AMR science sector 2020 rapport: Successen en tegenslagen in de bestrijding van superbugs

De AMR Industry Alliance doet verslag van doorbraken in de verantwoorde productie van antibiotica en positieve maatregelen ter verbetering van de manier waarop patiënten toegang krijgen tot, en gebruiken maken van antibiotica. Maar het rapport benadrukt ook een verontrustende hoeveelheid investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O).

  • De Alliance noteert jaarlijkse investeringen (in 2018) van US$1.6 miljard in antimicrobiële resistentie (AMR)-relevante O&O. Verontrustende tekorten komen voor bij investeringen in de laatste fases van O&O, waarbij het bedrag waarschijnlijk onvoldoende is om te kunnen voorzien in mondiale gezondheidsbehoeften en het risico bestaat dat investeringen in een vroeg stadium van O&O en nieuwe diagnostica worden ondermijnd. Een toename van investeringen in AMR-gerelateerde producten is mogelijk indien overheden actie ondernemen om antibioticavergoedingen te verbeteren en nieuwe stimulansen te implementeren.
  • De Alliance neemt het voortouw in de verantwoorde productie van antibiotica en stelt daarmee twee jaar eerder dan gepland een industriestandaard vast voor de vermindering van potentiële milieurisico‘s veroorzaakt door antibioticaproductie.
  • Volgende stappen omvatten uitwisseling van O&O informatie ter ondersteuning van innovatie en monitoring gegevens om resistentie te volgen, inzet van diagnostiek en vaccins ter ondersteuning van verbeterd adequaat gebruik en samenwerking met gezondheidsautoriteiten om antibioticatekorten aan te pakken.

GENÈVE--()--Het AMR Industry Alliance rapport dat vandaag werd vrijgegeven biedt een unieke momentopname van de collectieve inspanningen van de life science sector bij het nakomen van hun toezeggingen de toename van antimicrobiële resistentie (AMR) aan te pakken. Resultaten van het onderzoek van de Alliance onder biotechnologische, diagnostische, generieke en grote op onderzoek gerichte biofarmaceutische bedrijven zijn gemengd. Positieve resultaten omvatten blijvende investeringen in vroege O&O en diagnostica voor AMR-gerelateerde producten (waaronder antibiotica, schimmelwerende middelen, vaccins) en belangrijke stappen in de verantwoorde productie van antibiotica. Helaas kunnen de geringe investeringen in latere en duurdere fases van O&O voor AMR-gerelateerde producten betekenen dat een groot aantal veelbelovende verbindingen in de vroege stadia patiënten nooit zal bereiken tenzij overheden nieuwe mechanismen en stimulansen invoeren voor de ontwikkeling van antibiotica.

Samen vertegenwoordigen Alliance biotechnologie, generieke en grote op onderzoek gerichte biofarmaceutische bedrijven ongeveer een derde van de mondiale antibioticavoorraad, een aanzienlijk deel van de antimicrobiële geneesmiddelen in klinische ontwikkeling alsook een groot deel van de diagnostische sector die werkt aan de ontwikkeling en productie van AMR-gerelateerde producten.

Bevindingen in het hoofdstuk Onderzoek en Wetenschap bevestigen dat de life science sector de dominante financier blijft van AMR-relevante O&O met investeringen van US$1.6 miljard in 2018. Ter vergelijking, de publieke sector investeert jaarlijks ongeveer US$500 miljoen in AMR-relevante O&O. De Alliance waarschuwt dat O&O investeringen zorgelijk laag zijn in de meest kostbare latere fases van klinisch onderzoek. Dit staat in contrast met een veelbelovende biotechnologische preklinische pijplijn en nieuwe snelle testen voor het opsporen van infecties die door diagnostische bedrijven ontwikkeld worden. Beleidsactie is nodig om ervoor te zorgen dat deze verbindingen patiënten bereiken: 74% van de bedrijven die voor het Alliance rapport werden ondervraagd zal waarschijnlijk meer gaan investeren in AMR als de commerciële modellen verbeterd worden. Leden van de Alliance willen graag partners vinden met wie zij nieuwe terugverdienmechanismen en stimulansen kunnen beproeven die de toegang voor patiënten verbeteren en duurzame particuliere investeringen in de ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen tegen AMR mogelijk maken.

Thomas Cueni, Voorzitter van de Alliance, bevestigt: "Ons rapport toont de verschillende activiteiten die biotechnologie, diagnostische, generieke, en grote op onderzoek gerichte farmaceutische bedrijven uitvoeren om de verspreiding van AMR te bestrijden". Hij waarschuwt echter dat de bevindingen "een wake-up call zijn gezien de vermelde investering van US$1.6 miljard in 2018 in AMR-relevante O&O waarschijnlijk niet genoeg is om een levensvatbare pijplijn in stand te houden. De ontdekking van nieuwe en effectieve manieren om positieve preklinische pijplijn resultaten goed te benutten en samenwerking om de ontdekking en ontwikkeling van late-fase antimicrobiële geneesmiddelen beter te ondersteunen zijn van cruciaal belang".

Cueni constateert dat de Alliance vooruitgang boekt in haar productietoezeggingen alsook in de verzorging van betere toegang tot levensreddende antibiotica voor patiënten over de hele wereld, en zegt: "Dit toont aan dat collectieve samenwerking een stevig platform voor verandering kan zijn". Hij voegt eraan toe: "Er zijn gegronde redenen om optimistisch te zijn over de actieve en groeiende inzet van de Alliance ten aanzien van AMR".

Met bijna zes miljoen mensen die ieder jaar aan behandelbare bacteriële infecties overlijden, is het gebrek aan toegang tot antimicrobiële geneesmiddelen bijna tien keer dodelijker dan AMR zelf. Bevindingen in het hoofdstuk Toegang benadrukken hoe Alliance bedrijven zich inspannen om de toegang van patiënten tot adequate, hoogwaardige antibiotica en vaccins te verbeteren, met ook diagnostica die kunnen helpen geneesmiddelresistente infecties te vermijden of op te sporen en ze beter te behandelen.

Evenzo onderstrepen de resultaten in het hoofdstuk Adequaat Gebruik dat leden innovatieve manieren blijven ontwikkelen om antimicrobieel beheer te ondersteunen. Alle bedrijven meldden dat zij een breed scala aan maatregelen namen ter bevordering van het adequate gebruik van antibiotica om de opkomst van resistentie te vertragen, de werkzaamheid van antimicrobiële geneesmiddelen te verlengen en de resultaten bij patiënten te verbeteren.

Productie vertegenwoordigt een klein deel van alle antibiotica emissies in het milieu maar slecht gecontroleerde emissies kunnen leiden tot werkzame residuen in de directe omgeving van productielocaties die het risico op ontwikkeling van AMR kunnen verhogen. In het hoofdstuk Productie meldt de Alliance dat leden twee jaar eerder dan gepland een industriestandaard (kader) en voorspelde geen-effect concentraties ter vermindering van mogelijke milieurisico‘s als gevolg van antibioticaproductie. De Alliance heeft een gemeenschappelijk kader opgesteld voor de verantwoorde productie van antibiotica. Tot op heden tonen de bevindingen aan dat ruim 80% van de antibioticaproductiefaciliteiten van deelnemende bedrijven (deels) voldoen aan de eisen van het kader en deze met ruim 400 leveranciers hebben gedeeld. De Alliance zal andere fabrikanten blijven vragen toe te treden tot de organisatie of toe te zeggen dat zij deze nieuwe industriestandaard zullen implementeren om de voortgezette levering en verantwoorde productie van antibiotica te waarborgen.

De Alliance geeft aan hoe leden en de life science sector in het algemeen in de toekomst verder kunnen bijdragen. Dit omvat de versnelde uitwisseling van O&O informatie en surveillancegegevens. De Alliance stelt gebieden voor waar nieuwe of nauwere samenwerkingen met overheden, patiënten en leveranciers noodzakelijk zijn (zoals voor O&O), alsook plannen om lokale gezondheidszorg en laboratoriumcapaciteiten te versterken voor de effectieve diagnose en behandeling van geneesmiddelresistente infecties.

Leden van de Alliance hopen dat dit rapport anderen in de life science sector ertoe zal aansporen zich bij hen te voegen en dat hun voorstellen voor volgende stappen een betere samenwerking in de bestrijding van de verspreiding van AMR zal bevorderen. De Alliance organiseert in maart 2020 een vergadering op hoog niveau om deze bevindingen binnen de AMR wereldwijde gezondheidszorg te bespreken.

Vind hier het 2020 rapport vanaf 0H00, 16 januari 2020

Over de AMR Industry Alliance

De AMR Industry Alliance is opgericht in 2017. Met ruim 100 life science bedrijven en brancheorganisaties vertegenwoordigt het 30% van het omzetvolume en bijna alle nieuwe producten. Leden hebben beloofd verslag te doen van de activiteiten die zij ondernemen op het gebied van onderzoek & wetenschap, toegang tot antibiotica en adequaat gebruik ervan, alsook verantwoorde productie om de snelle verspreiding van antimicrobiële resistentie aan te pakken. Als AMR niet beteugeld wordt, kan het jaarlijkse dodental ieder jaar oplopen van 700.000 tot 10 miljoen in 2050 en de economische effecten zouden vergelijkbaar zijn met de financiële crisis van 2008. De AMR Industry Alliance zorgt ervoor dat ondertekenaars samen de specifieke toezeggingen waarmaken die in de Industry Declaration over AMR en de Roadmap gemaakt zijn en meet de vooruitgang die geboekt wordt in de strijd tegen antimicrobiële resistentie.

www.amrindustryalliance.org

Over SustainAbility

Dit rapport werd samengesteld door adviesbureau SustainAbility. SustainAbility is een adviesbureau en denktank die bedrijven in staat stelt het voortouw te nemen op het gebied van duurzaamheid.

www.sustainability.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Magdalena Babinska
M.babinska@AMRIndustryAlliance.org
+41 79 309 4998

Acumen public affairs
abigail@acumen-publicaffairs.com
+32 475 41 09 76

Kate O’Regan
Medicines for Europe
koregan@medicinesforeurope.com
+32 2 239 2019

Unjela Kaleem
IFPMA
u.kaleem@ifpma.org
+41 22 338 32 00

Andrew Segerman
Biotechnology Innovation Organization (BIO)
asegerman@bio.org
+1 202 747 1281

Jon Dobson
AdvaMed
jdobson@advamed.org
+1 202 434 7272

Contacts

Magdalena Babinska
M.babinska@AMRIndustryAlliance.org
+41 79 309 4998

Acumen public affairs
abigail@acumen-publicaffairs.com
+32 475 41 09 76

Kate O’Regan
Medicines for Europe
koregan@medicinesforeurope.com
+32 2 239 2019

Unjela Kaleem
IFPMA
u.kaleem@ifpma.org
+41 22 338 32 00

Andrew Segerman
Biotechnology Innovation Organization (BIO)
asegerman@bio.org
+1 202 747 1281

Jon Dobson
AdvaMed
jdobson@advamed.org
+1 202 434 7272