A DIP segélyt folyósít azoknak a koronavírussal kapcsolatos betegség miatt munkaképtelenné vált személyeknek, akik a DIP szolgáltatásainak felhasználójaként kerültek részmunkaidős vagy megbízási szerződés alapján való alkalmazásra

Tokió--()--A DIP Corporation (a továbbiakban "DIP") (székhely: Minato-ku, Tokió, Japán; elnök-vezérigazgató: Hideki Tomita) március 9-én, hétfőn bejelentette, hogy segélyt folyósít azoknak a Baitoru, Baitoru NEXT vagy Hatarako.net elnevezésű weboldalakon keresztül részmunkaidős alkalmazottként, illetve megbízási szerződés alapján foglalkoztatásra került munkavállalóknak (lásd az alábbi megjegyzést), akik egy koronavírussal kapcsolatos betegség miatt munkaképtelenné váltak.

Hideki Tomita elnök-vezérigazgató üzenete

A koronavírus terjedése következtében szerte a világon fokozódó félelem miatt válsághelyzet állt elő.

Mindannyian aggódunk szeretteinkért, barátainkért, osztálytársainkét és munkatársainkét, ezért a DIP-nél már jó ideje gondolkodunk azon, mit tehetne a DIP ebben a helyzetben.

Természetesen megtettük a fertőződés elkerülését szolgáló elővigyázatossági intézkedéseket: alkalmazottainknak javasoltuk, hogy munkájukat távmunka formájában, illetve otthonról végezzék, rugalmas munkaidőt vezettünk be és felszólítottuk alkalmazottainkat, hogy kerüljék el a zsúfolt vonatokon való utazást, illetve az olyan helyeket, ahol nagy tömegben gyűlnek össze az emberek stb.

Továbbá ingyenes álláshirdetési lehetőséget biztosítunk munkaerő-toborzó weboldalainkon azoknak az ügyfeleinknek, akiknek sürgősen munkavállalókat kell találniuk rövid távra azoknak az alkalmazottaiknak a helyettesítése céljából, akiknek otthon kell maradniuk gyermekeikkel az állami iskolák időleges bezárása és az iskolai tevékenységek szüneteltetése miatt.

Ugyanakkor azt érezzük, hogy még ennél is többet kell tennünk.

Tudjuk, hogy számos felhasználónk részmunkaidőben vagy megbízási szerződés alapján foglalkoztatott munkavállaló, és így nem részesülnek a teljes jogú alkalmazottak számára biztosított olyan juttatásokban, mint a fizetett szabadság vagy a munkából való távolmaradás esetén nyújtott segély. Bármennyire is riasztó, el kell fogadnunk, hogy fennáll a lehetősége annak, hogy e felhasználóink közül jó néhányan megbetegedhetnek valamilyen koronavírussal kapcsolatos betegségben, és a jövedelemkiesés miatt súlyos pénzügyi helyzetbe kerülhetnek olyankor, amikor betegségük miatt egyébként is jelentős stresszel kell szembenézniük.

Ezek közt a körülmények közt úgy gondoltuk, némileg enyhíthetjük a felhasználóink körében jelentkező aggodalmakat azzal, hogy segélyt nyújtunk azok számára, akiket részmunkaidőben vagy megbízási szerződés alapján foglalkoztatott munkavállalóként nem védelmez a teljes munkaidős, teljes jogú alkalmazottak számára rendelkezésre álló biztonsági háló.

Ezért bejelentjük, hogy átmeneti segélyprogramot indítunk, melynek keretében segélyt nyújtunk azoknak a cégünk szolgáltatásai használatának eredményeként részmunkaidőben vagy megbízási szerződés alapján foglalkoztatásba került felhasználóinknak, akik koronavírus-fertőzés miatt megbetegednek. A DIP maximum fél hónapos segélyt nyújt azoknak a felhasználóinak, akik a 2017. március 1-je és 2020. március 9-e közti időszakban a Baitorun, a Baitoru NEXT-en vagy a Hatarako.net-en keresztül kerültek foglalkoztatásra, ha egy koronavírussal kapcsolatos megbetegedés miatt munkaképtelenné válnak.

*Fél hónap = a betegség kezeléséhez feltételezhetően szükséges időtartam

A részletes információért kérjük, látogasson el a következő weboldalakra:

https://www.baitoru.com/pdt/shien2020 (csak japán nyelvű)
https://www.hatarako.net/contents/shien2020 (csak japán nyelvű)

Őszintén reméljük, hogy ez a program némileg mérsékli a nagyra értékelt felhasználóinkra nehezedő nyomást, illetve némi megnyugvást hoz számukra, és talán reménysugarat jelent ebben a nehéz időszakban.

Továbbá reméljük, hogy ez a segélyprogram ugyanakkor egyfajta kiindulópontként is szolgál egy jelentősebb átalakuláshoz, amely a részmunkaidőben vagy megbízási szerződés alapján és a teljes munkaidőben foglalkoztatott, teljes jogú munkavállalók munkafeltételei közti jelentős eltérések csökkentését célozza.

Vállalati filozófiánk jegyében, mely szerint "mi a DIP-nél szeretnénk valóra váltani az álmokat, megvalósítani az ötleteket és kiaknázni a lelkesedést egy jobb társadalom kialakítása érdekében", továbbra is keressük azokat a megoldásokat, amelyekkel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy minden munkavállaló számára biztosítottak legyenek az egyenlő és méltányos foglalkoztatási feltételek.

A segélyprogram részletes ismertetése

A segélyre jogosult személyek a következők: részmunkaidőben vagy megbízási szerződés alapján (részmunkaidős, kikölcsönzött, megbízási szerződés alapján foglalkoztatott és kiközvetített munkavállalók, a teljes jogú, teljes munkaidőben, hagyományos alkalmazottként foglalkoztatott munkavállalók kivételével) a 2017. március 1-je és 2020. március 9-e közti időszakban a Baitorun, a Baitoru NEXT-en vagy a Hatarako.net -en keresztül foglalkoztatásba került munkavállalók, akik az új típusú koronavírussal való megfertőződés következtében kénytelenek felhagyni a munkavégzéssel.
* Nem vehető igénybe a segély abban az esetben, ha a foglalkoztató vállalat (munkaadó) vagy állami intézmény bármiféle hasonló kártérítést/kárpótlást biztosít

Megjegyzés: A jelen segélyprogram esetében a "részmunkaidőben és megbízási szerződés alapján foglalkoztatott munkavállalók" kifejezés azokat a munkavállalókat jelöli, akik nem teljes jogú alkalmazottként kerülnek foglalkoztatásra (azaz nem rendelkeznek alkalmazotti jogviszonnyal), és ide értendők a részmunkaidőben, határozott idejű munkaszerződés alapján, munkaközvetítő vagy munkaerő-kölcsönző ügynökségek által egy vállalathoz kihelyezett munkavállalók. A segélyre azok a munkavállalók jogosultak, akik a 2017. március 1-je és a jelen közlemény kiadásának időpontja közti időszakban a Baitorun, a Baitoru NEXT-en vagy a Hatarako.net -en keresztül kerültek foglalkoztatásra, és a koronavírussal való fertőződés következtében munkaképtelenné váltak.

Vállalati profil

Vállalat neve: DIP Corporation
Alapítás ideje: 1997. március
Tőke: 1085 millió japán jen (2019. novemberi adat)
Alkalmazottak száma: 1967 (2019. április 1-jei adat, teljes jogú alkalmazottak)
Értékpapírpiaci jegyzés: TSE 1. szekció
Éves árbevétel: 42,1 milliárd (a 2019. februárban végződő pénzügyi évben)
URL: https://www.dip-net.co.jp/en/company/overview

Amennyiben az angol és a japán nyelvű dokumentumok közt bármiféle eltérés áll fenn, a japán nyelvű dokumentum tekintendő irányadónak.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.

Contacts

A DIP Corporation PR csapata (japán nyelven)
+81-3-6628-4070
info@dip-net.co.jp

Daryl Bradley (angol nyelven)
+81-90-2134-4857
info@dip-net.co.jp

Contacts

A DIP Corporation PR csapata (japán nyelven)
+81-3-6628-4070
info@dip-net.co.jp

Daryl Bradley (angol nyelven)
+81-90-2134-4857
info@dip-net.co.jp