Společnost Takeda dokončila prodej vybraných volně prodejných léčiv a vedlejších aktiv firmě Acino

ÓSAKA (Japonsko)--()--Společnost Takeda Pharmaceutical Company Limited (burzovní index TSE:4502/NYSE:TAK) (dále jen „Takeda") dnes oznámila, že dokončila dříve oznámený prodej portfolia vybraných volně prodejných léčiv a léků na předpis v několika zemích Blízkého a Středního východu a Afriky v rámci své divize zaměřené na rozvíjející se trhy Growth and Emerging Markets Business Unit (GEM BU) firmě Acino za celkovou částku více než 200 milionů amerických dolarů. Smlouva o odprodeji byla poprvé zveřejněna v říjnu 2019.

Transakce zahrnuje zhruba 30 vybraných léků na předpis a volně prodejných přípravků. V dalších částech světa bude tyto produkty nadále nabízet společnost Takeda. Téměř 270 zaměstnanců, převážně odborníků na prodej a marketing těchto produktů, přejde rovněž ke společnosti Acino. Strany uzavřely také několikaletou smlouvu o výrobě a dodávkách, na základě které bude společnost Takeda pokračovat ve výrobě produktů v zastoupení společnosti Acino.

Společnost Takeda nyní oznámila několik transakcí, které jsou součástí jejího úsilí o snížení dluhu a zaměření na pět klíčových obchodních oblastí. Kromě transakce se společností Acino, dokončila společnost Takeda prodej přípravku Xiidra® firmě Novartis za až 5,3 miliardy amerických dolarů v červenci, v květnu zveřejnila prodej přípravku TachoSil® firmě Ethicon za 400 milionů amerických dolarů a v listopadu zveřejnila prodej vedlejších aktiv v regionu Ruska a Společenství nezávislých států.

Společnost Takeda chce využít prostředky získané z odprodeje na další snížení svého dluhu a urychlení oddlužení směrem k plánovanému zvojnásobení čistého úročeného dluhu na upravený výsledek před odečtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) v období březen 2022 - březen 2024.

Společnost Takeda nadále usiluje o rychlé oddlužení motivované silným cash flow a prostředky z odprodejů a zároveň zeštíhluje své portfolio.

O společnosti Takeda Pharmaceutical Company Limited

Společnost Takeda Pharmaceutical Company Limited (burzovní index TSE:4502/NYSE:TAK) je světová jednička v oblasti výroby léčiv na bázi výzkumu a vývoje se sídlem v Japonsku, která usiluje o to, aby pacientům zajistila lepší zdraví a světlejší budoucnost prostřednictvím vysoce moderních léčiv vyvinutých na základě vědeckých objevů. Výzkum a vývoj společnosti Takeda se zaměřuje na čtyři terapeutické oblasti, jako je onkologie, vzácné choroby, neurobiologie a gastroenterologie (GI). Cíleně investujeme rovněž do výzkumu a vývoje léčiv na bázi plazmy a vakcín. Zaměřujeme se na vývoj vysoce moderních léčiv, která mění životy lidí, posouvají hranice nových možností léčby a využíváme naše síly a schopnosti v oblasti výzkumu a vývoje pro vytváření široké různorodé nabídky produktů. Naši zaměstnanci usilují o zlepšení života pacientů a spolupracují s našimi partnery ve zdravotnictví ve zhruba 80 zemích.

Další informace naleznete na stránkách https://www.takeda.com.

Důležité upozornění

Pro účely tohoto upozornění, znamená označení “tisková zpráva“ tento dokument, jakoukoli ústní prezentaci, dialog a jakékoli psané nebo ústně šířené materiály probírané nebo distribuované společností Takeda Pharmaceutical Company Limited (dále jen „Takeda“) související s touto zprávou. Tato tisková zpráva (včetně jakékoli ústní informace a jakéhokoli dialogu v souvislosti s ní) není určena, nenahrazuje, nepředstavuje ani není součástí nabídky, pobídky nebo výzvy k nákupu, jiné akvizici, předplacení, výměně, prodeji nebo jinému způsobu likvidace jakýchkoli cenných papírů ani pro získání hlasů nebo souhlasu v jakékoli jurisdikci. Prostřednictvím této tiskové zprávy nejsou nabízeny veřejnosti žádné akcie ani jiné cenné papíry. Bez registrace podle amerického Zákona o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů nebo zproštění nesmí být žádná nabídka cenných papírů učiněna. Tato tisková zpráva je vydána (spolu s jakýmikoli dalšími informacemi, které by mohly být poskytnuty) pouze za účelem informovat její čtenáře (a nikoli za účelem hodnocení jakékoli investice, akvizice, likvidace nebo jakékoli jiné transakce). Jakékoli porušení těchto omezení může představovat porušení příslušných zákonů o cenných papírech. Společnosti, ve kterých má společnost Takeda přímo a nepřímo své investice, jsou samostatné subjekty. V této tiskové zprávě je označení „Takeda“" někdy použito účelově tam, kde se hovoří o společnosti Takeda a jejích dceřiných společnostech obecně. Rovněž výrazy „my“, „nás“ a „naše“ jsou použity v souvislosti s jejími dceřinými společnostmi obecně nebo s těmi, které pro ně pracují. Tyto výrazy jsou rovněž použity tam, kde není nutné označit konkrétní společnost nebo společnosti.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva a jakékoli materiály distribuované v souvislosti s touto tiskovou zprávou mohou obsahovat výhledová prohlášení, domněnky nebo názory týkající se budoucích obchodů, situace a výsledků operací společnosti Takeda, včetně odhadů, předpovědí, cílů a plánů společnosti Takeda. Výhledová prohlášení často obsahují, mimo jiné, výrazy jako „klade si za cíl“, „plánuje“, „věří“, „doufá“, „pokračuje“, „očekává“, „zaměřuje se na“, „hodlá“, „zajistí“, „bude“, „možná“, „měl by“, „by“, „mohl by“, „předpokládá“, „odhaduje“, „projektuje“ a podobné výrazy nebo jejich záporné tvary. Výhledová prohlášení v tomto dokumentu jsou založena na odhadech a předpokladech společnosti Takeda k datu jejich vydání. Taková výhledová prohlášení nepředstavují žádnou záruku společnosti Takeda ani jejího vedení týkající se budoucích výkonů a zahrnují známá i neznámá rizika, nejasnosti a další faktory, jako jsou například, mimo jiné: ekonomické okolnosti související s globálním obchodováním společnosti Takeda, včetně obecných ekonomických podmínek v Japonsku a Spojených státech amerických, konkurenční tlaky a vývoj, změny příslušných zákonů a předpisů, úspěch nebo selhání programů vývoje produktů, rozhodnutí regulačních orgánů a jejich načasování, kolísání zájmu a směnných kurzů, nároky nebo obavy týkající se bezpečnosti nebo účinnosti prodávaných produktů nebo produktů ve vývoji, načasování a dopad integračních snah po fúzi se získanými společnostmi a schopnost odprodat aktiva, která nejsou pro operace společnosti Takeda klíčová a načasování takových prodejů, z nichž všechny mohou působit, že se skutečné výsledky, výkony, úspěchy nebo finanční situace společnosti Takeda, mohou zcela lišit od budoucích výsledků, výkonů, úspěchů nebo finanční situace uváděné nebo naznačené v těchto výhledových prohlášeních. Další informace o těchto a dalších faktorech, které mohou ovlivnit výsledky, výkony, úspěchy nebo finanční situaci společnosti Takeda naleznete v části „Položka 3. Důležité informace - D. Rizikové faktory“ v poslední výroční zprávě společnosti Takeda na formuláři 20-F a dalších hlášeních, která společnost předkládá americké Komisi pro cenné papíry (SEC) a která jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Takeda na adrese https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ nebo na stránkách www.sec.gov. Společnost Takeda nemá žádnou povinnost aktualizovat jakékoli výhledové prohlášení obsažené v této tiskové zprávě nebo jakékoli jiné výhledové prohlášení, které může být učiněno, kromě těch které vyžaduje zákon nebo pravidla burzy. Výkony v minulosti nejsou indikátorem budoucích výsledků a výsledky společnosti Takeda uvedené v této tiskové zprávě nesmí být považovány za návod, odhad, předpověď nebo projekci jejích výsledků do budoucna.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Kontakt pro investory
Takashi Okubo
Email : takeda.ir.contact@takeda.com
Tel : +81-(0)3-3278-2306

Kontakt pro média
Sandy Rodriguez
Ředitelka pro komunikaci divize integrace a odprodeje
sandy.rodriguez@takeda.com

Vince Docherty
Ředitel pro komunikaci divize GEM Business Unit
Email : vince.docherty@takeda.com

Kazumi Kobayashi (Japonsko)
Tel : +81 (0)3-3278-2095
Email : kazumi.kobayashi@takeda.com

Contacts

Kontakt pro investory
Takashi Okubo
Email : takeda.ir.contact@takeda.com
Tel : +81-(0)3-3278-2306

Kontakt pro média
Sandy Rodriguez
Ředitelka pro komunikaci divize integrace a odprodeje
sandy.rodriguez@takeda.com

Vince Docherty
Ředitel pro komunikaci divize GEM Business Unit
Email : vince.docherty@takeda.com

Kazumi Kobayashi (Japonsko)
Tel : +81 (0)3-3278-2095
Email : kazumi.kobayashi@takeda.com