Teijin zakłada Teijin Automotive Center Europe - europejskie zaplecze techniczne grupy, które zwiększy jej potencjał koncepcyjno-konstrukcyjny oraz możliwości tworzenia i oceniania prototypów

Envisioned demonstration and CAE experiments to be performed at TACE (Photo: Business Wire)

TOKIO--()--Teijin Limited ogłosiła decyzję o założeniu spółki Teijin Automotive Center Europe GmbH (TACE) w niemieckim Wuppertalu. Podmiot powstanie w lutym jako nowe zaplecze techniczne firmy w segmencie produkcji kompozytów samochodowych. Spółka zajmować się będzie opracowywaniem koncepcji, konstruowaniem, tworzeniem prototypów, ocenianiem, marketingiem i badaniami technicznymi kompozytów samochodowych nowej generacji, wykorzystując wszechstronny potencjał grupy Teijin w tym zakresie.

TACE pozwoli Teijin wzmocnić i rozwinąć potencjał tworzenia nowych rozwiązań, stanowiąc platformę do efektywnej współpracy pomiędzy europejskimi ośrodkami Teijin, które zajmują się produkcją kompozytów samochodowych. Zgodnie z założeniami ma ona przyspieszyć prace koncepcyjno-konstrukcyjno-prototypowe, a także prace nad oceną propozycji rozwiązań technologicznych opracowywanych przez poszczególne ośrodki. Na późniejszym etapie funkcjonowania w ramach TACE utworzone zostaną piony marketingu i badań, które zajmą się analizowaniem możliwości wdrażania nowych technologii oraz przeprowadzania fuzji i przejęć. Ich zadaniem będzie przyspieszanie rozwoju europejskiego przemysłu samochodowego i zaspakajanie zapotrzebowania na większą swobodę projektowania, produktywność, wydajność oraz optymalizację masy i wytrzymałości. Jednocześnie spółka będzie szukać możliwości tworzenia zaplecza technicznego dla produkcji kompozytów samochodowych w Stanach Zjednoczonych i Chinach, wychodząc naprzeciw potrzebom tamtejszych rynków i konsekwentnie wzmacniając pozycję światowego lidera w dziedzinie rozwiązań kompozytowych.

Według szacunków Teijin, inicjatywy te do 2030 r. mają przynieść przychody z segmentu kompozytów na poziomie ok. 1,7 mld euro (2 mld dolarów).

W obliczu rosnącego znaczenia pojazdów połączonych, autonomicznych, współdzielonych i elektrycznych (CASE – Connected, Autonomous, Shared, and Electric) przemysłowi samochodowemu zależy na szybkim dostosowaniu modelów biznesowych, które pozwoli na tworzenie lżejszych i oferujących więcej funkcji pojazdów nowej generacji. W 2017 r. grupa Teijin przejęła Continental Structural Plastics (CSP), stając się bezpośrednim dostawcą (Tier 1) kompozytów wielomateriałowych do produkcji samochodów. Europejski oddział CSP we Francji otworzy nowy kompleks zajmujący się formowaniem arkuszy, a ponadto Teijin przejęła czołowych dostawców kompozytów samochodowych - Inapal Plástico z Portugalii i Benet Automotive z Czech.

Ogłoszona dzisiaj decyzja stanowi logiczną kontynuację tych działań, przyczyniając się do zwiększenia potencjału Teijin w Europie i umożliwiając organiczne powstanie wspólnego zaplecza rozwojowo-marketingowego grupy w segmencie kompozytów samochodowych z myślą o zaspokajaniu potrzeb producentów aut w dobie CASE.

Grupa Teijin

Teijin (TSE: 3401) jest działającą w skali międzynarodowej grupą technologiczną oferującą nowoczesne rozwiązania w dziedzinie wartości środowiskowej, bezpieczeństwa i łagodzenia skutków klęsk żywiołowych, zmian demograficznych oraz zwiększania świadomości zdrowotnej. Głównym przedmiotem jej działalności jest opracowywanie i produkcja wysokowydajnych włókien oraz kompozytów aramidowych i węglowych, a także leków i wyrobów medycznych oraz folii, jak również przetwarzanie żywicy i tworzyw sztucznych, produkcja włókien poliestrowych, materiałów odzieżowych i rozwiązań informatycznych. W skład grupy wchodzi ponad 170 spółek rozsianych po przeszło 20 krajach na całym świecie i zatrudniających łącznie ok. 20 tys. pracowników. W roku obrotowym zakończonym dnia 31 marca 2019 r. odnotowała ona skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 888,6 mld jenów japońskich (8,1 mld dolarów amerykańskich), a jej łączny majątek wart był 1020,7 mld jenów japońskich (9,3 mld dolarów amerykańskich). Zapraszamy na naszą stronę www.teijin.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

KONTAKT:
Corporate Communications
Teijin Limited
tel. +81 3 3506 4055
e-mail: pr@teijin.co.jp

Contacts

KONTAKT:
Corporate Communications
Teijin Limited
tel. +81 3 3506 4055
e-mail: pr@teijin.co.jp