GetSwift mianuje byłego gubernatora Howarda Deana i emerytowanego generała Marka Bowmana na stanowiska przewodniczących zespołu doradczego spółki

NOWY JORK--()--Spółka GetSwift Limited (ASX: GSW) (dalej ‘GetSwift’, ‘Spółka), jeden z najważniejszych dostawców technologii SaaS w logistyce, poinformowała o utworzeniu nowego zespołu doradców i mianowaniu na jego przewodniczących byłego gubernatora stanu Vermont Howarda Deana i (emerytowanego) generała Marka Bowmana.

Nowy zespół doradców, który w sposób proaktywny będzie wspierać zarząd Spółki w rozpoznawaniu i wykorzystywaniu nowych nisz w sektorze publicznym i prywatnym, utworzono wraz z nabyciem przez spółkę nowego instrumentu kapitałowego o łącznej wartości 45 milionów dolarów od amerykańskiej prywatnej grupy kapitałowej z sektora zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

„Mamy duże szczęście, że znaleźliśmy tak znakomitych przywódców, którzy będą mogli dzielić się z naszym zespołem swoim wszechstronnym doświadczeniem i przekonaniem, że +chcieć to móc+ - powiedział dyrektor generalny spółki Bane Hunter. - Gubernator Dean jest znany w szerokich kręgach jako twardy przywódca, twórca koalicji i osoba potrafiąca rozwiązywać problemy na najwyższych szczeblach polityki i biznesu. Generał Bowman na swojej ścieżce awansu na szefa sztabu przewodził inicjatywom na rzecz cyfryzacji w armii. Z podekscytowaniem oczekujemy ich pomysłów i wizji w zakresie wspierana naszych klientów w rozwijaniu ich przedsiębiorstw przy pomocy najlepszego zarządzania dostawami i systemów logistyki cyfrowej”.

Howard Dean to wybitna osobistość, były gubernator i kandydat na prezydenta USA znany ze swoich ponadpartyjnych inicjatyw na rzecz umocnienia demokracji na całym świecie. Mark Bowman to utytułowany generał, którego kariera skoncentrowała się na wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu technologii cyfrowych w obszarach dowodzenia, kontroli, komunikacji i sprzętu komputerowego, w tym na cybernetyce jako dziedzinie o stale rosnącym znaczeniu dla gospodarki ogólnoświatowej i międzynarodowego bezpieczeństwa.

Gubernator Dean jest byłym przewodniczącym Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej, kandydatem w wyborach prezydenckich, który piastował urząd gubernatora przez sześć kadencji i lekarzem, który obecnie jest niezależnym konsultantem ds. polityki, opieki zdrowotnej, rozwoju wczesnodziecięcego, alternatywnych źródeł energii i szerzenia demokracji partycypacyjnej na całym świecie. Często dzieli się swoimi komentarzami na żywo w stacjach CNN i MSNBC i jest konsultantem strategicznym międzynarodowej kancelarii prawniczej Dentons prowadzącej działalność na sześciu kontynentach. Jest również założycielem inicjatywy Democracy for America i członkiem zarządu Narodowego Instytutu Demokratycznego – ponadpartyjnej organizacji non-profit działającej na rzecz demokracji w różnych państwach na całym świecie.

„GetSwift mierzy się z jedną z potrzeb wspólnych dla organizacji różnej wielkości w różnych miejscach globu, jaką jest śledzenie dostaw towarów i usług oraz przekazywanie kluczowych informacji tym, którzy ich potrzebują - powiedział Howard Dean. - Cieszę się, że mogę dołączyć wraz z Markiem Bowmanem do zespołu doradczego i kierownictwa spółki Bane’a Huntera i brać udział w ich prowadzeniu GetSwift w tej ekscytującej podróży”.

Howard Dean posiada bogate doświadczenie na rynkach Europy Południowo-Wschodniej, w tym również Ukrainy, Mołdawii i Bałkanów i wniesie do zespołu rozległą wiedzę na temat sytuacji w Iraku i Iranie. Przebywał również w Chinach i Myanmarze. Aktywnie angażuje się w zwalczanie handlu ludźmi w Azji i Stanach Zjednoczonych. Często gości z wykładami w Europie, wykłada również przedmiot polityka zagraniczna USA w Jackson Institute na Uniwersytecie Yale.

Cieszący się uznaniem obydwu najważniejszych partii gubernator Dean był podczas sprawowania kadencji gubernatora stanu Vermont przewodniczącym Narodowego Stowarzyszenia Gubernatorów, Stowarzyszenia Gubernatorów Partii Demokratycznej i Konferencji Gubernatorów Regionu Nowej Anglii. Zrezygnował z urzędu gubernatora, aby kandydować w wyborach prezydenckich w 2003 roku, w których wykorzystał nowatorskie strategie zbierania środków na kampanię wyborczą, również za pośrednictwem internetu. Jest absolwentem Uniwersytetu Yale, w którym w 1971 roku uzyskał tytuł licencjata nauk politycznych i Albert Einstein College of Medicine w Nowym Jorku, na którym w 1978 roku uzyskał tytuł lekarza.

Wykorzystując niezwykłe umiejętności przywódcze w zakresie budowania zespołu, generał broni Mark Bowman nie chciał jedynie utrzymać zastanego status quo. Stał się pionierem we wdrażaniu nowych technologii i wprowadzaniu pozytywnej zmiany przez niemal 38 lat swojej kariery w armii, co zwieńczone zostało znacznymi awansami, w tym na stanowisko dyrektora ds. informacji/dowodzenia, kontroli, komunikacji i sprzętu komputerowego (CIO/J6) w Centralnym Dowództwie USA, dyrektora departamentu armii ds. architektury, sieci, operacji i przestrzeni kosmicznej, a ostatecznie na stanowisko dyrektora ds. informacji/dowodzenia, kontroli, komunikacji i sprzętu komputerowego (CIO/J6) w Sztabie Połączonych Sił. Na wspomnianych stanowiskach był inicjatorem zastępowania tradycyjnego sprzętu komputerowego technologiami thin client i zero client, wdrażania poczty elektronicznej w obrębie przedsiębiorstwa, niezawodnych i bezpiecznych telefonów komórkowych VoIP, telefonów satelitarnych z przyciskiem PTT, wydajnego zarządzania punktami końcowymi i wielu innych projektów. Inicjatywy Bowmana pozwoliły zaoszczędzić miliony dolarów i zwiększyć bezpieczeństwo przy jednoczesnym zwiększeniu jakości i potencjału usług na rzecz użytkownika.

„Dla rządów i przedsiębiorstw na całym świecie łączenie logistyki z odpowiednim oprogramowaniem oznacza zarówno wyzwania, jak i szanse - powiedział Bowman. - Cieszę się, że będę mógł ubogacić GetSwift moim osobistym spojrzeniem i doświadczeniem, i służyć wsparciem kierownictwu spółki w tym ekscytującym momencie”.

Od czasu przejścia na emeryturę wojskową generał Bowman jest konsultantem zarządów różnych organizacji pomagając im opracowywać cele i realizować je w stopniu przekraczającym oczekiwania. W amerykańskiej armii Bowman pełni również rolę Highly Qualified Expert – Senior Mentor (ang. HQE-SM: specjalista o wysokich kwalifikacjach – mentor) ds. komunikacji i cybernetyki. Ponadto jest wybitnym komentatorem często zabierającym głos na tematy związane z przywództwem, innowacjami w branży IT, bezpieczeństwem technologii informacyjnych i cybernetyką.

Bowman ukończył studia licencjackie z zakresu historii na Uniwersytecie Norwich w stanie Vermont, gdzie nadano mu stopień oficera. Ukończył też studia magisterskie na kierunku administracja publiczna na Uniwersytecie w Shippensburgu w Pensylwanii.

Niniejszy komunikat został zatwierdzony i dopuszczony do publikacji przez radę dyrektorów spółki GetSwift.

GetSwift Limited

Technologia na rzecz optymalizacji logistyki dostaw na świecie

GetSwift jest globalnym liderem w zakresie automatyzacji zarządzania łańcuchem dostaw. W obrębie różnych sektorów, od pojedynczych przedsiębiorstw po struktury hiperlokalne, podmioty na całym świecie polegają na naszej platformie SaaS, która umożliwia widoczność, raportowanie, wydajność i oszczędności w ramach łańcucha dostaw i działania na etapie ostatniej mili. Spółka posiada siedzibę główną w Nowym Jorku i jest notowana na australijskiej giełdzie papierów wartościowych (ASX:GSW). Więcej informacji można znaleźć na stronie GetSwift.co.

GetSwift to spółka o statusie podmiotu wschodzącego notującego wzrost (ang. Emerging Growth Company – EGC) i podlega różnym czynnikom ryzyka. Spółka nie jest rentowna i nie gwarantuje, że osiągnie rentowność w przyszłości. Szczegółową analizę działalności Spółki oraz możliwości inwestycyjnych przedstawiono w dokumentach złożonych w australijskiej giełdzie papierów wartościowych (ASX). Inwestorów zachęca się do zapoznania się z bardziej kompletnymi informacjami zawartymi w ww. dokumentach.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

KONTAKT:
James Richardson
doradca ds. komunikacji społecznej
e-mail: james.richardson@dentons.com
tel. +1 202-408-9160

Kontakt dla inwestorów
e-mail: investors@getswift.co

sekretarz spółki
e-mail: julian.rockett@boardroomlimited.com.au
tel. +61 2 8016 2841

Release Summary

Leading SaaS logistics provider GetSwift names former Governor Howard Dean and General (Ret.) Mark Bowman as co-chairs of new advisory board.

Contacts

KONTAKT:
James Richardson
doradca ds. komunikacji społecznej
e-mail: james.richardson@dentons.com
tel. +1 202-408-9160

Kontakt dla inwestorów
e-mail: investors@getswift.co

sekretarz spółki
e-mail: julian.rockett@boardroomlimited.com.au
tel. +61 2 8016 2841