Společnost Bentley Systems ohlásila příjem nominací na ocenění Year in Infrastructure 2020

Vítězové budou vybráni a vyhlášeni na konferenci
Year in Infrastructure 2020 v kanadském Vancouveru

EXTON, Pa., U.S.A.--()--Společnost Bentley Systems, Incorporated, přední globální poskytovatel komplexních softwarových řešení pro pokroky v oblasti návrhu, výstavby a provozu infrastruktury, dnes ohlásila příjem nominací na ocenění Year in Infrastructure 2020. Tato ocenění, o nichž rozhodují nezávislí porotci z řad průmyslových expertů, hodnotí projekty infrastruktury, které jsou přínosem v oblasti digitálních inovací a zlepšují realizaci projektů a/nebo výkonnost aktiv. Lhůta pro podávání nominací končí v pátek 1. května 2020.

Ocenění Year in Infrastructure jsou nedílnou součástí výroční konference Year in Infrastructure společnosti Bentley. Na této konferenci, která se bude konat od 12. do 15. října ve vancouverském Convention Centre, se sjedou odborníci na infrastrukturu a přední kapacity z oboru z celého světa, aby se podělili o osvědčené postupy a dozvěděli se více o nejnovějších technologických pokrocích, které povedou ke zlepšení realizace projektů infrastruktury a výkonnosti aktiv. Vítězové budou vyhlášeni na slavnostním galavečeru na konci konference.

Vyzýváme uživatele softwaru společnosti Bentley, aby na ocenění Year in Infrastructure nominovali své projekty bez ohledu na to, v jaké fázi se nacházejí, zda jsou ve fázi plánování/koncepčního návrhu, projektování, výstavby nebo v provozu. Tři finalisté vybraní pro každou z kategorií vyhrají výlet do Vancouveru, kde se zúčastní konference Year in Infrastructure 2020 jakožto hosté společnosti Bentley Systems. Finalisté během konference představí své projekty před porotou, předními kapacitami z oboru, a více než 100 zástupců médií.

Každému projektu nominovanému na ocenění se dostane pozornosti napříč globální komunitou v oblasti infrastruktury. Ocenění Year in Infrastructure nabízí účastníkům následující možnosti:

 • Získání globální pozornosti, a sice tím, že jejich projekty infrastruktury budou představeny v ročence Infrastructure Yearbook společnosti Bentley, která je celosvětově distribuována jak v tiskové, tak digitální formě, médiím, vládním organizacím, a vlivným osobnostem v oboru. Veškeré projekty vítězů a finalistů jsou také uvedeny na webových stránkách bentley.com/cs
 • Zvýšení konkurenceschopnosti tím, že stávajícím a potenciálním klientům ukážou hodnotu, kterou projektům přinášejí prostřednictvím digitálních inovací.
 • Získání prostoru v médiích od globálních mediálních subjektů a podpory od týmu společnosti Bentley v oblasti marketingu a propagace svých projektů v médiích.

V soutěži Year in Infrastructure 2020 budou oceněny výjimečné úspěchy v oblasti infrastrukturních projektů a aktiv v následujících kategoriích:

 • 4D Digitální výstavba
 • Mosty
 • Budovy a areály
 • Digitální města
 • Geotechnické inženýrství
 • Rozvoj pozemků a stavenišť
 • Výroba
 • Důlní a námořní stavební inženýrství
 • Výroba elektrické energie
 • Realizace projektu
 • Železnice a přeprava
 • Modelování reality
 • Silnice a dálnice
 • Výkonnost silničních a železničních aktiv
 • Pozemní stavitelství
 • Inženýrské sítě a telekomunikace
 • Výkonnost inženýrských sítí a průmyslových aktiv
 • Úpravny vody a čistírny odpadních vod
 • Sítě pro pitnou vodu, odpadní a dešťovou vodu

Navíc projekty, které reprezentují poslání společnosti Bentley pro pokroky a modernizaci v infrastruktuře, avšak přesahují užší zaměření individuálních kategorií ocenění, mohou být vybrány na posouzení ke zvláštnímu ocenění včetně:

 • Pokroků v oblasti využití digitálních dvojčat při realizaci projektu (Projektová digitální dvojčata), které umožní používat při projektu digitální dvojčata k získání užitečných náhledů práce, od porozumění dopadu změn a alternativních návrhů nebo zdůraznění potíží díky kvalitě dat projektu, až po možnost efektivní spolupráce s rozsáhlým projektovým týmem nebo modelování výkonnosti projektu a jeho výstavby.
 • Pokroků v oblasti využití digitálních dvojčat při výkonnosti aktiv (Výkonnost digitálních dvojčat) u projektu vyžadujícího provozní aktiva infrastruktury, která využívají digitální dvojčata k získání užitečného náhledu práce potřebného ke zlepšení v oblastech jako propustnost, bezpečnost, soulad se standardy nebo údržba, aby bylo možné vyhodnotit relativní dopad různých provozních strategií, a podpořit tak školení provozních zaměstnanců nebo podpořit vzdálené provozování aktiv.
 • Pokroků v oblasti udržitelnosti a odolnosti u navrženého projektu nebo provozovaného aktiva infrastruktury za účelem dosáhnutí lepší udržitelnosti (nižší uhlíková stopa, lepší využití obnovitelných zdrojů, snížení dopadu na životní prostředí) nebo vyšší odolnosti (schopnost odolávat a zotavit se z přírodních katastrof nebo katastrof způsobených člověkem, přizpůsobivost měnícím se podmínkám).

Pokud chcete získat další informace o ocenění Year in Infrastructure nebo nominovat projekt, navštivte webovou stránku ocenění Year in Infrastructure.

Podívejte se na jednominutové video o procesu nominace.

Titulek a popis:
Vítězové ocenění Year in Infrastructure 2019
S laskavým svolením společnosti Bentley Systems

O konferenci Year in Infrastructure pořádané společností Bentley Systems

Konferenci Year in Infrastructure pořádá Bentley Institute a jedná se o celosvětové setkání předních manažerů v oblasti návrhu, výstavby a provozu infrastruktury, které je zaměřeno na osvědčené pracovní postupy a technologie v oblasti digitálních inovací. Konference je na celém světě uznávána jako přední fórum pro řešení aktuálních priorit a příležitostí, které mají vliv na odvětví infrastruktury. Účastníci si vyslechnou příspěvky předních odborníků z oboru, budou se moci zapojit do fór a diskuzí a seznámit se s technologiemi a osvědčenými pracovními postupy, které budou utvářet budoucnost realizace a provozu infrastruktury.

O společnosti Bentley Systems

Společnost Bentley Systems je přední světová společnost zabývající se poskytováním softwarových řešení inženýrům, architektům, geodetům, konstruktérům a vlastníkům/provozovatelům, která umožňují návrh, výstavbu a provoz infrastruktury, včetně veřejných prací, inženýrských sítí, průmyslových technologických celků a digitálních měst. Otevřené modelovací aplikace společnosti Bentley založené na platformě MicroStation a její otevřené simulační aplikace urychlují integraci návrhů. ProjectWise a SYNCHRO zrychlují realizaci projektů a AssetWise zvyšuje výkonnost aktiv a sítí. iTwin Services společnosti Bentley zásadně posouvají rozvoj BIM a GIS na 4D digitální dvojčata.

Společnost Bentley Systems má více než 3 500 zaměstnanců, roční příjmy ve výši 700 mil. USD ve 170 zemích a od roku 2014 investovala přes 1 mld. USD do výzkumu, vývoje a akvizic. Společnost od svého založení v roce 1984 setrvává ve většinovém vlastnictví svých pěti zakladatelů, bratrů Bentleyových. www.bentley.com

Bentley, logo společnosti Bentley, AssetWise, MicroStation, ProjectWise a SYNCHRO jsou registrované či neregistrované ochranné známky nebo značky služeb společnosti Bentley Systems, Incorporated, nebo jedné z jejích plně vlastněných přímých či nepřímých dceřiných společností. Veškeré ostatní názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Contacts

Tisková zpráva
Kontaktní osoba pro tisk:
Christine Byrneová
+1 203 805 0432
christine.byrne@bentley.com
Sledujte nás na Twitteru:
@BentleySystems

Contacts

Tisková zpráva
Kontaktní osoba pro tisk:
Christine Byrneová
+1 203 805 0432
christine.byrne@bentley.com
Sledujte nás na Twitteru:
@BentleySystems