Jack Ma Foundation oraz Alibaba Foundation ogłaszają przekazanie darowizn do czterech krajów Azji Południowo-Wschodniej

HANGZHOU, Chiny--()--Fundacje Jack Ma Foundation oraz Alibaba Foundation ogłosiły przekazanie darowizn w postaci wyposażenia medycznego do czterech krajów Azji Południowo-Wschodniej.

Fundacje zwróciły się do rządów Malezji, Indonezji, Tajlandii oraz Filipin z propozycją przekazania darowizn w postaci wyposażenia medycznego. Organizacjom tym zależy na wsparciu walki z epidemią COVID-19 w tych krajach. Plany fundacji przewidują również udzielenie pomocy krajom sąsiadującym z ww. państwami.

Łączymy siły z naszymi azjatyckimi sąsiadami w walce z epidemią COVID-19 - powiedział przedstawiciel fundacji Jack Ma Foundation, podając informację o przekazaniu darowizn ww. krajom. - Razem z fundacją Alibaba Foundation przekażemy 2 mln masek chirurgicznych, 150 tys. zestawów do badań, 20 tys. kombinezonów ochronnych oraz 20 tys. osłon na twarz do Indonezji, Malezji, na Filipiny i do Tajlandii. Udzielimy również pomocy innym krajom azjatyckim. Pomoc jest już w drodze! Nie poddawaj się Azjo!”.

Ogłoszenie przekazania darowizn nastąpiło po środowej publikacji cyfrowego poradnika, któremu wsparcia udzieliły fundacje. Poradnik zawiera kluczowe informacje oraz doświadczenia lekarzy i innych osób udzielających pomocy medycznej oraz pracowników chińskiego szpitala, który odegrał kluczową rolę w leczeniu i powstrzymaniu dalszego rozprzestrzeniania się COVID-19.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Rico Ngai (kontakt dla Azji Południowo-Wschodniej)
Alibaba Group
tel. +852 9725 9600
e-mail: rico.ngai@alibaba-inc.com

Adam Najberg (kontakt międzynarodowy)
Alibaba Group
tel. +852 5474 3262
e-mail: adam.najberg@alibaba-inc.com

Contacts

Rico Ngai (kontakt dla Azji Południowo-Wschodniej)
Alibaba Group
tel. +852 9725 9600
e-mail: rico.ngai@alibaba-inc.com

Adam Najberg (kontakt międzynarodowy)
Alibaba Group
tel. +852 5474 3262
e-mail: adam.najberg@alibaba-inc.com