DIP zaproponuje zasiłek kompensacyjny osobom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin i pracownikom agencyjnym, jeżeli będą oni niezdolni do pracy przez koronawirusa

TOKIO--()--DIP Corporation (zwana dalej “DIP”) (siedziba: Minato-ku, Tokio, Japonia; prezes zarządu i dyrektor generalny: Hideki Tomita), 9 marca (w poniedziałek) ogłosiła, że spółka rozpocznie wypłatę zasiłku kompensacyjnego osobom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin lub w ramach umowy agencyjnej (zob. uwaga poniżej) za pośrednictwem stron Baitoru, Baitoru NEXT lub Hatarako.net, jeżeli będą niezdolne do pracy w wyniku choroby wywołanej przez koronawirusa.

Komunikat Hideki Tomity, prezesa zarządu i dyrektora generalnego spółki

Rozprzestrzenianie się koronawirusa wywołuje dziś atmosferę poczucia zagrożenia na całym świecie. Wszyscy martwimy się o naszych bliskich, przyjaciół, kolegów ze szkoły czy z pracy.

Spędziliśmy dużo czasu na rozmowach o tym, co DIP może zrobić w zaistniałej sytuacji.

Oczywiście podjęliśmy działania mające na celu zachowanie ostrożności, by uniknąć rozprzestrzeniania się choroby, wprowadzając procedury pracy zdalnej, elastyczny czas pracy czy ograniczając pracownikom konieczność przebywania w zatłoczonych pociągach lub dużych zgromadzeniach itp.

Ponadto zaczęliśmy zamieszczać na naszych stronach oferty pracy z myślą o klientach potrzebujących pilnego krótkotrwałego zastępstwa w miejsce zatrudnianych przez nich pracowników, którzy muszą pozostawać w domu z dziećmi z uwagi na odwołanie wszystkich zajęć w szkołach państwowych.

Mimo wszystko mamy poczucie, że musimy zrobić więcej.

Mając na uwadze fakt, że wielu użytkowników naszego portalu pracuje w niepełnym wymiarze godzin lub na podstawie umowy pośrednictwa pracy, jestem w pełni świadomy, że nie przysługuje im urlop ani wynagrodzenie za czas urlopu, którym objęci są pracownicy etatowi. Mimo, że jest to nieprzyjemny temat, musimy liczyć się z możliwością, że część z tych użytkowników może zachorować na chorobę wywoływaną przez koronawirusa i zmierzyć się z poważnymi problemami finansowymi wynikającymi z utraty dochodu – na domiar stresu, jaki wywołują tego typu problemy zdrowotne.

Mając na uwadze okoliczności pomyśleliśmy, że moglibyśmy ograniczyć niektóre z czynników będących źródłem niepokoju wśród naszych użytkowników, proponując zasiłek kompensacyjny osobom nieobjętym zabezpieczeniem społecznym przysługującym pracownikom etatowym.

Dlatego też w dniu dzisiejszym ogłaszamy wdrożenie tymczasowego programu zasiłków kompensacyjnych dla pracowników zatrudnionych na część etatu i na podstawie umowy agencyjnej, którzy mogliby zachorować w wyniku zarażenia koronawirusem. DIP będzie umożliwiał pracownikom, którzy zostali zatrudnieni za pośrednictwem Baitoru, Baitoru NEXT czy Hatarako.net w okresie między 1 marca 2017 roku a dniem dzisiejszym korzystanie z zasiłku kompensacyjnego przez maksymalnie pół miesiąca, jeżeli będą niezdolni do pracy z powodu choroby wywołanej przez koronawirusa.

*Pół miesiąca = czas uważany za potrzebny na wyleczenie

Szczegóły można znaleźć na stronach:

https://www.baitoru.com/pdt/shien2020 (wyłącznie w jęz. japońskim)
https://www.hatarako.net/contents/shien2020 (wyłącznie w jęz. japońskim)

Naszym szczerym pragnieniem jest, aby program pozwolił w pewnym stopniu ograniczyć niepokój odczuwany przez naszych użytkowników, których bardzo cenimy i być może przyniesie choć kilka dobrych wieści na ten ponury czas.

Liczymy również, że nasz program pomocy przyczyni się do rozpoczęcia szerszego dialogu na temat nierówności warunków pracy osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, pracowników agencyjnych oraz osób posiadających zatrudnienie etatowe.

Kierując się filozofią naszego przedsiębiorstwa, chcemy w DIP czerpać inspirację z marzeń, ideałów i pasji w celu tworzenia lepszego społeczeństwa. Będziemy dalej rozważać, w jaki sposób możemy najskuteczniej przyczynić się do tworzenia sprawiedliwych warunków pracy dla każdego.

Informacje szczegółowe nt. zasiłku

Osoby uprawnione: pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin oraz agencyjni (pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin, oddelegowani, agencyjni, zewnętrzni, z wyłączeniem pracowników etatowych) zatrudnieni za pośrednictwem Baitoru, Baitoru NEXT lub Hatarako.net w okresie od 1 marca 2017 r. do chwili obecnej. Pracownicy muszą być ponadto niezdolni do pracy w związku z zarażeniem nowym koronawirusem.
* Nie dotyczy w przypadku wypłaty zasiłku przez spółkę (pracodawcę) lub instytucję publiczną.

Uwaga: Dla celów niniejszego programu pomocy wyrażenie „pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin oraz agencyjni” odnosi się do pracowników, którzy nie są zatrudnieni na etat. Zaliczają się do nich osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin, osoby zatrudnione na podstawie umowy na czas określony oraz pracownicy skierowani do pracy lub oddelegowani przez agencje pracy tymczasowej. Do udziału w programie kwalifikują się pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem Baitoru, Baitoru NEXT lub Hatarako.net w okresie od 1 marca 2017 r. do chwili obecnej, którzy okażą się niezdolni do pracy w związku z zarażeniem koronawirusem.

Profil spółki

Nazwa: DIP Corporation
Data powstania: marzec 1997
Kapitał: 1 085 mln JPY (wg stanu na listopad 2019)
Liczba pracowników: 1 967 (wg stanu na dzień 1 kwietnia 2019 r. pracownicy etatowi)
Spółka notowana w: I sekcja Tokijskiej Giełdy Papierów Wartościowych
Roczne obroty: 42,1 mld (rok obrotowy zakończony w lutym 2019 r.)
URL: https://www.dip-net.co.jp/en/company/overview

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy wersjami dokumentu w języku angielskim i japońskim wersja japońska ma moc rozstrzygającą.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Zespół PR DIP Corporation (język japoński)
tel. +81-3-6628-4070
e-mail: info@dip-net.co.jp

Daryl Bradley (język angielski)
tel. +81-90-2134-4857
e-mail: info@dip-net.co.jp

Contacts

Zespół PR DIP Corporation (język japoński)
tel. +81-3-6628-4070
e-mail: info@dip-net.co.jp

Daryl Bradley (język angielski)
tel. +81-90-2134-4857
e-mail: info@dip-net.co.jp