Het Europese Joint Programming Initiative on Neurodegenerative Disease Research (JPND) organiseert zijn internationale wetenschappelijke bijeenkomst

BRUSSEL & PARIJS--()--Toonaangevende onderzoekers van 51 door JPND ondersteunde projecten voor onderzoek naar neurodegeneratieve ziekten zullen zich op 27 tot 28 november 2019 in Brussel verzamelen voor het JPND/ JPco-fuND Symposium.

Toonaangevende onderzoekers en belanghebbende zullen elkaar ontmoeten op de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten in Brussel, België, voor een tweedaags symposium van 27 november tot 28 november 2019. Tijdens dit symposium zullen actuele onderzoeksresultaten van 51 voltooide door JPND ondersteunde projecten worden verspreid onder relevante belanghebbenden, contacten worden gelegd, kennis en netwerken uit worden gewisseld, projectcoördinatoren en hun onderzoeksconsortia worden gedeeld. Dit belooft een uniek platform en een gelegenheid voor onderzoekers om elkaars werk te ontdekken, communiceer hun nieuwste onderzoeksresultaten van hun voltooide projecten, bouw nieuwe relaties op en verbeter bestaande relaties.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Press
Name: Karin YEO
Mobile: +33 07 8227 2887
Email: karin.yeo@jpnd.eu

Contacts

Press
Name: Karin YEO
Mobile: +33 07 8227 2887
Email: karin.yeo@jpnd.eu