Mary Kay wspiera upodmiotowienie, przedsiębiorczość i równouprawnienie kobiet z całego świata na najważniejszych poświęconych im konferencjach

L to R: Marijana Klapcic, Manager Communications, Public Relations & Creative Marketing, MK Canada; Pat Mitchell, author Becoming a Dangerous Woman; Michelle Haurilak, Director, Public Relations, Digital & Product Marketing, MK Canada (Photo: Mary Kay Inc.)

DALLAS--()--w tym miesiącu spółka Mary Kay Inc. kontynuowała działania na rzecz upodmiotowienia, przedsiębiorczości i równouprawnienia kobiet – poruszając problemy, z jakimi współcześnie muszą borykać się one na całym świecie – podczas najważniejszych poświęconych im konferencji. Spółka aktywnie uczestniczyła w dwóch ważnych międzynarodowych konferencjach: World Leadership Conference organizowanej w Toronto przez Międzynarodowe Forum Kobiet oraz Reykjavik Global Forum – Women Leaders in Reykjavik organizowanym w Reykjavíku.

„Przeszło 56 lat temu Mary Kay Ash stworzyła firmę, która w świecie biznesu jest obecnie największym orędownikiem upodmiotowienia kobiet. Z szacunku dla jej dorobku w tej dziedzinie, a także z autentycznej troski o poprawę sytuacji kobiet w każdym zakątku globu nie ustajemy w wysiłkach na rzecz otwarcia kobietom drogi do samodzielności, bezpieczeństwa finansowego i równego traktowania w pracy, angażując się w tym celu we współpracę ze światowymi liderami” – powiedziała Deb Gibbins, dyrektor operacyjna Mary Kay Inc.

Konferencja World Leadership Conference organizowana w Toronto przez Międzynarodowe Forum Kobiet zgromadziła czołowe architektki, orędowniczki, animatorki i pionierki zmian z ponad 50 państw, które podjęły dyskusję o wyzwaniach stojących współcześnie przed kobietami i najskuteczniejszych metodach radzenia sobie z nimi. Reprezentująca Mary Kay dyrektor ds. PR oraz marketingu cyfrowego i produktu w kanadyjskim oddziale spółki wygłosiła mowę otwierającą sesję pt. „Becoming a Dangerous Woman” („Jak stałam się kobietą niebezpieczną”), w ramach której przeprowadzono wywiad ze słynną osobistością telewizyjną i szefową redakcji TEDWomen – Pat Mitchell.

Podczas Reykjavik Global Forum w Reykjavíku Julia Simon, dyrektor ds. prawnych i sekretarz firmy Mary Kay, rozmawiała z innymi kobietami pełniącymi role przywódcze, dzieląc się z nimi pomysłami i rozwiązaniami wspierającymi rozwój społeczny, równość między kobietami a mężczyznami, promującymi zatrudnienie i prowadzącymi do zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych. Podczas Forum Julia Simon uczestniczyła w uroczystym obiedzie dla przywódców i przywódczyń, którego gospodarzem była Concordia – niezależna organizacja non-profit, której misją jest aktywne wspieranie, podtrzymywanie i podnoszenie jakości partnerskiej współpracy międzybranżowej ukierunkowanej na cele społeczne.

„Mary Kay to nie tylko marka kosmetyczna, jest to marka wspierająca upodmiotowienie i przedsiębiorczość kobiet – dodała p. Gibbins. - Chociaż poczyniono już ogromne postępy, zostało jeszcze wiele do zrobienia w celu zapewnienia dalszych postępów na skalę światową. To dla nas zaszczyt, że wraz z innymi liderami znajdujemy się na pierwszej linii frontu, podejmując próby rozwiązania tych problemów”.

Udział w tych konferencjach jest kolejnym krokiem, jaki Mary Kay podjęła na drodze do upodmiotowienia kobiet. We współpracy z sześcioma Agencjami ONZ Mary Kay ogłosiła uruchomienie Akceleratora Przedsiębiorczości Kobiet, który jest wieloletnią inicjatywą partnerską utworzoną w celu inspirowania i upodmiotawiania przedsiębiorczych kobiet na całym świecie. Akcelerator zapewni cyfrowy program kształcenia online, uzupełniony o tradycyjne formy szkolenia i opiekę mentorską. Ponadto będzie on służył jako platforma ukierunkowana na eliminację przeszkód, jakie napotykają kobiety zajmujące się biznesem, poprzez podejmowanie takich działań, jak rozwój kompetencji cyfrowych czy reformy prawa. Pozwoli to na pełne uczestnictwo kobiet w rozwoju gospodarek lokalnych i krajowych. Akcelerator wesprze starania na szczeblu globalnym ukierunkowane na zachęcanie firm do ustanawiania i pogłębiania relacji z firmami, których właścicielkami są kobiety, w tym w zakresie polityki zamówień firm. Na późniejszych etapach programu kobiety, które ukończą szkolenia, uzyskają możliwość dofinansowania swojej działalności.

Mary Kay

Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, którym udało się rozbić tzw. szklany sufit, ponad 56 lat temu założyła firmę kosmetyczną, aby zrealizować trzy cele: stworzyć atrakcyjną ofertę dla kobiet, tworzyć olśniewające produkty oraz uczynić świat lepszym. Z tego marzenia powstała firma warta miliardy dolarów, współpracująca z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w prawie 40 krajach. Firma Mary Kay prowadzi badania naukowe, które pozwalają na tworzenie nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków kolorowych, zapachów i suplementów diety. Spółka Mary Kay z zaangażowaniem działa na rzecz umocnienia pozycji kobiet i ich rodzin poprzez współpracę z organizacjami z całego świata, skupiając się na badaniach nad nowotworami, pomocy ofiarom przemocy domowej, upiększaniu naszego otoczenia i zachęcaniu dzieci do realizacji swoich marzeń. Wizja Mary Kay Ash jest nadal żywa dzięki niezwykłym produktom firmy. Więcej informacji znajduje się na stronie MaryKay.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Dział komunikacji korporacyjnej Mary Kay Inc.
marykay.com/newsroom
tel. 972.687.5332
e-mail: media@mkcorp.com

Contacts

Dział komunikacji korporacyjnej Mary Kay Inc.
marykay.com/newsroom
tel. 972.687.5332
e-mail: media@mkcorp.com