Ontex FY 2019: Outlook opgeleverd, keerpunt met verbeterde winstgevendheid in Q4, ondersteund door Transform to Grow

 • Gerapporteerde omzet: €2.281 miljoen (-1,0% LFL) – Stevige omzetgroei in AMEAA grotendeels gecompenseerd door lagere omzet in Europa
 • Recurrente EBITDA: €245 miljoen (€261 miljoen aan constante wisselkoersen) – versnelde groei in Q4, die de eerste voordelen van het Transform to Grow programma (T2G) en de start van stabiliserende grondstofindices weerspiegelt
 • Sterke vrije kasstroom: €110 miljoen, +51%, resulterend in een daling van de nettoschuld met €46 miljoen vergeleken met vorig jaareinde
 • T2G maakt Ontex competitiever en winstgevender: verbetering in Recurrente EBITDA verwacht tot €270/275 miljoen in 2020 ten opzichte van €245 miljoen in 2019

AALST-EREMBODEGEM, België--()--Koersgevoelige Informatie:

Ontex Group NV (BSE:ONTEX) (Euronext Brussel: ONTEX) kondigt vandaag haar resultaten aan voor de twaalf maanden eindigend op 31 december 2019.

 • Omzet van €2.270 miljoen aan constante wisselkoersen, daling met 1,0% op vergelijkbare basis (LFL) t.o.v. FY 2018
  • Positieve prijs/mix in alle productcategorieën en Divisies, grotendeels gecompenseerd door lagere volumes
  • Omzet van €2.281 miljoen aan gerapporteerde wisselkoersen, daling met 0,5% t.o.v. FY 2018
 • Recurrente EBITDA van €261 miljoen aan constante wisselkoersen, daling met 1,1% t.o.v. FY 2018
  • Stabiele Recurrente EBITDA-marge aan constante wisselkoersen: 11,5%
  • Recurrente EBITDA van €245 miljoen aan gerapporteerde wisselkoersen, marge van 10,7%
  • Q4 Recurrente EBITDA gestegen met 8% aan gerapporteerde wisselkoersen, marge van 12,1% (+105 bps)
 • Recurrente winst per aandeel: €1,07 t.o.v. €1,33 voornamelijk door negatieve wisselkoerseffecten
 • Voorgesteld brutodividend: 0,16 € per aandeel, in lijn met het beleid van Ontex om 35% van de nettowinst uit te keren.

Toelichting van het management

Charles Bouaziz, CEO van Ontex, licht toe: “Onze omzet en operationele winstgevendheid voor 2019 waren grotendeels in lijn met onze verwachtingen, niettegenstaande een tijdelijke vertraging van onze activiteiten in Europa en aanhoudende hoge grondstoffenkosten in de eerste drie kwartalen.

Wij worden geruggesteund door de betekenisvolle verbetering van onze operationele winstgevendheid in het vierde kwartaal 2019, die de eerste voordelen van ons Transform to Grow-programma weerspiegelen, die zich nog verder zullen doorzetten, en de stabiliserende grondstofindices. Wij zijn ook tevreden met de sterke kasstroomgeneratie doorheen het voorbije jaar die onze doelen overtrof, ondersteund door de T2G-initiatieven. We doen er alles aan om te zorgen dat deze winsten in 2020 verder worden gerealiseerd, wat dit jaar in een verwachte significante verbetering van de Recurrente EBITDA zal resulteren.

Wij boeken aanzienlijke vooruitgang op onze strategische groeipijlers. Vandaag kondigen we een investering in lokale productiecapaciteit in de VS aan, na recente activiteitswinsten, om onze groeiende klantenbasis beter te kunnen bedienen. We zijn eveneens onze investeringen in innovatie, informatietechnologie en marketing aan het opschroeven om de competitiviteit en het groeipotentieel van de Onderneming op lange termijn verder te versterken zodat we waarde creëren voor onze stakeholders.”

Kerncijfers FY 2019 en Q4 2019

 

 

Boekjaar

 

Vierde kwartaal

In miljoen €, behalve per aandeel data

 

2019

 

2018
Pro-Forma

 

% Evolutie

 

2019

 

2018
Pro-Forma

 

% Evolutie

LFL Omzet

 

2.270,1

 

2.292,2

 

-1,0%

 

587,7

 

595,9

 

-1,4%

Gerapporteerde omzet

 

2.281,3

 

2.292,2

 

-0,5%

 

592,6

 

595,9

 

-0,6%

Recurrente EBITDA aan constante wisselkoersen

 

260,7

 

263,6

 

-1,1%

 

71,0

 

65,7

 

8,0%

Recurrente EBITDA-marge aan constante wisselkoersen

 

11,5%

 

11,5%

 

-

 

12,1%

 

11,0%

 

+105 bps

Recurrente EBITDA

 

245,1

 

263,6

 

-7,0%

 

72,7

 

65,7

 

10,6%

Rec. EBITDA-marge

 

10,7%

 

11,5%

 

-75 bps

 

12,3%

 

11,0%

 

+124 bps

 

 

Full Year

In miljoen €, behalve per aandeel data

 

2019

 

2018
Pro-Forma

 

% Change

Vrije kasstroom

 

109,7

 

72,9

 

+50,5%

Netto schuld

 

861,3

 

907,6

 

-5,1%

Netto schuld / LTM Rec. EBITDA

 

3,51x

 

3,44x

 

+0,07x

Rec. winst voor de periode

 

86,4

 

107,9

 

-20,0%

Recurrente winst per aandeel

 

1,07

 

1,33

 

-19,8%

Niet-recurrente opbrengsten en kosten

 

(70,3)

 

(24,3)

 

n.b.

Winst voor de periode

 

37,3

 

95,2

 

-60,8%

Gewone winst per aandeel

 

0,46

 

1,18

 

-60,8%

n.b.: niet betekenisvol

Toelichting van toepassing op dit document

Tenzij anders vermeld, zijn alle toelichtingen m.b.t. wijzigingen in omzet op vergelijkbare basis (aan constante wisselkoersen).

Niet-geauditeerde financiële gegevens voor Q4 en FY 2018 worden op een pro-forma basis voor IFRS 16 Leaseovereenkomsten verstrekt na de invoering van deze boekhoudrichtlijn vanaf januari 2019. De bijkomende informatie wordt verstrekt om de vergelijkbaarheid en het begrip van de onderliggende prestatie van de Groep te vereenvoudigen.

Alle definities van de Alternatieve Preformantie-Indicatoren in dit persbericht kunnen teruggevonden worden in de sectie Bedrijfsinformatie.

Door afronding is het mogelijk dat de som van de gepresenteerde cijfers niet precies overeenstemmen met de gepresenteerde totalen, en weerspiegelen percentages mogelijk niet precies de absolute cijfers.

Vermindering van de netto schuld
De netto schuld bedroeg €861,3 miljoen per 31 december 2019, een daling met €37,5 miljoen vergeleken met 30 juni 2019, en een daling met €46,3 miljoen vergeleken met 31 december 2018 (pro forma voor IFRS 16). De leverage was 3,51x per 31 december 2019, lager dan de 3,71x gerapporteerd per 30 juni 2019 en licht hoger dan een jaar geleden (pro forma voor IFRS 16). We voldeden volledig aan de leverage covenant van onze financieringsovereenkomsten, en de headroom verbeterde over het tweede halfjaar.

Transform to Grow (T2G) programma op schema om de competitiviteit en winstgevendheid gevoelig te verbeteren

T2G werd in mei 2019 gelanceerd met als doel stap voor stap onze operationele efficiëntie en commerciële praktijken te wijzigen, dat van Ontex een sterker en winstgevender bedrijf maakt, groei realiseert en waarde creëert voor alle belanghebbenden.

De uitvoering van T2G is goed op schema met de opstart van meer dan 55% van de initiatieven. De eerste materiële resultaten zijn reeds zichtbaar en droegen bij tot de verbetering van de Recurrente EBITDA doorheen het tweede halfjaar van 2019.

Deze geïmplementeerde initiatieven omvatten:

 • Uitrol van pilootprojecten van ons nieuw model op de vloer in 4 productievestigingen, waarbij de competenties en productiviteit worden verbeterd;
 • Opstart van de implementatie van ons nieuw warehouse managementsysteem, wat tot meer kosteffectieve opslagkosten zal leiden en stopzetting van 9 externe opslagruimtes;
 • Nieuwe praktijken en middelen met hefboomeffect op de onderhandeling van lagere transportkosten;
 • T2G voordelen op vlak van aankoop zitten op schema om in 2020 besparingen op grondstoffen op te leveren, die de verwachte kostenvoordelen van lagere indices en besparingen op indirecte aankopen overtreffen;
 • Nauwere opvolging van het werkkapitaal, die significant heeft bijgedragen aan de sterke gerapporteerde kasstroomgeneratie in 2019;
 • Een vermindering met bijna 1.000 voltijdse equivalenten.

Daarenboven, dankzij een meer efficiënte allocatie van de middelen over de projecten, bleven de investeringsuitgaven, inclusief deze gerelateerd aan T2G, stabiel ten opzicht van 2018.

Om op kortere termijn tegemoet te komen aan de wijzigende trends in de vraag en om de tijd om nieuwe producten op de markt te brengen te versnellen, zowel voor retail klanten als voor onze lokale Ontex merken, hebben wij onze innovatie- en industrialisatieprocessen hertekend. Wij investeerden zo in een productielijn die volledig aan innovaties en productverbeteringen voor babyverzoginsproducten is toegewezen. Zo kunnen wij innovaties sneller lanceren, vanaf begin 2020.

Investeren in lokale productiecapaciteit in de Verenigde Staten om verdere groei te ondersteunen

Voortbouwend op onze stevige commerciële vooruitgang in de Verenigde Staten sinds we de markt betraden in 2016 en om verdere groei te ondersteunen, hebben wij besloten om te investeren in lokale productie in het Oosten van het land, initieel als aanvulling op onze invoer. De investering gerelateerd aan deze betekenisvolle strategische stap voor onze US activiteit past binnen ons vooropgesteld plan voor investeringsuitgaven en is voorzien om op te starten in 2021.

Huidige inschatting van de mogelijke impact van het Corona-virus op de Ontex activiteiten

Wij hebben momenteel nog geen materiële negatieve weerslag ondervonden van het corona-virus op de Onderneming.

De omzet in China en andere landen in het Verre Oosten is voor Ontex niet materieel. Wij kopen verschillende grondstoffen aan van een beperkt aantal leverenciers in China en van enkele andere Aziatische leveranciers. Op dit moment hebben de meeste van onze belangrijkste leveranciers gegarandeerd dat hun activiteit niet beïnvloed is door het corona-virus. Wij hebben echter de aanleg van extra voorraad opgestart van de meest kritische leveringen en zijn alternatieve bronnen aan het activeren waar het mogelijk is. Onze activiteiten in Europa zijn tot nu toe niet geïmpacteerd. Verdere verspreiding van het corona-virus, die zouden leiden tot beperkingen aan het transport van goederen of mensen, zouden toch kunnen leiden tot verstoring van onze supply chain of productieorganisatie, verhoogde logistieke kosten en vertraagde leveringen aan klanten. Wij blijven de situatie op de voet opvolgen.

2020 Outlook

Wij verwachten hogere omzet, operationele winstgevendheid en netto-winst te realiseren in 2020.

 • Omzet: wij verwachten lage een-cijferige LFL omzetgroei, voortbouwend op een nieuw jaar van solide omzetgroei in AMEAA, terwijl de omzet in Europa en Healthcare over het algemeen stabiel blijft ten opzichte van 2019, als de T2G aangedreven commerciële plannen om onze marktposities te versterken aan momentum winnen.
 • Recurrente EBITDA: aan constante wisselkoersen verwachten wij een stijging tot €270/€275 miljoen ten opzichte in 2020 van €245 miljoen in 2019, door een sterke verbetering van de brutomarge, dankzij de toenemende voordelen van ons T2G-programma en de lagere grondstofindices.
 • Investeringsuitgaven: wij verwachten dat de investeringsuitgaven circa 5% van de omzet zullen bedragen, met inbegrip van T2G-specifieke investeringsuitgaven.

Aldus verwachten wij dat onze leverage verder gereduceerd zal worden tegen het jaareinde 2020.

Wij zullen een stand van zaken geven van de vorderingen ten opzichte van de 2021 doelstellingen op het moment van onze Q1 2020 resultaten in Mei.

Operationeel overzicht: Producten

 

 

Boekjaar

 

Vierde kwartaal

In miljoen €

 

2019

 

2018

 

% ∆ zoals
gerap-
porteerd

 

% ∆
o.b.v.
LFL

 

2019

 

2018

 

% ∆ zoals
gerap-
porteerd

 

% ∆
o.b.v.
LFL

Ontex Gerapporteerde Omzet

 

2.281,3

 

2.292,2

 

-0,5%

 

-1,0%

 

592,6

 

595,9

 

-0,6%

 

-1,4%

Babyverzorgingsproducten

 

1.345,7

 

1.345,1

 

+0,0%

 

-0,9%

 

356,0

 

358,9

 

-0,8%

 

-1,8%

Incontinentieproducten voor volwassenen

 

692,0

 

693,6

 

-0,2%

 

+0,1%

 

174,9

 

174,9

 

0,0%

 

-0,6%

Dameshygiëneproducten

 

212,7

 

222,8

 

-4,5%

 

-5,0%

 

53,1

 

53,6

 

-0,8%

 

-1,4%

Overige

 

30,9

 

30,6

 

+0,8%

 

+1,5%

 

8,6

 

8,5

 

+0,5%

 

+1,3%

De omzet van Babyverzorgingsproducten daalde met -0,9% in FY 2019, verklaard door de lagere volumes van retailermerken in Europa. In de tweede helft van het jaar verbeterden echter zowel de verkoopcijfers van de productcategorie als de volumes van de Europese retailermerken. De investeringen van de afgelopen twee jaar om de productiecapaciteit voor babybroekjes te verhogen, hebben de omzetgroei boven de trends in de categorie ondersteund, wat de verschuiving van de consument naar dit product weerspiegelt. In AMEAA is de verkoop van de babyluiers van het Ontex-merk in 2019 gestegen.

De omzet van Incontinentieproducten voor volwassenen was licht hoger in FY 2019 ten opzichte van een jaar geleden (+0,1%). In de retailerkanalen steeg de omzet met +2% omdat de verkoopgroei van Ontex-merken in de opkomende markten deels werd gecompenseerd door lagere verkoopcijfers van retailermerken in Europa. De omzet van de institutionele kanalen toonden een beperkte daling na een sterk 2018. Meer vraag naar broekjes voor volwassenen leidde tot groei in zowel de retailer- als de institutionele kanalen.

De omzet van de Dameshygiëneproducten daalde met -5,0% in FY 2019 na een sterk 2018, maar liet in de tweede helft van het jaar betere tendensen zien. Europa rapporteerde lagere verkopen van retailermerken, die momenteel het grootste aandeel vormen van de categorieomzet, terwijl de eigen Ontex-merken en verkoop aan lifestyle-klanten in AMEAA groei lieten optekenen. De vraag naar tampons uit biologisch katoen bleef groot, en we verhogen de productiecapaciteit om de groei in deze categorie te ondersteunen.

Operationeel overzicht: Divisies

 

 

Boekjaar

 

Vierde kwartaal

In miljoen €

 

2019

 

2018

 

% ∆
zoals
gerap-
porteerd

 

% ∆
o.b.v.
LFL

 

2019

 

2018

 

% ∆
zoals
gerap-
porteerd

 

% ∆
o.b.v.
LFL

Ontex Gerapporteerde Omzet

 

2.281,3

 

2.292,2

 

-0,5%

 

-1,0%

 

592,6

 

595,9

 

-0,6%

 

-1,4%

Europa

 

956,9

 

1.020,7

 

-6,3%

 

-6,4%

 

249,7

 

254,2

 

-1,7%

 

-2,8%

AMEAA

 

891,9

 

835,8

 

+6,7%

 

+5,6%

 

237,8

 

234,8

 

+1,3%

 

+0,5%

Healthcare

 

432,5

 

435,6

 

-0,7%

 

-0,8%

 

105,1

 

106,9

 

-1,7%

 

-2,2%

Europa
De omzet van de Divisie Europa was 6,4% lager in FY 2019 vergeleken met FY 2018, zoals verwacht, onder invloed van de lagere volumes in de drie productcategorieën. De marktomstandigheden bleven zeer competitief en werden gekenmerkt door continue en intensieve promotieactiviteiten van de internationale marktleider in babyverzorging. Hogere verkoopcijfers in babybroekjes en verbeterd innovatiemanagement, een commerciële benadering en ondersteuning aan leidende retailers als onderdeel van T2G, ondersteunden verbeterde verkooptrends in de tweede helft van 2019. De uitbreiding van ons aanbod in babyluierabonnementen (“Little Big Change”), die in juli 2018 in Frankrijk zijn gelanceerd, versnelde gedurende het jaar.

Americas, Middle East, Africa and Asia (AMEAA)
Onze AMEAA Divisie boekte een sterk jaar met een omzetgroei van 5,6% in FY 2019, dankzij hogere volumes en een verbeterde prijs/mix. Belangrijk is dat alle categorieën en geografieën meer omzet lieten optekenen. Onze unieke aanpak om in opkomende markten consumentenoplossingen aan te bieden op basis van een portfolio met lokale merken en om retailers of lifestyleklanten in de VS met eigen merken te helpen groeien, blijft zijn verdienste bewijzen. Op de competitieve Mexicaanse markt werd de omzetgroei geleid door de goede prestaties van onze babyverzorgingsmerken bbtips en Chicolastic. De omzet evolueerde positief in 2019 in Brazilië waar de verkoop van de babyverzorgingsmerken Cremer en Pompom, en Moviment voor Adult Inco, is gestegen. In de VS steeg de omzet dankzij de groeiende volumes van lifestyle- en retailermerken. In de MEAA-regio boekten de merken Canbebe voor babyluiers en Canped voor Adult Inco een gezonde omzetgroei. De divisionele omzet kende in Q4 een beperkte stijging ten opzichte van de sterke vergelijkbare basis in Q4 2018, en een gezonde groei wordt in 2020 opnieuw verwacht.

Healthcare
De omzet van de Healthcare Divisie daalde met -0,8% in FY 2019 ten opzichte van 2018. In de zeer competitieve institutionele kanalen waren de verkopen lager in het lagere contract gebaseerde segment, wat ook de eerste maanden van 2020 zal beïnvloeden. Dit werd grotendeels gecompenseerd door de goede groei van selfpay- en e-commerce activiteiten. Broekjes voor volwassenen bleef omzetgroei boeken. Innovatie bleef centraal staan bij onze inspanningen om gebruikers effectieve en discrete oplossingen te bieden voor al hun behoeften. iD Intime, een lijn met absorberend ondergoed voor dames, is na de lancering in mei 2019 verkozen tot Product van het jaar 2020 in de categorie Incontinentieproducten in België. Dit is de derde keer in de afgelopen vier jaar dat een innovatief incontinentieproduct van Ontex deze erkenning krijgt van Belgische consumenten.

Operationeel overzicht: Geografische gebieden

 

 

Boekjaar

 

Vierde kwartaal

In miljoen €

 

2019

 

2018

 

% ∆
zoals
gerap-
porteerd

 

% ∆
o.b.v.
LFL

 

2019

 

2018

 

% ∆
zoals
gerap-
porteerd

 

% ∆
o.b.v.
LFL

Ontex Gerapporteerde Omzet

 

2.281,3

 

2.292,2

 

-0,5%

 

-1,0%

 

592,6

 

595,9

 

-0,6%

 

-1,4%

West-Europa

 

1.027,5

 

1.075,2

 

-4,4%

 

-4,6%

 

261,4

 

262,4

 

-0,4%

 

-0,9%

Oost-Europa

 

276,6

 

292,9

 

-5,6%

 

-6,0%

 

73,7

 

78,8

 

-6,4%

 

-8,9%

Amerika

 

667,8

 

620,2

 

+7,7%

 

+4,5%

 

178,5

 

176,4

 

+1,2%

 

-0,5%

Rest can de Wereld

 

309,3

 

303,8

 

+1,8%

 

+5,7%

 

79,0

 

78,4

 

+0,8%

 

+2,8%

De omzetgroei werd gedreven door Amerika, die nagenoeg volledig de, zoals verwachte, lagere verkopen in Europa compenseren. De stijgende aanwezigheid van Ontex-merken op opkomende markten blijft een groeiplatform bieden naast onze belangrijke positie als partner van leidende retailers bij het ontwikkelen van eigen merken.

FINANCIEEL OVERZICHT

Geselecteerde financiële informatie

 

 

Boekjaar

in € million

 

2019

 

2018
Pro-Forma

 

% ∆

 

2018
Gerapporteerd

Ontex Gerapporteerde Omzet

 

2.281,3

 

2.292,2

 

-0,5%

 

2.292,2

Kostprijs van de omzet

 

(1.661,3)

 

(1.663,3)

 

+0,1%

 

(1.666,5)

Brutomarge

 

620,0

 

628,9

 

-1,4%

 

625,7

Operationele kosten

 

(374,9)

 

(365,3)

 

-2,6%

 

(391,7)

Recurrente EBITDA

 

245,1

 

263,6

 

-7,0%

 

234,0

Niet-recurrente opbrengsten en kosten

 

(70,3)

 

(24,3)

 

n.b.

 

(24,3)

EBITDA

 

174,8

 

239,3

 

-26,9%

 

209,7

Afschrijvingen

 

(87,6)

 

(81,8)

 

-7,1%

 

(56,9)

Operationeel resultaat

 

87,2

 

157,4

 

-44,6%

 

152,8

Netto financiële kosten

 

(37,7)

 

(35,4)

 

-6,6%

 

(28,6)

Winstbelastingen

 

(12,2)

 

(26,9)

 

+54,6%

 

(27,2)

Recurrente winst voor de periode

 

86,4

 

107,9

 

-20,0%

 

109,7

Recurrente winst per aandeel

 

1,07

 

1,33

 

-19,7%

 

1,35

Winst voor de periode

 

37,3

 

95,2

 

-60,8%

 

97,0

Gewone winst per aandeel

 

0,46

 

1,18

 

-60,8%

 

1,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrije kasstroom (na winstbelastingen)

 

109,7

 

72,9

 

+50,5%

 

66,1

- Waarvan wijzigingen in werkkapitaal

 

69,1

 

(11,0)

 

n.b.

 

(11,0)

- Waarvan investeringsuitgaven

 

(103,9)

 

(103,8)

 

-0,1%

 

(103,8)

- Waarvan terugbetaling van leaseverplichtingen

 

(27,6)

 

(25,2)

 

-9,6%

 

(2,4)

n.b.: niet betekenisvol

 

Brutomarge
De brutomarge bedroeg €620,0 miljoen in FY 2019, een beperkte daling van 1,4% vergeleken met het voorgaande jaar. De groei van de brutowinst in H2 2019 compenseerde nagenoeg de daling geregistreerd in de eerste helft van het jaar. De brutomarge als percentage van de omzet was 27,2% in 2019, 26 basispunten lager ten opzichte van vorig jaar. In 2019 profiteerde de brutomarge opnieuw van een jaar van besparingen en efficiëntieverbeteringen, voornamelijk als gevolg van de implementatie van het T2G-programma, en een positieve bijdrage van verkoopprijs/mix, die tegenvallers op het vlak van wisselkoersen en grondstoffen bijna compenseerde.

Recurrente EBITDA
De recurrente EBITDA voor 2019 bedroeg €260,7 miljoen aan constante wisselkoersen, 1,1% lager dan vorig jaar en ondersteund door verbeterde trends in het tweede halfjaar, zoals verwacht. De recurrente EBITDA aan constante wisselkoersen was grotendeels stabiel, terwijl we zijn blijven investeren om onze technische en commerciële capaciteiten te versterken.

Niet-recurrente opbrengsten en kosten
De niet-recurrente kosten bedroegen €70,3 miljoen in 2019, voornamelijk door herstructurerings- en consultancy vergoedingen in het kader van de implementatie van het T2G-programma. De kasstroomimpact van de niet-recurrente kosten was beperkt tot €30,1 miljoen in 2019 als gevolg van verschillen tussen de opname van de kosten – die eerder in 2019 plaatsvonden vanwege de start van vele T2G-initiatieven – en de kasuitstroom, die gelijkmatiger zal worden gespreid over de looptijd van het T2G-programma van 2019 tot 2021.

In 2020 verwachten we niet-recurrente kosten in de resultatenrekening tussen €35 miljoen en €40 miljoen, waarvan €25 miljoen tot €30 miljoen gelinkt zijn aan de implementatie van T2G. De voorziene kasuitstroom verbonden aan de niet-recurrente elementen varieert tussen €45 miljoen en €50 miljoen, waarvan €35 miljoen tot €40 miljoen gelinkt zijn aan de implementatie van T2G.

Wisselkoersresultaten
De wisselkoersen van onze functionele valuta's ten opzichte van de euro bleven gedurende 2019 volatiel. De omzet van de Groep profiteerde uiteindelijk van een positief effect van +11,1 miljoen, voornamelijk als gevolg van de sterkere Mexicaanse peso en Amerikaanse dollar, wat deels gecompenseerd werd door een zwakkere Turkse lira, Braziliaanse real en Pakistaanse roepie, vergeleken met de euro. De impact van valutaschommelingen op de recurrente EBITDA ten opzichte van de euro bedroeg echter -€15,7 miljoen, voornamelijk toe te schrijven aan de sterkere Amerikaanse dollar – de valuta waarmee we een groot deel van onze grondstoffen inkopen – en de zwakkere Turkse lira.

Netto financiële kosten
De netto financieringskosten voor 2019 bedroegen €37,7 miljoen, 6,6% meer dan vorig jaar. Dit is voornamelijk te wijten aan de hogere gemiddelde interestvoet als gevolg van een stijging van de netto schuld in H1 2019. Verder was er eveneens een stijging in lokale schulden binnen de totale schulden, om de financiële betalingen beter af te stemmen met de operationele kasstromen; dergelijke lokale schuld draagt een hogere interestvoet.

Winstbelastingen
De winstbelastingen bedroegen €12,2 miljoen in 2019, wat in een effectief belastingtarief van 24,7% resulteerde.

Werkkapitaal
Eind 2019 bedroeg het werkkapitaal als percentage van de FY omzet 9%*, een duidelijke verbetering bovenop de 11,2%* behaald eind 2018. Een gecoördineerde, cross-functionele aanpak die in de loop van 2019 is geïmplementeerd, waarin ook specifieke praktijken voor handelsvorderingen, handelsschulden en voorraadbeheer zijn opgenomen die tijdens het T2G-programma zijn geïmplementeerd, heeft voor deze uitstekende prestatie gezorgd.

Investeringsuitgaven
Investeringsinvesteringen bedroegen €103,9 miljoen voor 2019, of 4,6% van de omzet. Dit bedrag omvat de T2G-specifieke investeringsuitgaven en was aan de lage kant van ons geplande initiële bereik voor het jaar.

Vrije kasstroom (na winstbelastingen)
De vrije kasstroom (na winstbelastingen) is in 2019 zeer sterk verbeterd met +50,5% of €36,8 miljoen naar €109,7 miljoen, na aftrek van €29,9 miljoen aan T2G-specifieke kasuitstromen (voor eenmalige uitgaven en investeringen). Beter beheer van ons werkkapitaal was de belangrijkste drijfveer voor de sterke kasstroomgeneratie.

* exclusief handelsvorderingen die geïnd werden via factoringfaciliteiten: €161 miljoen op jaareinde 2019, €163 miljoen op jaareinde 2018.

Bedrijfsinformatie

Het persbericht hierboven en de bijhorende financiële informatie van Ontex Group NV voor de twaalf maanden dat eindigde op 31 december 2019 werd goedgekeurd voor uitgifte overeenkomstig het besluit van de Raad van Bestuur van 3 maart 2020.

CONFERENCE CALL

Het management zal een presentatie organiseren voor investeerders en analisten op 4 maart 2020 om 9:00 am CET/8:00 am UK.

Een kopie van de presentatie-slides zal beschikbaar zijn op: http://www.ontexglobal.com/

Als u wenst deel te nemen aan de conference call, gelieve 5 tot 10 minuten op voorhand in te bellen via onderstaande info:

België

   

+32 (0)2 400 6926

Frankrijk

   

+33 (0)1 76 77 22 57

Duitsland

   

+49 (0)69 2222 2018

Verenigd Koninkrijk

   

+44 (0)330 336 9411

Verenigde Staten

   

+1 323-994-2093

Toegangscode:

   

5366650

FINANCIËLE KALENDER 2020

Q1 2020

   

6 mei 2020

Jaarlijkse algemene vergadering

   

25 mei 2020

H1 2020

   

30 juli 2020

Q3 2020

   

4 november 2020

TOELICHTINGEN BIJ DE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE INFORMATIE

Toelichting 1 Juridisch statuut
Ontex Group NV is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in de vorm van een “naamloze vennootschap” (“NV”) naar Belgisch recht met ondernemingsnummer 0550.880.915. De maatschappelijke zetel van Ontex Group NV is gevestigd te Korte Keppestraat 21, 9320 Erembodegem (Aalst), België. De aandelen van Ontex Group worden genoteerd op de gereguleerde markt van Euronext Brussel.

Toelichting 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving
De grondslagen voor financiële verslaggeving die van toepassing zijn bij de geconsolideerde financiële rapportering voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 zijn in overeenstemming met de principes die toegepast werden in de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 van Ontex Group NV, behalve voor de toepassing van de nieuwe vereisten met betrekking tot IFRS 16 – Leaseovereenkomsten. De grondslagen voor financiële verslaggeving zijn op consistente wijze toegepast doorheen de betrokken perioden.

Ontex Group heeft de nieuwe richtlijnen met betrekking tot de verwerking van leaseovereenkomsten retrospectief toegepast waarbij de gecumuleerde impact van de initiële toepassing van de standaard op 1 januari 2019 werd opgenomen in overeenstemming met de overgangsbepalingen van IFRS 16. De vergelijkende cijfers werden niet herwerkt.

De impact van de wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving beïnvloedt het openingssaldo van het eigen vermogen (terugname van de voordelen verbonden aan operationele leaseovereenkomsten die voorheen als uitgestelde opbrengsten werden opgenomen) en het openingssaldo van de balans. Als gevolg van de toepassing van de aangepaste grondslag voor financiële verslaggeving door de invoering van IFRS 16 volgens de aangepaste retroactieve methode, heeft de Groep leaseverplichtingen opgenomen voor een bedrag van €148,0 miljoen met betrekking tot leaseovereenkomsten die voorheen als operationele leases werden verwerkt volgens IAS 17. Deze verplichtingen werden gewaardeerd aan de contante waarde van de resterende leasebetalingen, verdisconteerd aan de marginale rentevoet van de Groep op 1 januari 2019.

De overeenstemmende recht-op-gebruik activa werden gewaardeerd aan het bedrag gelijk aan de leaseverplichting, aangepast voor het openstaand saldo van de toegerekende huurkosten en een initiële schatting van de ontmantelingskosten voor een bedrag van €0,3 miljoen en het openstaand saldo van de activa met betrekking tot voordelige leaseovereenkomsten die in het kader van bedrijfscombinaties werden verworven.

De leases die onder IAS 17 werden geklasseerd als financiële leases werden voorheen gepresenteerd als materiële vaste activa (2018: €6,5 miljoen) en worden vanaf 2019 opgenomen onder “recht-op-gebruik activa” in de balans. Er waren geen contracten die verlieslatend waren op transitiedatum.

De gewogen gemiddelde marginale rentevoet op transitiedatum bedraagt 4,56%.

Toelichting 3 Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden na het einde van de rapporteringsperiode.

Toelichting 4 Verslag van de commissaris
De commissaris heeft bevestigd dat de controle, die nagenoeg beëindigd is, tot op heden geen onjuistheden van materieel belang heeft aangetoond in het concept van de geconsolideerde jaarrekening en dat de boekhoudkundige gegevens zoals gerapporteerd in dit persbericht zonder materiële afwijking overeenstemmen met het ontwerp van de geconsolideerde jaarrekening op basis waarvan het is opgemaakt.

Toelichting 5 Alternatieve performantie-indicatoren
De volgende alternatieve performantie-indicatoren (niet-IFRS maatstaven) worden opgenomen in dit persbericht, omdat het management ervan overtuigd is dat deze veel gebruikt worden door bepaalde investeerders, beursanalisten en andere belanghebbenden als bijkomende maatstaf voor het beoordelen van prestaties en liquiditeit. De alternatieve performantie-indicatoren kunnen in sommige gevallen niet vergelijkbaar zijn met gelijkaardig genoemde indicatoren van andere ondernemingen en hebben hun beperkingen als analytisch instrument. Ze mogen niet afzonderlijk beschouwd worden of ter vervanging van de analyse van onze operationele resultaten, onze performantie of onze liquiditeit onder IFRS.

Omzet op vergelijkbare basis (LFL)
Omzet op vergelijkbare basis of LFL (Like-for-Like) wordt gedefinieerd als de omzet aan constante wisselkoers exclusief wijzigingen in de consolidatiekring of Fusies en Acquisities

Niet-recurrente opbrengsten en kosten
Opbrengsten en kosten die opgenomen zijn onder de rubriek “niet-recurrente opbrengsten en kosten” zijn deze componenten die door het management niet beschouwd worden als verbonden aan transacties, projecten en aanpassingen aan de waarde van activa en verplichtingen die zich voordoen in de gewone bedrijfsactiviteiten van de Groep. Deze opbrengsten en kosten worden afzonderlijk gepresenteerd vanwege hun omvang of aard omdat ze belangrijk zijn voor een goed begrip door de gebruikers van de geconsolideerde jaarrekening van de genormaliseerde prestaties van de Groep. De niet-recurrente opbrengsten en kosten hebben betrekking op:

 • kosten verbonden aan overnames;
 • wijzigingen in de waardering van de voorwaardelijke vergoedingen in het kader van bedrijfscombinaties;
 • herstructureringskosten, met inbegrip van kosten die betrekking hebben op de vereffening van dochterondernemingen en de sluiting, opening of verplaatsing van fabrieken;
 • bijzondere waardeverminderingen op active en significante geschillen.

Niet-recurrente opbrengsten en kosten van de Groep bestaan uit volgende componenten in de geconsolideerde resultatenrekening:

 • opbrengsten/(kosten) gerelateerd aan wijzigingen in de groepsstructuur; en
 • opbrengsten/(kosten) gerelateerd aan bijzondere waardeverminderingen en significante geschillen.

EBITDA en recurrente EBITDA en verbonden marges
EBITDA wordt gedefinieerd als netto resultaat vóór aftrek van netto financiële kosten, winstbelastingen en afschrijvingen. Recurrente EBITDA wordt gedefinieerd als EBITDA plus niet-recurrente opbrengsten en kosten. De EBITDA marges zijn de EBITDA en de recurrente EBITDA gedeeld door de omzet.

Netto financiële schuld/ LTM Recurrente EBITDA ratio (Leverage)
Netto financiële schuld wordt berekend door de korte termijn- en lange termijnschuld op te tellen en de geldmiddelen en kasequivalenten af te trekken. LTM recurrente EBITDA wordt gedefinieerd als EBITDA plus niet-recurrente opbrengsten en kosten voor de laatste twaalf maanden (LTM).

Vrije kasstroom
Vrije kasstroom was voorheen gedefinieerd als Recurrente EBITDA minus investeringsuitgaven (waarbij de investeringsuitgaven gedefinieerd worden als aankopen van materiële vaste activa en immateriële activa), minus de wijzigingen in werkkapitaal en minus betaalde winstbelastingen. Dit betekent dat de operationele leasebetalingen in aanmerking werden genomen in de vrije kasstroom.

Als gevolg van de toepassing van IFRS 16, leasebetalingen worden als financiële kasstromen gerapporteerd. Aangezien dat operationeel niets is gewijzigd en IFRS 16 enkel een boekhoudkundige wijziging inhoudt, wordt de definitie van de vrije kasstroom aangepast om rekening te houden met de terugbetaling van de leaseverplichtingen (d.i. met uitsluiting van de interestkosten).

Verder heeft de Groep besloten om vanaf nu enkel Vrije kasstroom toe te lichten en niet langer Recurrente vrije kasstroom om de lezing en de aansluiting met het geconsolideerd kasstroomoverzicht te vereenvoudigen. Aldus wordt de Vrije kasstroom gedefinieerd als de nettokasstroom uit operationele activiteiten (zoals gepresenteerd in het geconsolideerde kasstroomoverzicht, d.i. met inbegrip van de betaalde winstbelastingen) minus investeringsuitgaven (waarbij de investeringsuitgaven gedefinieerd worden als aankopen van materiële vaste activa en immateriële activa), minus terugbetaling van de leaseverplichtingen en met de kasstoom (gebruikt in)/uit verkoop van materiële vaste en immateriële activa.

Recurrente gewone winst & recurrente gewone winst per aandeel
Recurrente gewone winst wordt gedefinieerd als winst voor de periode plus niet-recurrente opbrengsten en kosten en belastingseffect op niet-recurrente opbrengsten en kosten, toewijsbaar aan de aandeelhouders van de Groep. Recurrente gewone winst per aandeel is recurrente gewone winst gedeeld door het gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen.

Werkkapitaal
De componenten van ons werkkapitaal zijn de voorraden plus de handelsvorderingen, vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen plus handelsschulden, toegerekende kosten en overige schulden.

ANNEX A ONTEX GROUP NV GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE INFORMATIE

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

In miljoen €

 

Boekjaar

 

2019

 

2018

Omzet

 

2.281,3

 

2.292,2

Kostprijs van de omzet

 

(1.661,3)

 

(1.666,5)

Brutomarge

 

620,0

 

625,7

 

 

 

 

 

Distributiekosten

 

(203,4)

 

(208,7)

Verkoop- en marketingkosten

 

(168,3)

 

(158,8)

Algemene beheerskosten

 

(90,4)

 

(83,0)

Overige bedrijfs-opbrengsten/(kosten), netto

 

(0,5)

 

1,9

Kosten en opbrengsten gerelateerd aan wijzigingen in de groepsstructuur

 

(58,8)

 

(15,5)

Kosten en opbrengsten gerelateerd aan waardeverminderingen en significante geschillen

 

(11,5)

 

(8,8)

Operationeel resultaat

 

87,2

 

152,8

 

 

 

 

 

Financiële opbrengsten

 

2,6

 

2,5

Financiële kosten

 

(39,3)

 

(29,9)

Nettowisselkoersverschillen op financieringsactiviteiten

 

(1,0)

 

(1,2)

Netto financiële kosten

 

(37,7)

 

(28,6)

 

 

 

 

Winst / (Verlies) vóór winstbelastingen

 

49,5

 

124,2

 

 

 

 

 

Winstbelastingen

 

(12,2)

 

(27,2)

Winst / (Verlies) voor de periode uit voortgezette activiteiten

 

37,3

 

97,0

Winst / (Verlies) voor de periode

 

37,3

 

97,0

 

 

 

 

 

Winst / (Verlies) toewijsbaar aan:

 

 

 

 

Aandeelhouders van de moedermaatschappij

 

37,3

 

97,0

Winst / (Verlies) voor de periode

 

37,3

 

97,0

GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

 

31 december 2019

 

31 december 2018

in miljoen €

   

 

 

 

 

 

Vaste activa

 

 

 

 

Goodwill

 

1.171,2

 

1.165,2

Immateriële activa

 

52,0

 

51,8

Materiële vaste activa

 

622,7

 

593,4

Recht-op-gebruik activa

 

150,4

 

6,5

Uitgestelde belastingvorderingen

 

29,3

 

26,5

Langlopende vorderingen

 

18,1

 

5,1

 

 

2.043,7

 

1.848,5

Vlottende activa

 

 

 

 

Voorraden

 

318,8

 

365,9

Handelsvorderingen

 

324,2

 

355,4

Vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen

 

49,1

 

69,1

Actuele belastingvorderingen

 

15,8

 

12,5

Afgeleide financiële activa

 

1,4

 

3,6

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

127,8

 

130,6

Vaste activa aangehouden voor verkoop

 

4,2

 

4,0

 

 

841,2

 

941,1

TOTAAL ACTIVA

 

2.884,9

 

2.789,6

 

 

 

 

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

 

31 december 2019

 

31 december 2018

In miljoen €

   

Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij

 

 

 

 

Kapitaal en uitgiftepremie

 

1.208,0

 

1.208,0

Eigen aandelen

 

(40,3)

 

(42,1)

Cumulatieve omrekeningsverschillen

 

(172,6)

 

(189,7)

Overgedragen resultaat en overige reserves

 

203,1

 

208,0

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

 

1,198.2

 

1.184,2

 

 

 

 

Langlopende verplichtingen

 

 

 

 

Voorzieningen m.b.t. personeelsbeloningen

 

26,9

 

22,6

Rentedragende leningen

 

919,5

 

786,6

Uitgestelde belastingverplichtingen

 

34,7

 

49,9

Overige schulden

 

0,6

 

0,3

 

981,7

 

859,4

Kortlopende verplichtingen

 

 

 

 

Rentedragende leningen

 

69,6

 

104,0

Afgeleide financiële verplichtingen

 

11,9

 

6,7

Handelsschulden

 

465,6

 

501,0

Toegerekende kosten en overige schulden

 

39,0

 

31,8

Verplichtingen m.b.t. personeelsbeloningen

 

55,1

 

47,9

Actuele belastingverplichtingen

 

39,4

 

46,0

Voorzieningen

 

24,4

 

8,6

 

 

705,0

 

746,0

TOTAAL VERPLICHTINGEN

 

1.686,7

 

1.605,4

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

 

2.884,9

 

2.789,6

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

In miljoen €

 

Boekjaar

 

2019

 

2018

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

 

 

 

 

Winst voor de periode

 

37,3

 

97,0

Aanpassingen voor:

 

 

 

 

Winstbelastingen

 

12,2

 

27,2

Afschrijvingen

 

87,6

 

56,9

(Winst)/verlies op de verkoop van materiële vaste activa

 

7,9

 

7,1

Voorzieningen (inclusief verplichtingen m.b.t. personeelsbeloningen)

 

20,1

 

5,3

Wijziging in reële waarde van financiële instrumenten

 

2,3

 

(4,9)

Netto financiële kosten

 

37,7

 

28,6

Wijzigingen in werkkapitaal:

 

 

 

 

Voorraden

 

49,8

 

(39,9)

Handelsvorderingen, vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen

 

44,4

 

24,5

Handelsschulden, toegerekende kosten en overige schulden

 

(25,1)

 

4,4

Kortlopende verplichtingen m.b.t. personeelsbeloningen

 

7,0

 

2,6

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

 

281,3

 

208,8

Betaalde winstbelastingen

 

(42,3)

 

(39,1)

NETTOKASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

 

239,0

 

169,7

 

 

 

 

 

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

 

 

 

 

Aankoop van materiële vaste en immateriële activa

 

(103,9)

 

(103,8)

Opbrengsten uit de verkoop van materiële vaste en immateriële activa

 

2,2

 

2,6

Betaalde overnameprijs, minus overgenomen geldmiddelen

 

-

 

(16,5)

Investeringsuitgaven m.b.t. bedrijfscombinaties

 

-

 

(0,3)

NETTOKASSTROOM GEBRUIKT VOOR INVESTERINGSACTIVITEITEN

 

(101,7)

 

(118,0)

 

 

 

 

 

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

 

 

 

 

Inkomsten uit leningen

 

48,8

 

58,6

Aflossingen van leningen

 

(122,3)

 

(25,4)

Betaalde interesten

 

(31,3)

 

(21,8)

Ontvangen interesten

 

2,6

 

2,5

Herfinancieringskosten en overige financieringskosten

 

(7,3)

 

(3,0)

Gerealiseerde wisselkoersresultaten uit financieringsactiviteiten

 

2,9

 

(0,5)

Afgeleide financiële activa

 

(1,2)

 

(1,2)

Betaalde dividenden

 

(33,1)

 

(48,8)

NETTOKASSTROOM GEBRUIKT VOOR / UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

 

(141,0)

 

(39,6)

NETTO TOENAME / (AFNAME) GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN

 

(3,6)

 

12,1

Impact van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

 

0,9

 

-

 

 

 

 

 

GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN BIJ HET BEGIN VAN DE PERIODE

 

130,6

 

118,5

GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN BIJ HET EINDE VAN DE PERIODE

 

127,8

 

130,6

Bijkomende financiële informatie

WINST PER AANDEEL

In €

 

Boekjaar

 

2019

 

2018

Gewone winst per aandeel

 

0,46

 

1,20

Verwaterde winst per aandeel

 

0,46

 

1,20

Recurrente gewone winst per aandeel

 

1,07

 

1,35

Recurrente verwaterde winst per aandeel

 

1,07

 

1,35

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen tijdens de periode

 

80.804.164

 

81.020.929

Totaal aantal aandelen per 31 december

 

82.347.218

 

82.347.218

Bijkomende financiële informatie

RECONCILIATIE VAN ALTERNATIEVE PERFORMANTIE-INDICATOREN

EBITDA en recurrente EBITDA

In miljoen €

 

Boekjaar

 

2019

 

2018

Bedrijfsresultaat

 

87,2

 

152,8

Afschrijvingen

 

87,6

 

56,9

EBITDA

 

174,8

 

209,7

 

   

Niet-recurrente opbrengsten en kosten

 

70,3

 

24,3

Recurrente EBITDA

 

245,1

 

234,0

Recurrente winst (Recurrente gewone winst)

In miljoen €

 

Boekjaar

 

2019

 

2018

Winst / (Verlies) voor de periode

 

37,3

 

97,0

Niet-recurrente opbrengsten en kosten

 

70,3

 

24,3

Belastingscorrectie

 

(21,2)

 

(11,6)

Recurrente winst (Recurrente gewone winst)

 

86,4

 

109,7

Vrije kasstroom

In miljoen €

 

Boekjaar

 

2019

 

2018

Operationeel resultaat

 

87,2

 

152,8

Afschrijvingen

 

87,6

 

56,9

EBITDA

 

174,8

 

209,7

Niet-monetaire elementen in operationele activiteiten

 

30,3

 

7,5

Wijzigingen in werkkapitaal:

 

 

 

 

Voorraden

 

49,8

 

(39,9)

Handelsvorderingen, vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen

 

44,4

 

24,5

Handelsschulden, toegerekende kosten en overige schulden

 

(25,1)

 

4,3

Kortlopende verplichtingen m.b.t. personeelsbeloningen

 

7,0

 

2,6

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

 

281,3

 

208,8

Betaalde winstbelastingen

 

(42,3)

 

(39,1)

NETTOKASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

 

239,0

 

169,7

Investeringsuitgaven

 

(103,9)

 

(103,8)

Opbrengsten uit de verkoop van materiële vaste en immateriële activa

 

2,2

 

2,6

Terugbetaling van leaseverplichtingen

 

(27,6)

 

(2,4)

Vrije kasstroom

 

109,7

 

66,1

ANNEX B – PRO-FORMA IMPACT VAN IFRS 16 OP DE EBITDA 2018 EN NETTO SCHULD

in miljoen €

 

Q1

 

Q2

 

Q3

 

Q4

 

FY 2018

Rec. EBITDA zoals gerapporteerd in 2018

 

57,5

 

60,2

 

58,1

 

58,2

 

234,0

Rec. EBITDA Marge

 

10,3%

 

10,5%

 

10,3%

 

9,8%

 

10,2%

Impact van IFRS 16 op Rec. EBITDA

 

7,4

 

7,3

 

7,3

 

7,5

 

29,6

Rec. EBITDA pro-forma IFRS 16 in 2018

 

64,9

 

67,5

 

65,4

 

65,7

 

263,6

Rec. EBITDA Marge pro-forma IFRS 16 in 2018

 

11,6%

 

11,8%

 

11,5%

 

11,0%

 

11,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in miljoen €

 

31/03/2018

 

30/06/2018

 

30/09/2018

 

31/12/2018

 

Netto schuld zoals gerapporteerd in 2018

 

776,0

 

778,3

 

764,8

 

760,0

 

 

Pro-forma IFRS 16 impact

 

147,0

 

142,1

 

153,7

 

147,6

 

 

Netto schuld pro-forma 2018

 

923,0

 

920,4

 

918,5

 

907,6

 

 

Alle definities van de alternatieve performantie-indicatoren (niet-IFRS maatstaven) in dit persbericht worden beschreven in toelichting 5 van de geconsolideerde financiële informatie.

VRIJWARINGSCLAUSULE

Dit rapport kan “toekomstgerichte verklaringen” bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen betreffende of gebaseerd op de huidige voornemens, meningen of verwachtingen van het management betreffende, onder meer, Ontex ’s toekomstige bedrijfsresultaten, financiële conditie, liquiditeit, prospecten, groei, strategieën of ontwikkelingen in de sector waarin we operationeel zijn. Per definitie houden toekomstgerichte verklaringen risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in waardoor de reële resultaten van toekomstige gebeurtenissen in belangrijke mate kunnen afwijken van de verklaarde of geïmpliceerde. Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen kunnen het resultaat en de financiële effecten van deze plannen en gebeurtenissen hierin beschreven negatief beïnvloeden.

Toekomstgerichte verklaringen, die in dit rapport worden vermeld met betrekking tot trends of huidige activiteiten, zijn geen waarborg dat deze trend en activiteiten in de toekomst zullen aanhouden. Wij gaan geen enkele verbintenis aan om de toekomstgerichte verklaringen te actualiseren, noch als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere. Men mag geen onterecht vertrouwen schenken aan toekomstige verklaringen, die enkel geldig zijn op de datum van dit rapport.

De informatie in dit rapport kan wijzigen zonder voorafgaandelijke melding. Geen waarborg, noch uitgedrukt of verondersteld, wordt gemaakt met betrekking tot de redelijkheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie opgenomen in dit rapport en geen vertrouwen moet hieraan gehecht worden.

De meeste tabellen in dit rapport geven de bedragen weer in miljoen € voor redenen van transparantie. Dit kan aanleiding geven tot afrondingsverschillen in de tabellen opgenomen in dit rapport.

Dit rapport werd opgesteld in het Nederlands en vertaald in het Engels. In geval van discrepanties tussen de twee versies zal de Nederlandstalige versie voorrang hebben.

Contacts

Investeerders
Philip Ludwig +32 53 333 730
Philip.ludwig@ontexglobal.com

Pers
Gaëlle Vilatte +32 53 333 708
Gaelle.vilatte@ontexglobal.com

Contacts

Investeerders
Philip Ludwig +32 53 333 730
Philip.ludwig@ontexglobal.com

Pers
Gaëlle Vilatte +32 53 333 708
Gaelle.vilatte@ontexglobal.com