Moody’s oferuje nieodpłatny i powszechny dostęp do badań na potrzeby analiz kredytowych i ekonomicznych dotyczących koronawirusa

NOWY JORK--()--spółka Moody’s Corporation (NYSE:MCO) oferuje od teraz dostęp do wyników badań i analiz na temat wpływu koronawirusa (COVID-19) na sytuację kredytową i ekonomiczną za pośrednictwem dedykowanej i ogólno dostępnej strony internetowej moodys.com/coronavirus. Strona jest na bieżąco aktualizowana i gromadzone są na niej analizy z różnych działów spółki, dzięki czemu stanowi źródło zasobów informacji dla uczestników rynku pozwalające lepiej zrozumieć konsekwencje finansowe wybuchu epidemii. Cała zawartość strony, w tym webinaria agencji na temat COVID-19, są nieodpłatne i powszechnie dostępne.

„Mamy świadomość, że w czasach dużej niestabilności rynku i niepewności dostęp do kompleksowych i aktualnych informacji staje się koniecznością - powiedział dyrektor operacyjny spółki Moody’s Corporation Rob Fauber. - Misją agencji jest udostępnianie godnych zaufania analiz i standardów, które dają decydentom możliwość działania opartego na pewności. W tym celu oferujemy dostęp do zasobów z zakresu ekonomii i analiz kredytowych, aby wspierać strony zainteresowane na całym świecie w mierzeniu się z niepewną sytuacją związaną z chorobą COVID-19”.

Agencja Moody’s opublikowała ponad 100 raportów i innych treści na temat wpływu COVID-19 na emitentów i różne sektory rynku w różnych miejscach świata, w tym analizę przygotowaną wspólnie przez Moody’s Investors Service i Moody’s Analytics.

Na stronie znaleźć można m.in. następujące pozycje:

- COVID-19 Pandemic Scenario: Known Unknowns („Scenariusz pandemii COVID-19: znane niewiadome”) – badanie ekonomiczne przeprowadzone przez Moody’s Analytics,

- Accounting Spotlight: Financial Reporting and the Coronavirus („W świetle rachunkowości: raportowanie wyników finansowych a koronawirus”) – serwis dla inwestorów agencji Moody’s,

- „Aircraft Lessors: Outlook Revised to Stable from Positive on Coronavirus-driven Business Disruption” („Leasingodawcy z sektora lotniczego: aktualizacja perspektyw z pozytywnych na stabilne w odniesieniu do zakłóceń w funkcjonowaniu spowodowanych przez koronawirusa”) – Moody’s Investors Service,

- Peak Uncertainty: The Possible Effect of COVID-19 on US Multifamily and Commercial Real Estate („Szczyt niepewności: możliwy wpływ COVID-19 na rynek budynków wielorodzinnych i lokali użytkowych w Stanach Zjednoczonych”) – serwis analiz danych z sektora nieruchomości Moody’s Analytics.

Moody’s Corporation

Spółka Moody’s (NYSE:MCO) jest podmiotem świadczącym na całym globie zintegrowane usługi z zakresu oceny ryzyka, umożliwiając organizacjom podejmowanie lepszych decyzji. Dane, rozwiązania analityczne i analizy pomagają decydentom rozpoznawać szanse i zarządzać ryzykiem związanym ze współpracą i innymi podmiotami. W naszym przekonaniu większa transparentność, decyzje podejmowane w bardziej świadomy sposób i sprawiedliwy dostęp do informacji są bramą do wspólnego postępu. Spółka zatrudnia 11 tys. pracowników na całym świecie, prowadząc działalność w 40 krajach. W 2018 r. Moody’s łączy międzynarodową działalność z wiedzą o uwarunkowaniach lokalnych i ponad stuletnim doświadczeniem na rynkach finansowych. Więcej informacji można uzyskać na stronie moodys.com/about.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

SHIVANI KAK
Dział relacji z inwestorami
tel. +1 212-553-0298
e-mail: Shivani.kak@moodys.com
-
MICHAEL ADLER
Dział komunikacji
tel. +1 212-553-4667
e-mail: Michael.adler@moodys.com

Contacts

SHIVANI KAK
Dział relacji z inwestorami
tel. +1 212-553-0298
e-mail: Shivani.kak@moodys.com
-
MICHAEL ADLER
Dział komunikacji
tel. +1 212-553-4667
e-mail: Michael.adler@moodys.com