Mary Kay pogłębia zaangażowanie we wspieranie upodmiotowienia kobiet podczas Forum na rzecz Równości Płci zorganizowanego przez inicjatywę UN Global Compact

Deborah Gibbins, COO at Mary Kay with Sanjeev Khagram, Director General and Dean, Thunderbird School of Global Management, Arizona State University (Photo: Mary Kay Inc.)

DALLAS--()--W ramach stałego zaangażowania na rzecz upodmiotowienia i przedsiębiorczości kobiet, spółka Mary Kay Inc., wraz z Warner Bros., Qualcomm i innymi przedsiębiorstwami, zajęła stanowisko w sprawie korzyści gospodarczych, społecznych oraz związanych z kwestiami zrównoważonego rozwoju wynikających z uniwersalnej równości płci podczas wydarzenia United Nations Global Compact na rzecz Równości Płci, zorganizowanego przez amerykańską sieć Global Compact (GCNUSA) w Los Angeles. To wydarzenie skali regionalnej odbyło się w siedzibie głównej Wydziału komunikacji przy One Gateway Plaza. Jego uczestnicy byli zachęcani do zgłębiania sposobów, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą podejmować działania w ramach celu 5. Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDG 5) w celu promowania równości płci w miejscu i na rynku pracy oraz w społecznościach lokalnych.

Popierana przez dyrektorów generalnych przedsiębiorstw inicjatywa Global Compact stanowi praktyczne ramy dla rozwoju, wdrażania i ujawniania polityki i praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju, oferując uczestnikom szerokie spektrum przepływu pracy, narzędzi zarządzania i zasobów, które mają na celu wspieranie rozwoju zrównoważonych modeli biznesowych i rynkowych. Uczestniczy w niej przeszło 10 tys. firm oraz innych interesariuszy w ponad 160 państwach, jak również 68 sieci lokalnych, co czyni ją największą na świecie inicjatywą przedsiębiorstw na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Termin SDG5 odnosi się do piątego celu ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju przyjętego przez wszystkie państwa członkowskie ONZ w 2015 r. jako uniwersalne wezwanie do działania na rzecz położenia kresu ubóstwu oraz ochrony planety i zapewnienia wszystkim ludziom pokoju i dobrobytu do roku 2030. Cel SDG 5 skupia się na działalności prowadzącej do eliminacji wszelkiej dyskryminacji kobiet i dziewcząt, które stanowi nie tylko podstawowe prawo każdego człowieka, ale jest również kluczowe dla zrównoważonej przyszłości. Potwierdzonym faktem jest to, że upodmiotowienie kobiet i dziewcząt prowadzi do wzrostu i rozwoju gospodarczego.

„Spółka Mary Kay jest głęboko zaangażowana w walkę o prawa kobiet oraz ich upodmiotowienie na całym świecie od czasu założenia w 1963 roku - powiedziała Deborah Gibbins, dyrektor operacyjny Mary Kay, Inc. - Wydarzenia takie jak UN Global Compact na rzecz Równości Płci sprzyjają rozmowom między biznesem a liderami społecznymi, aby szerzyć wiedzę na temat działań, dzięki którym możemy podjąć znaczące kroki i promować istotne zmiany prowadzące do urzeczywistnienia celu SDG 5”.

Gibbins uczestniczyła w wydarzeniu ONZ w ramach panelu poświęconego zarządzaniu przedsiębiorstwami w zakresie równości płci. Oprócz niej w panelu tym uczestniczyły Kim Williams, wiceprezes i dyrektor ds. finansowych spółki Warner Bros. Entertainment, oraz Rashmi Char, wiceprezes i dyrektor ds. inżynierii oprogramowania spółki Qualcomm. Moderatorem panelu była Holly Smithson, dyrektor generalny spółki Athena. Jednym z prelegentów była również zastępczyni burmistrza Los Angeles ds. międzynarodowych, Nina Hachigian.

„Równość płci w miejscu pracy wiąże się z korzyściami dla wszystkich - dodała Gibbins. - Chciałbym rzucić wyzwanie moim kolegom i koleżankom na stanowiskach kierowniczych przedsiębiorstw, aby publicznie zobowiązali się do osiągnięcia równouprawnienia płci na drodze rekrutacji pracowników, zapewniania rozwoju zawodowego i wsparcia kobietom, a także poprzez zachęcanie do wybierania kobiet na stanowiska kierownicze. Według ONZ Kobiety, przy naszym obecnym tempie, osiągnięcie parytetu płci na najwyższych stanowiskach kierowniczych zajmie 140 lat. Z pewnością stać nas na więcej i dlatego musimy zintensyfikować nasze działania. To wydarzenie jest ważnym krokiem w kierunku współpracy z innymi sektorami biznesu, inwestycji, administracji i środowiskami akademickimi, którym równie mocno jak nam zależy na rozwiązywaniu tego problemu”.

Mary Kay

Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się rozbić tzw. szklany sufit, ponad 56 lat temu założyła firmę kosmetyczną, aby zrealizować trzy cele: stworzyć atrakcyjną ofertę dla kobiet, tworzyć olśniewające produkty oraz uczynić świat lepszym. Marzenie to przerodziło się z czasem w firmę wartą miliardy dolarów, dysponującą milionami niezależnych sprzedawców w prawie 40 państwach. Firma Mary Kay prowadzi badania naukowe, które pozwalają na tworzenie nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków kolorowych, zapachów i suplementów diety. Spółka Mary Kay z zaangażowaniem działa na rzecz umocnienia pozycji kobiet i ich rodzin poprzez współpracę z organizacjami z całego świata, skupiając się na badaniach nad nowotworami, pomocy ofiarom przemocy domowej, upiększaniu otoczenia i zachęcaniu dzieci do realizacji swoich marzeń. Wizja Mary Kay Ash jest nadal żywa dzięki niezwykłym produktom firmy. Więcej informacji znajduje się na stronie:MaryKay.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Mary Kay Inc.
Dział komunikacji korporacyjnej
marykay.com/newsroom
tel. 972.687.5332
lub
e-mail: media@mkcorp.com

Contacts

Mary Kay Inc.
Dział komunikacji korporacyjnej
marykay.com/newsroom
tel. 972.687.5332
lub
e-mail: media@mkcorp.com