OpenSesame oferuje bezpłatny dostęp do materiałów dotyczących gotowości na koronawirusa i szkolenia w zakresie pracy zdalnej

Firmy coraz częściej wybierają rozwiązania elearningowe mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa i przygotowania swoich pracowników na pracę i szkolenia w trybie zdalnym

PORTLAND, Ore.--()--OpenSesame, spółka o zasięgu globalnym oferująca innowacje w sektorze elearningu ogłosiła dzisiaj zapewnienie bezpłatnego dostępu do materiałów dotyczących gotowości na rozprzestrzenianie się koronawirusa i szkolenia w zakresie pracy zdalnej skierowane do wszystkich zainteresowanych podmiotów do 15 maja 2020 roku. Oferta obejmuje kursy elearningowe w wielu wersjach językowych w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, jak również w zakresie pracy zdalnej i kierowania nią na odległość.

„Celem OpenSesame jest zapewnienie pełnego wsparcia klientom i przedsiębiorcom, dla których ważne jest bezpieczeństwo pracowników i zapewnienie wydajności pracy - powiedział Don Spear, dyrektor generalny. - Przy coraz poważniejszych skutkach rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, rozszerzającego się zakresu ograniczeń podróżowania, braku możliwości prowadzenia szkoleń stacjonarnych, elearning jest najlepszą alternatywą dla różnych podmiotów, które chcą zarówno szkolić jak i chronić swój personel”.

Do 15 maja 2020 każda organizacja może uzyskać dostęp do bezpłatnych kursów w zakresie gotowości na wystąpienie koronawirusa i najlepszych praktyk pracy zdalnej w celu przeszkolenia swojego personelu.

Więcej informacji na temat bezpłatnego dostępu do kursów znajduje się na stronie go.opensesame.com/free-offer.

OpenSesame

OpenSesame udziela wsparcia w zakresie rozwoju najbardziej produktywnych i podziwianych pracowników na świecie. Z najbardziej kompleksową ofertą szkoleń elearningowych opracowanych przez najlepszych autorów kursów na świecie, jej celem jest udzielenie wsparcia klientom na każdym etapie ich rozwoju, od wyszukania odpowiednich kursów, dostosowania ich do kluczowych kompetencji danego podmiotu, poprzez ich synchronizację z systemami LMS (ang. Learning Management System - system zarządzania szkoleniami), po ulepszenie ich programów szkoleń i rozwoju. Klienci nie tylko korzystają na elastycznych opcjach zakupu kursu w OpenSesame, lecz również na łatwych w wykorzystaniu i zarządzaniu kursach elearningowych. Więcej informacji znajduje się na stronie www.opensesame.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Diane Haines
OpenSesame
+1 (503) 808-1268
diane.haines@opensesame.com

Contacts

Diane Haines
OpenSesame
+1 (503) 808-1268
diane.haines@opensesame.com