Firma Bentley Systems zaprasza do zgłaszania nominacji do konkursu Year in Infrastructure 2020

Zwycięzcy zostaną wybrani i ogłoszeni podczas konferencji
Year in Infrastructure 2020 w Vancouver w Kanadzie

EXTON, Pa., USA--()--Bentley Systems, Incorporated, światowy lider specjalizujący się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie oprogramowania do projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury, ogłosił dziś rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do konkursu Year in Infrastructure 2020. Nagrody, przyznawane przez niezależne jury złożone z ekspertów branżowych, są dowodem uznania dla projektów infrastrukturalnych wykorzystujących cyfrowe innowacje, które usprawniają realizację projektu i/lub zwiększają wydajność majątku trwałego. Termin składania zgłoszeń upływa 1 maja 2020 r.

Uroczystość wręczenia nagród Year in Infrastructure stanowi integralną część dorocznej konferencji Year in Infrastructure organizowanej przez firmę Bentley. Na konferencji, która odbędzie się od 12 do 15 października w Centrum Kongresowym w Vancouver, spotkają się specjaliści w dziedzinie infrastruktury i liderzy z branży z całego świata, aby dzielić się najlepszymi praktykami i poznać najnowsze osiągnięcia technologiczne, które usprawniają realizację projektów infrastrukturalnych i wydajność majątku trwałego. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali, która odbędzie się w trakcie konferencji.

Zapraszamy wszystkich użytkowników oprogramowania firmy Bentley do zgłaszania swoich projektów do konkursu Year in Infrastructure niezależnie od etapu, na jakim znajduje się dany projekt — może to być projekt w fazie wstępnej / koncepcyjnej, projektowania, budowy lub eksploatacji. Troje finalistów wybranych z każdej kategorii wygra wyjazd do Vancouver i weźmie udział w konferencji Year in Infrastructure 2020 w charakterze gości firmy Bentley Systems. W ramach konferencji finaliści zaprezentują swoje projekty przed jurorami, liderami branży i ponad 100 przedstawicielami mediów.

Każdy projekt nominowany do konkursu pozwala zdobyć znaczące i cenne światowe uznanie w branży infrastruktury. Dzięki konkursowi Year in Infrastructure uczestnicy mogą:

 • Zdobyć światowe uznanie poprzez uwzględnienie ich projektów infrastrukturalnych w katalogu Infrastructure Yearbook firmy Bentley, który udostępniany jest w wersji drukowanej i cyfrowej mediom, instytucjom rządowym i ekspertom branżowym z całego świata. Wszystkie projekty zwycięzców i finalistów zostaną również opublikowane na stronie bentley.com
 • Zwiększyć swoją konkurencyjność dzięki zaprezentowaniu obecnym i potencjalnym klientom korzyści, jakie mogą odnieść dzięki wykorzystaniu cyfrowych innowacji
 • Zdobyć uwagę światowych mediów oraz otrzymać wsparcie od zespołu firmy Bentley w zakresie marketingu i promocji swojego projektu w mediach

W konkursie Year in Infrastructure 2020 nagradzane są wybitne osiągnięcia w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych i majątku trwałego w następujących kategoriach:

 • Modelowanie budowy 4D
 • Mosty
 • Budynki i zespoły budynków
 • Cyfrowe miasta
 • Inżynieria geotechniczna
 • Zagospodarowanie terenu
 • Produkcja
 • Górnictwo i inżynieria morska
 • Energetyka
 • Realizacja projektów
 • Kolej
 • Modelowanie rzeczywistości
 • Drogi i autostrady
 • Wydajność drogowego i kolejowego majątku trwałego
 • Inżynieria budowlana
 • Infrastruktura sieciowa
 • Wydajność majątku trwałego infrastruktury sieciowej i przemysłowej
 • Zakłady uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków
 • Sieci wodociągowe, kanalizacyjne i burzowe

Ponadto projekty reprezentujące misję firmy Bentley dotyczącą rozwoju infrastruktury, a zarazem wykraczające poza zakres poszczególnych kategorii, mogą ubiegać się o wyróżnienia specjalne dotyczące obszarów, takich jak:

 • Postęp w wykorzystaniu cyfrowych bliźniaków w realizacji projektów (Project Digital Twins) dla projektu wykorzystującego cyfrowe bliźniaki do uzyskania przydatnych informacji, takich jak zrozumienie wpływu zmian i alternatyw projektowych, lub wskazania problemów z jakością danych projektu w celu wydajniejszej współpracy z większym zespołem projektowym lub modelowania wydajności projektu i jego konstrukcji.
 • Postęp w wykorzystaniu cyfrowych bliźniaków w zapewnieniu wydajności majątku trwałego (Performance Digital Twins) dla projektu wykorzystującego cyfrowe bliźniaki majątku trwałego infrastruktury operacyjnej do uzyskania przydatnych informacji umozliwiających zwiększenie wydajności majątku trwałego – przepustowości, bezpieczeństwa, zgodności, konserwacji – w celu oceny względnego wpływu różnych strategii operacyjnych, przeprowadzania szkoleń personelu operacyjnego lub wsparcia zdalnej obsługi majątku trwałego.
 • Postęp w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i wytrzymałości dla projektu lub dla infrastrukturalnego majątku trwałego, który ma wpływ na zrównoważony rozwój (mniejszejszą emisję CO2, lepsze wykorzystanie energii odnawialnej, mniejszy negatywny wpływ na środowisko) lub zwieksza wytrzymałość (możliwości przetrwania katastrof naturalnych lub spowodowanych przez człowieka i powrotu do stanu poprzedniego, zdolności adaptacji do zmieniających się warunków).

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu nagród Year in Infrastructure lub aby nominować projekt, przejdź do strony konkursu Year in Infrastructure.

Obejrzyj jednominutowy film na temat procesu zgłaszania projektów.

Ilustracja i tytuł:
Zdobywcy nagród Year in Infrastructure 2019
Ilustracja dzięki uprzejmości firmy Bentley Systems

Informacje o konferencji Year in Infrastructure firmy Bentley Systems

Konferencja Year in Infrastructure organizowana przez Bentley Institute to międzynarodowe spotkanie osób z kadry kierowniczej firm zajmujących się projektowaniem, budową i eksploatacją infrastruktury, którego głównym tematem są najlepsze praktyki i technologie wspierające cyfryzację („Going Digital”). Konferencja ta uznawana jest na całym świecie za wiodące forum dyskusyjne dotyczące bieżących priorytetów i możliwości, które mają wpływ na branżę zajmującą się infrastrukturą. Uczestnicy mają możliwość wysłuchania wystąpień liderów innowacji, uczestniczenia w forach i dyskusjach, a także zdobycia informacji o technologiach i najlepszych praktykach, które kształtują przyszłość realizacji i działania infrastruktury.

Informacje o firmie Bentley Systems

Firma Bentley Systems jest wiodącym światowym liderem specjalizującym się w dostarczaniu inzynierom, architektom, geodetom, konstruktorom oraz zarządcom infrastruktury kompleksowych rozwiązań w zakresie nowoczesnego oprogramowania do projektowania, budowy i eksploatacji infrastrukturalnych, w tym obiektów publicznych, usług komunalnych, instalacji przemysłowych i cyfrowych miast. Aplikacje do otwartego modelowania firmy Bentley, oparte na rozwiązaniu MicroStation oraz jej otwarte aplikacje do symulacji wspierają integrację projektów; rozwiązania ProjectWise i SYNCHRO przyspieszają realizację projektów, a rozwiązania AssetWise zwiększają wydajność majątku trwałego i sieci. W dziedzinie infrastruktury, rozwiązania iTwin Services firmy Bentley w znaczny sposób podnoszą wydajność aplikacji BIM i GIS dzieki cyfrowym bliźniakom 4D.

Firma Bentley Systems zatrudnia ponad 3500 pracowników, generuje roczne przychody w wysokości 700 milionów dolarów w 170 krajach, a od 2014 roku zainwestowała ponad 1 miliard dolarów w badania, rozwój i przejęcia. Od założenia w 1984 roku firma pozostaje w większości własnością pięciu braci Bentley. www.bentley.com

Nazwa Bentley, logo Bentley, AssetWise, ProjectWise i SYNCHRO są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami usług firmy Bentley Systems, Incorporated lub jednej z należących do niej w całości bezpośrednich lub pośrednich spółek zależnych. Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli.

Contacts

Komunikat
Kontakt:
Christine Byrne
+1 203 805 0432
christine.byrne@bentley.com
Obserwuj nas na Twitterze:
@BentleySystems

Contacts

Komunikat
Kontakt:
Christine Byrne
+1 203 805 0432
christine.byrne@bentley.com
Obserwuj nas na Twitterze:
@BentleySystems