Raport Arthur D. Little przedstawia wyzwania i możliwości stojące przed sektorem mobilności na żądanie

Podkreśla potrzebę transformacji wszystkich graczy aby zwiększyć możliwości rynkowe

Rethinking on-demand mobility (Photo: Business Wire)

LONDYN--()--Arthur D. Little (ADL) opublikował dzisiaj nowy raport na temat przyszłości mobilności na żądanie. W raporcie omówiono platformy transportu pasażerskiego takie jak Uber, Lyft oraz FreeNow, tradycyjne firmy taksówkarskie, a także operatorów i organów regulujących transport publiczny. Raport zatytułowany Rethinking on-demand mobility przygotowany przez Laboratorium ADL Przyszłość Mobilności analizuje możliwości i zagrożenia dla wszystkich graczy na rynku.

Kochamy je i nienawidzimy. Umożliwione przez powszechną łaczność, coraz potężniejsze smartfony oraz aplikacje udostępniane w chmurze, prywatne platformy transportu pasażerskiego „na żądanie”, wstrząsnęły całym przemysłem mobilności. Jednak mimo rozwoju, większość platform nadal wykazuje straty zmuszając je do rozwoju modelu biznesowego aby stać się dochodowymi.

Opierając się na globalnych danych oraz doświadczeniu ADL z zakresu mobilności, raport opisuje obecny obraz rynku, modele biznesowe oraz graczy wraz z wyzwaniami i możliwościami stojącymi przed platformami transportu pasażerskiego, tradycyjnymi firmami taksówkarskimi oraz operatorami trasportu publicznego. Raport nakreśla także kluczową rolę władz aby „zamknąć w ramach” oraz „uaktywnić” mobilność na żądanie z korzyścią dla całego sektora mobilności.

Raport zawiera podsumowanie wraz z wytycznymi dla wszystkich graczy:

  • Organy regulujące muszą przystosować się do podejścia „testuj i ucz się”, które da podstawy do równych warunków konkurencji dla wszystkich, przynosząc jednakowy zysk zarówno odbiorcom jak i miastom
  • Platformy transportu pasażerskiego muszą badać możliwości aby polepszać swoją pozycję oraz rozwijać się w kierunku rentownych modeli biznesowych
  • Tradycyjni przewoźnicy, w szczególności firmy taksówkarskie, muszą od nowa znaleźć pomysł na siebie aby odróżnić się i pozostać w grze.
  • Operatorzy transportu masowego muszą zbadać do jakiego stopnia mobilność na żądanie może pozytywnie dopełnić, a nawet zastąpić transport publiczny.

François-Joseph Van Audenhove, Partner i Szef Laboratorium Przyszłości Mobilności w Arthur D. Little wyjaśnia: „W krótkim czasie mobilność na żądanie przeszła transformację kierując rynek z tradycyjnych taksówek i prywatnego najmu pojazdów do platform transportu pasażerskiego dostępnych obecnie w miastach na całym świecie. Jednak pomimo rozwoju, mobilność na żądanie nie osiągnęła jeszcze pełnego potencjału umożliwiającego całkowite polepszenie systemów mobilności miejskiej. Wszyscy gracze stają przed wyzwaniami na rozmaitych płaszczyznach i muszą od nowa znaleźc pomysł na siebie jeśli chcą zapewnić istotne korzyści płynące z lepszej przydatności, jakości i wydajności, które prowadzą do wzbogacenia doswiadczeń klienta oraz wypracowania trwałego modelu biznesowego dla wszystkich”.

Pełny raport można znaleźć pod adresem: www.adlittle.com/FutureMobilityLab

Contacts

Catalyst Comms
Cate Bonthuys
+44 7746 546773
cate@catalystcomms.co.uk

Contacts

Catalyst Comms
Cate Bonthuys
+44 7746 546773
cate@catalystcomms.co.uk