Zynga ogłasza wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2019

Najwyższy kwartalny i roczny przychód i wartość portfela zamówień w historii Zynga.

Najlepsze przepływy pieniężne z działalności operacyjnej spółki of 2011 r. wyniosły 263 mln USD, co stanowi wzrost rok do roku o 56%.

Wysoka efektywność w 2019 siłą napędową do kontynuacji wzrostu w roku 2020.

Download

Q4 2019 Zynga Quarterly Earnings Letter

SAN FRANCISCO--()--Spółka Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA) podała dziś swoje wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok kończący się 31 grudnia 2019 r., publikując „Podsumowanie przychodów w czwartym kwartale 2019 r.” (Q4 2019 Quarterly Earnings Letter) na swojej stronie internetowej w zakładce „Relacje z inwestorami” (Investor Relations). Dokument znajduje się w załączeniu niniejszej informacji prasowej, jest również dostępny na stronie http://investor.zynga.com/financial-information/quarterly-results.

Bardzo dobre wyniki osiągnięte w czwartym kwartale to zwieńczenie wyjątkowego roku dla spółki. Usługi typu live stanowią fundament naszej wieloletniej strategii rozwoju i były najważniejszą siłą napędową dla przychodów i portfela zamówień, które osiągnęły najwyższe wartości w dotychczasowej historii spółki - powiedział Frank Gibeau, dyrektor generalny Zynga. - Tempo rozwoju, jakie zyskała spółka w 2019 roku ustawiło nas na dobrej pozycji do kontynuowania wzrostu w roku 2020. Oczekujemy, że nasz portfel usług typu live zwiększy się z pięciu do sześciu franczyz na czas nieokreślony i w drugiej połowie br. mamy szanse na wprowadzenie na rynek nowych tytułów. Aby jeszcze bardziej przyspieszyć wzrost, dostrzegamy potencjał w pozyskiwaniu utalentowanych zespołów pracowników i franczyz na całym globie”.

Dodatkowo zarząd Zynga zorganizuje telekonferencję w celu omówienia wyników spółki. Konferencja rozpocznie się dziś o 13:30 PST (16:30 EST). Pytania można zadawać drogą telefoniczną, a Zynga zobowiązuje się odpowiedzieć na jak najwięcej z nich.

Telekonferencja jest dostępna za pośrednictwem http://investor.zynga.com. Retransmisja będzie dostępna na stronie po konferencji lub pod następującymi numerami:

  • Bezpłatna linia telefoniczna: (800) 537-0745,
  • Numer dla połączeń międzynarodowych: (253) 237-1142,
  • Identyfikator konferencji: 7576703.

Zynga Inc.

Zynga jest światowym liderem w dziedzinie interaktywnej rozrywki, którego misją jest zbliżanie do siebie ludzi z całego świata za pośrednictwem gier. Już ponad miliard osób miało bezpośrednią styczność z takimi tytułami tej firmy jak „CSR Racing”™, „Empires & Puzzles”™, „Merge Dragons!”™, „Words With Friends”™ i „Zynga Poker”™. Gry Zynga dostępne są w ponad 150 krajach świata na wielu platformach społecznościowych i urządzeniach mobilnych. Powstała w 2007 r. spółka ma siedzibę główną w San Francisco i biura w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Indiach, Turcji i Finlandii. Więcej informacji na stronie www.zynga.com lub na profilach Zynga na Twitterze, Instagramie, Facebooku i na blogu Zynga.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejszy komunikat prasowy zawiera wypowiedzi prognozujące dotyczące, m.in udziału wzrostu spółki i wprowadzenia nowych tytułów na rynek. Wypowiedzi te cechują się obecnością takich wyrazów i wyrażeń jak „perspektywa”, „przewidywany” „planowany”, „zamierza”, „będzie”, „przewiduje”, „uważa”, „ma na celu”, „oczekuje”. Wypowiedzi wyrażone w czasie przyszłym zazwyczaj mają charakter wypowiedzi prognozujących. Wykonanie lub powodzenie działań zawartych w takich wypowiedziach prognozujących wiąże się ze znacznym ryzykiem, niepewnością i założeniami. Nie należy nadmiernie polegać na prognozach, które opierają się na informacjach dostępnych w dniu publikacji niniejszego komunikatu. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizacji takowych wypowiedzi prognozujących. Dalsze informacje na temat ryzyka, wątpliwości i założeń są lub będą opisane bardziej szczegółowo w publicznie dostępnych sprawozdaniach składanych na potrzeby Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych („SEC"), których kopie można uzyskać, odwiedzając stronę internetową poświęconą relacjom inwestorskim: http://investor.zynga.com lub na stronie SEC: www.sec.gov.

Uwagi od redaktora:

Aby pobrać dodatkowy, alternatywny materiał filmowy lub dźwiękowy Zynga oraz grafiki do gier należy wejść na stronę: http://bit.ly/ZyngaQ42019.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Kontakt z inwestorami:
Rebecca Lau
e-mail: Investors@zynga.com

Kontakt dla prasy:
Sarah Ross
e-mail: Sarah@zynga.com

Contacts

Kontakt z inwestorami:
Rebecca Lau
e-mail: Investors@zynga.com

Kontakt dla prasy:
Sarah Ross
e-mail: Sarah@zynga.com