Firma CTC Global představila systém ACCC InfoCore™ a jeho první komerční nasazení

Irvine (Kalifornie)--()--Jako další pokrok na poli technologie kabelů a vodičů firma CTC Global představila svůj systém ACCC InfoCore™, který nabízí rychlé, spolehlivé a přesné zjištění správnosti instalace vodičů ACCC®.

Systém ACCC InfoCore™ snižuje rizika vyplývající z nesprávné instalace kabelových systémů ze strany provozovatelů inženýrských sítí, smluvních partnerů i kabelových techniků. Všichni odborníci, kteří instalují kabeláž vědí, že i s těmi nejlepšími nástroji a vybavením může dojít k nehodě. Systém InfoCore využívá infračerveného záření, speciálních vláken a robustní metodiku shromažďování dat, díky čemuž dokáže během několika minut zkontrolovat integritu (neporušenost) vodiče. Tato funkce je velice cenná pro provozovatele inženýrských sítí i jejich smluvní partnery, protože jim poskytuje další možnost ověření, zda instalace byla provedena správně.

“CTC Global a její partneři natáhli již zhruba 100 tisíc kilometrů kabelů ACCC, a to v rámci více než 750 projektů pro více než 250 správců inženýrských sítí ve více než 50 zemích světa a pracovali jsme prakticky ve všech myslitelných terénech a podmínkách. Tyto obrovské zkušenosti nás naučily dvě věci, za prvé to, že vodiče ACCC se snadno instalují při použití vhodných nástrojů a snadno se s nimi manipuluje, a za druhé to, že ve skutečném světě se poruchy produktů a projektové nedostatky neodpouštějí,” řekl J.D. Sitton, generální ředitel firmy CTC Global a dodal, že “zákazníci firmy CTC Global z řad provozovatelů inženýrských sítí požadují rychlou, přesnou a snadno aplikovatelnou metodu na potvrzení, zda jsou vodiče ACCC po instalaci neporušeny. A náš systém InfoCore tyto požadavky splňuje.”

Anne McDowell, viceprezidentka firmy CTC pro obchod, dodala: “Náš tým při výrobě, testování a optimalizaci systému InfoCore úzce spolupracoval s partnery firmy CTC, kteří se podílejí na výrobě a instalaci našich kabelů, a také s hlavními provozovateli inženýrských sítí. Jsem ráda, že mohou oznámit první komerční nasazení technologie ACCC InfoCore, a to pro firmu Elia v Belgii v blízkosti města Mons, kde jsme se podíleli na zvyšování přenosové kapacity 66 kV vedení. Tato posílená linka nyní obsluhuje nové důležité datové centrum v tomto regionu. Systém InfoCore překonal všechna očekávání.”

O společnosti CTC Global:

CTC Global je soukromá firma zabývající se návrhem, vývojem, prodejem a výrobou patentovaných kompozitních vláken, používaných ve vysokonapěťových kabelových systémech ACCC® Conductor. Společnost CTC Global své produkty dodává průmyslovým firmám i veřejnoprávním provozovatelům inženýrských sítí a její technologie ACCC Core je součástí více než 750 projektů, přičemž celková délka instalovaných špičkových kabelů ACCC s hospodárným provozem, dosahuje již téměř 100 tisíc kilometrů. Centrála společnosti CTC Global se nachází v kalifornském Irvine. Více informací najdete na webové stránce www.ctcglobal.com.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

CTC Global
Tyler Dalton
+1 (949) 428-8500
tdalton@ctcglobal.com

Contacts

CTC Global
Tyler Dalton
+1 (949) 428-8500
tdalton@ctcglobal.com