondersteund door de GMP-productiefaciliteit. Het Microbiologie-team van de Universiteit van Hongkong was van cruciaal belang bij de ontdekking van het SARS-virus tijdens de epidemie van 20032, en is momenteel actief betrokken, wat betreft de eigen respectieve onderzoeksbelangen, bij het ontwikkelen van vaccins voor SARS-CoV-2 coronavirus3 en het met COVID-19 verband houdende fysieke controleapparaat met andere derde partijen4.

Aptorum Group zal ook wereldwijd aanvullende medewerkers zoeken om de ontwikkeling van haar SACT-COV19-initiatieven vooruit te helpen en verwelkomt geïnteresseerde partijen om contact met ons op te nemen om samenwerkingsmogelijkheden te bespreken.

Aptorum Group, als onderdeel van haar bestaande pijplijn, ontwikkelt ook een aantal indicaties voor infectieziekten onder haar Acticule-platform, waaronder, maar niet beperkt tot, een uniek antiviraal klein molecuul kandidaat-geneesmiddel (ALS-1) tegen het griepvirus en ook, als haar hoofdprogramma, een antivirulent, niet-bacteriedodend klein molecuul kandidaat-geneesmiddel (ALS-4) tegen onder meer Staphylococcus aureus-infecties, waarvoor Covar Pharmaceuticals momenteel ook de ontwikkeling in Noord-Amerika ondersteunt.

Dhr. Ian Huen, Chief Executive Officer van Aptorum Group, stelde: “De ziekte COVID-19 is zeer besmettelijk en heeft zich over de hele wereld verspreid, wat tot aanzienlijke verstoringen en slachtoffers heeft geleid. De bevestigde gevallen wereldwijd hebben op dit moment de 700.000 overschreden5 en de Wereldgezondheidsorganisatie heeft COVID-19 tot pandemie verklaard. Ondanks een groeiend aantal gevestigde en beginnende farmaceutische bedrijven die zich haasten om op vaccins gebaseerde therapieën voor COVID-19 te ontwikkelen, zijn wij van mening dat deze ziekte multidimensionaal en dringend moet worden aangepakt. Om de ontwikkeling te versnellen, is het ons doel om kandidaten te identificeren van reeds goedgekeurde geneesmiddelen die beschikken over een vastgesteld veiligheids-, toxiciteits- en farmacokinetisch klinisch profiel en die herontwikkeld worden voor de behandeling van COVID-19. Bovendien kunnen we als gevolg van de voortdurende mutatie en evolutie van dit coronavirus niet uitsluiten dat er in de nabije toekomst nog meer stammen van dit coronavirus opduiken. Daarom moet de wereld bereid zijn om dergelijke uitdagingen snel en collectief aan te pakken om het aantal slachtoffers en economisch verlies te minimaliseren. Wij zijn van mening dat het Smart-ACT™-platform van Aptorum Group, in combinatie met onze bestaande Acticule-mogelijkheden voor de ontwikkeling van infectieziekten en zoals ondersteund door Covar Pharmaceuticals, goed gepositioneerd is om mogelijke oplossingen te ontwikkelen en ons deel van de bijdrage aan de wereld te leveren voor deze ziekte alsook andere aandoeningen.”

Over Smart-ACT™-platform

Het Smart-ACT™ -platform is een gepatenteerd systematisch proces dat zowel een computationele benadering als natte laboratoriumvalidatie combineert, waarbij Aptorum Group voortdurend meer dan 2.600 goedgekeurde geneesmiddelen met kleine moleculen screent om kandidaten te identificeren die kunnen worden herontwikkeld voor bepaalde weeszieken of ziekten waar nog geen oplossing voor is. Het algemene strategische doel is om de R&D-kosten te verminderen en de tijdlijn aanzienlijk te verkorten om 'patentbare' herontwikkelde kandidaat-geneesmiddelen effectief in klinische proeven te brengen en de uiteindelijke commercialisering op de markt efficiënt te bereiken.

Over Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) is een farmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op het ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe therapieën om onvervulde medische behoeften aan te pakken. De huidige geneesmiddelenpijplijn van Aptorum Group omvat indicaties voor weesziekten, infectieziekten en stofwisselingsziekten, en een aantal daarvan is bedoeld om in 2020 in klinische testfasen te belanden. De Dioscorea Opposita Bioactive Nutraceutical Tablets van Aptorum Group, een voedingssupplement voor de gezondheid van vrouwen tijdens en na de menopauze, worden momenteel op de markt gebracht.

Ga voor meer informatie over Aptorum Group naar www.aptorumgroup.com.

Disclaimer en uitspraken met betrekking tot de toekomst

Dit persbericht bevat uitspraken met betrekking tot Aptorum Group Limited en haar toekomstige verwachtingen, plannen en vooruitzichten die 'uitspraken met betrekking tot de toekomst' vormen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Hiervoor kunnen alle hierin opgenomen verklaringen die geen verklaringen van historische feiten zijn, worden beschouwd als uitspraken met betrekking tot de toekomst. In sommige gevallen kunt u uitspraken met betrekking tot de toekomst identificeren aan de hand van termen als 'kunnen,' 'moeten,' 'verwachten,' 'plannen,' 'anticiperen,' 'zouden,' 'van plan zijn,' 'doel,' 'voorzien,' 'overwegen,' 'geloven,' 'schatten,' 'voorspellen,' 'potentieel' of 'blijven' of het negatieve equivalent van deze termen of andere soortgelijke uitdrukkingen. Aptorum Group heeft deze uitspraken met betrekking tot de toekomst, die verklaringen bevatten met betrekking tot geprojecteerde tijdlijnen voor het indienen van aanvragen en proeven, grotendeels gebaseerd op haar huidige verwachtingen en projecties over toekomstige gebeurtenissen en trends die volgens haar van invloed kunnen zijn op haar activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten. Deze uitspraken met betrekking tot de toekomst gelden alleen op de datum van dit persbericht en zijn onderhevig aan een aantal risico's, onzekerheden en veronderstellingen, waaronder, maar niet beperkt tot, risico's met betrekking tot het aangekondigde management en organisatorische veranderingen, de voortdurende service en beschikbaarheid van belangrijk personeel, het vermogen om de productassortimenten uit te breiden door aanvullende producten aan te bieden voor extra consumentensegmenten, ontwikkelingsresultaten, de verwachte groeistrategieën, verwachte trends en uitdagingen van het bedrijf in zijn activiteiten, en de verwachtingen met betrekking tot en de stabiliteit van de toeleveringsketen van het bedrijf, en de risico's die vollediger worden beschreven in Formulier 20-F van Aptorum Group en andere documenten die Aptorum Group in de toekomst bij de SEC kan indienen. Als gevolg hiervan zijn de projecties in dergelijke uitspraken met betrekking tot de toekomst aan verandering onderhevig. Aptorum Group neemt geen enkele verplichting op zich om enige uitspraken met betrekking tot de toekomst in dit document bij te werken als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

1 https://www.covarpharma.com/

2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3747526/

3 https://fightcovid19.hku.hk/tag/vaccine/

4 https://www.scmp.com/business/article/3073869/hong-kong-researchers-join-us-tech-start-remotely-monitor-covid-19

5 https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Beleggers:
Tel: +852 2117 6611
E-mail: investor.relations@aptorumgroup.com

Media:
Tel: + 852 2117 6611
E-mail: info@aptorumgroup.com

Contacts

Beleggers:
Tel: +852 2117 6611
E-mail: investor.relations@aptorumgroup.com

Media:
Tel: + 852 2117 6611
E-mail: info@aptorumgroup.com