Společnost Takeda se dohodla na prodeji vybraných volně prodejných léčiv a vedlejších aktiv v Latinské Americe firmě Hypera Pharma za 825 milionů amerických dolarů

Společnost posiluje svou snahu o zpřístupnění moderních léčiv pacientům v Latinské Americe

Transakce ještě více urychlí snižování zadluženosti

OSAKA, Japan--()--Společnost Takeda Pharmaceutical Company Limited (burzovní index TSE:4502/NYSE:TAK) (dále jen „Takeda“) dnes oznámila, že uzavřela smlouvu o odprodeji portfolia vybraných vedlejších produktů exkluzivně v Latinské Americe společnosti Hypera S.A. (dále jen „Hypera Pharma“). Tato společnost je největším farmaceutickým producentem v Brazílii a zaujímá přední místo v oblasti léků na předpis, produktů péče o zdraví a značkových generických léčiv. Prodej by měl přinést částku celkem 825 miliónů amerických dolarů.

Mezi tyto produkty patří volně prodejná léčiva i léky na předpis prodávané v Brazílii, Mexiku, Argentině, Kolumbii, Ekvádoru, Panamě a Peru, které jsou součástí obchodní divize Growth & Emerging Markets Business Unit společnosti Takeda.

„Společnost Takeda se stále zaměřuje na rozvíjející se trhy a Latinskou Ameriku. Tento odprodej nám umožní směřovat naše investice do těch zemí, které mají zájem o naše vysoce moderní léky v oblasti gastroenterologie, vzácných onemocnění, léčiv na bázi plazmy, onkologie a neurobiologie,“ řekl Ricardo Marek, prezident divize Growth & Emerging Markets Business Unit společnosti Takeda. „Díky tomu budeme schopni pomoci pacientům, kteří mají závažné a vzácné choroby. Zároveň jsme si jisti, že pro společnost Hypera Pharma nebude problém nepřerušit poskytování našich léků pacientům.“

Jedná se o pátou divestici společnosti Takeda za posledních 12 měsíců a součást cíle společnosti odprodat vedlejší aktiva za zhruba 10 miliard amerických dolarů. Společnost Takeda hodlá využít prostředky z těchto odprodejů na další snížení svého dluhu a urychlení oddlužení směrem k plánovanému zvojnásobení čistého úročeného dluhu na upravený výsledek před odečtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) v období březen 2022 - březen 2024.

Společnost Takeda již dříve oznámila, že prodala svůj produkt TachoSil® firmě Ethicon za 400 milionů amerických dolarů v květnu 2019, přípravek Xiidra® firmě Novartis za až 5,3 miliardy amerických dolarů v červenci 2019, vedlejší aktiva v zemích Blízkého a Středního východu a Africe firmě Acino za více než 200 milionů amerických dolarů v říjnu 2019, a portfolio vedlejších aktiv v Rusku, Gruzii a několika zemích Nezávislého společenství států firmě STADA za 660 milionů amerických dolarů v listopadu 2019.

Vedlejší produkty v poslední transakci přinesly za fiskální rok 2018 tržby zhruba ve výši 215 milionů amerických dolarů, motivované prodejem klíčových produktů jako například Neosaldina®, Nesina®, a Dramin®.

I když tyto ověřené produkty stále významně pomáhají pacientům, nespadají do vybraných obchodních oblastí společnosti Takeda, kterými jsou gastroenterologie, vzácné choroby, léčiva na bázi plazmy, onkologie a neurobiologie, které jsou pro její globální dlouhodobé strategie klíčové. Tento odprodej umožní společnosti, aby se dále zaměřila na své klíčové obchodní oblasti prostřednictvím zeštíhlení svého portfolia.

„Toto oznámení představuje poslední krok ve strategii společnosti Takeda zjednodušit a optimalizovat naše portfolio a zároveň urychlit snížování dluhu. Tím, že se budeme nadále zaměřovat na naše klíčové obchodní oblasti a dodávky moderních léčiv, posílíme naši pozici světové biofarmaceutické jedničky soustředěné na výzkum a vývoj a budeme větším přínosem pro pacienty a akcionáře společnosti,“ řekl finanční ředitel společnosti Takeda Costa Saroukos.

Podrobnosti transakce

Společnost Takeda uzavřela smlouvu o odprodeji práv, názvu a podílů na produktech ze svého portfolia, zhruba 18 vybraných volně prodejných léčiv a léků na předpis prodávaných v Brazílii, Mexiku, Argentině, Kolumbii, Ekvádoru, Panamě a Peru firmě Hypera Pharma za celkovou částku 825milionů amerických dolarů.

Podle podmínek smlouvy společnost Takeda očekává, že zhruba 300 z obchodních zaměstnanců podporujících prodávané produkty dostane po dokončení transakce příležitost přejít do firmy Hypera Pharma.

Společnosti Takeda a Hypera Pharma podepsaly rovněž smlouvu o výrobě a dodávkách, na základě které bude společnost Takeda ve výrobě těchto produktů pokračovat a bude je dodávat společnosti Hypera Pharma.

Transakce by měla být dokončena v druhé polovině letošního roku po splnění příslušných podmínek. Do té doby zůstává majitelem produktů společnost Takeda, která rovněž zodpovídá za zajištění jejich dodávek pacientům.

Poradenství při této transakci poskytly společnosti Takeda firma BofA Securities (finanční poradenství) a White & Case (právní poradenství).

O společnosti Takeda Pharmaceutical Company Limited

Společnost Takeda Pharmaceutical Company Limited (burzovní index TSE:4502/NYSE:TAK) je světová jednička v oblasti výroby léčiv na bázi výzkumu a vývoje se sídlem v Japonsku, která usiluje o to, aby pacientům zajistila lepší zdraví a světlejší budoucnost prostřednictvím vysoce moderních léčiv vyvinutých na základě vědeckých objevů. Výzkum a vývoj společnosti Takeda se zaměřuje na čtyři terapeutické oblasti, jako je onkologie, vzácné choroby, neurobiologie a gastroenterologie (GI). Cíleně investujeme rovněž do výzkumu a vývoje léčiv na bázi plazmy a vakcín. Zaměřujeme se na vývoj vysoce moderních léčiv, která mění životy lidí, posouvají hranice nových možností léčby a využíváme naše síly a schopnosti v oblasti výzkumu a vývoje pro vytváření široké různorodé nabídky produktů. Naši zaměstnanci usilují o zlepšení života pacientů a spolupracují s našimi partnery ve zdravotnictví ve zhruba 80 zemích.

Další informace naleznete na stránkách https://www.takeda.com.

Důležité upozornění

Pro účely tohoto upozornění, znamená označení “tisková zpráva“ tento dokument, jakoukoli ústní prezentaci, dialog a jakékoli psané nebo ústně šířené materiály probírané nebo distribuované společností Takeda Pharmaceutical Company Limited (dále jen „Takeda“) související s touto zprávou. Tato tisková zpráva (včetně jakékoli ústní informace a jakéhokoli dialogu v souvislosti s ní) není určena, nenahrazuje, nepředstavuje ani není součástí nabídky, pobídky nebo výzvy k nákupu, jiné akvizici, předplacení, výměně, prodeji nebo jinému způsobu likvidace jakýchkoli cenných papírů ani pro získání hlasů nebo souhlasu v jakékoli jurisdikci. Prostřednictvím této tiskové zprávy nejsou nabízeny veřejnosti žádné akcie ani jiné cenné papíry. Bez registrace podle amerického Zákona o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů nebo zproštění nesmí být žádná nabídka cenných papírů učiněna. Tato tisková zpráva je vydána (spolu s jakýmikoli dalšími informacemi, které by mohly být poskytnuty) pouze za účelem informovat její čtenáře (a nikoli za účelem hodnocení jakékoli investice, akvizice, likvidace nebo jakékoli jiné transakce). Jakékoli porušení těchto omezení může představovat porušení příslušných zákonů o cenných papírech. Společnosti, ve kterých má společnost Takeda přímo a nepřímo své investice, jsou samostatné subjekty. V této tiskové zprávě je označení „Takeda“" někdy použito účelově tam, kde se hovoří o společnosti Takeda a jejích dceřiných společnostech obecně. Rovněž výrazy „my“, „nás“ a „naše“ jsou použity v souvislosti s jejími dceřinými společnostmi obecně nebo s těmi, které pro ně pracují. Tyto výrazy jsou rovněž použity tam, kde není nutné označit konkrétní společnost nebo společnosti.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva a jakékoli materiály distribuované v souvislosti s touto tiskovou zprávou mohou obsahovat výhledová prohlášení, domněnky nebo názory týkající se budoucích obchodů, situace a výsledků operací společnosti Takeda, včetně odhadů, předpovědí, cílů a plánů společnosti Takeda. Výhledová prohlášení často obsahují, mimo jiné, výrazy jako „klade si za cíl“, „plánuje“, „věří“, „doufá“, „pokračuje“, „očekává“, „zaměřuje se na“, „hodlá“, „zajistí“, „bude“, „možná“, „měl by“, „by“, „mohl by“, „předpokládá“, „odhaduje“, „projektuje“ a podobné výrazy nebo jejich záporné tvary. Výhledová prohlášení v tomto dokumentu jsou založena na odhadech a předpokladech společnosti Takeda k datu jejich vydání. Taková výhledová prohlášení nepředstavují žádnou záruku společnosti Takeda ani jejího vedení týkající se budoucích výkonů a zahrnují známá i neznámá rizika, nejasnosti a další faktory, jako jsou například, mimo jiné: ekonomické okolnosti související s globálním obchodováním společnosti Takeda, včetně obecných ekonomických podmínek v Japonsku a Spojených státech amerických, konkurenční tlaky a vývoj, změny příslušných zákonů a předpisů, úspěch nebo selhání programů vývoje produktů, rozhodnutí regulačních orgánů a jejich načasování, kolísání zájmu a směnných kurzů, nároky nebo obavy týkající se bezpečnosti nebo účinnosti prodávaných produktů nebo produktů ve vývoji, načasování a dopad integračních snah po fúzi se získanými společnostmi a schopnost odprodat aktiva, která nejsou pro operace společnosti Takeda klíčová a načasování takových prodejů, z nichž všechny mohou působit, že se skutečné výsledky, výkony, úspěchy nebo finanční situace společnosti Takeda, mohou zcela lišit od budoucích výsledků, výkonů, úspěchů nebo finanční situace uváděné nebo naznačené v těchto výhledových prohlášeních. Další informace o těchto a dalších faktorech, které mohou ovlivnit výsledky, výkony, úspěchy nebo finanční situaci společnosti Takeda naleznete v části „Položka 3. Důležité informace - D. Rizikové faktory“ v poslední výroční zprávě společnosti Takeda na formuláři 20-F a dalších hlášeních, která společnost předkládá americké Komisi pro cenné papíry (SEC) a která jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Takeda na adrese https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ nebo na stránkách www.sec.gov. Společnost Takeda nemá žádnou povinnost aktualizovat jakékoli výhledové prohlášení obsažené v této tiskové zprávě nebo jakékoli jiné výhledové prohlášení, které může být učiněno, kromě těch které vyžaduje zákon nebo pravidla burzy. Výkony v minulosti nejsou indikátorem budoucích výsledků a výsledky společnosti Takeda uvedené v této tiskové zprávě nesmí být považovány za návod, odhad, předpověď nebo projekci jejích výsledků do budoucna.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Kontakt pro investory:
Takashi Okubo
Tel : +81-(0)3-3278-2306
Email : takeda.ir.contact@takeda.com

Kontakt pro média:
Sandy Rodriguez
Ředitelka pro komunikaci divize integrace a odprodeje
Email : sandy.rodriguez@takeda.com

Vince Docherty
Ředitel pro komunikaci, GEM Business Unit
Email : vince.docherty@takeda.com

Kazumi Kobayashi (Japonsko)
Tel : +81 (0)3-3278-2095
Email : kazumi.kobayashi@takeda.com

Contacts

Kontakt pro investory:
Takashi Okubo
Tel : +81-(0)3-3278-2306
Email : takeda.ir.contact@takeda.com

Kontakt pro média:
Sandy Rodriguez
Ředitelka pro komunikaci divize integrace a odprodeje
Email : sandy.rodriguez@takeda.com

Vince Docherty
Ředitel pro komunikaci, GEM Business Unit
Email : vince.docherty@takeda.com

Kazumi Kobayashi (Japonsko)
Tel : +81 (0)3-3278-2095
Email : kazumi.kobayashi@takeda.com