QIAGEN ontvangt verschillende niet-bindende, indicaties van belang en besluit, om discussies aan te gaan om potentiële strategische alternatieven te verkennen

Ad-hoc-aankondiging overeenkomstig artikel 17 Marktmisbruik verordening.

VENLO, Nederland--()--QIAGEN NV (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) (“QIAGEN” of de “Company”) kondigt aan dat het is begonnen met een evaluatie van potentiële strategische alternatieven na ontvangst van verschillende voorwaardelijke, niet- bindende indicaties van interesse voor de verwerving van alle uitgegeven en uitstaande aandelen van de Vennootschap.

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van QIAGEN, in overeenstemming met hun fiduciaire taken en als onderdeel van de beoordeling van potentiële strategische alternatieven, beginnen besprekingen met geïnteresseerde partijen. Deze besprekingen zijn gericht op het verkennen van potentiële strategische alternatieven die grotere mogelijkheden voor waardecreatie kunnen bieden dan de reeds sterke stand-alone groeivooruitzichten voor de onderneming, rekening houdend met de belangen van de stakeholders van QIAGEN, inclusief haar aandeelhouders.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

John Gilardi
Vice President, Head of Corporate Communications and Investor Relations
+49 2103 29 11711 and +1 240 686 2222
john.gilardi@qiagen.com

Contacts

John Gilardi
Vice President, Head of Corporate Communications and Investor Relations
+49 2103 29 11711 and +1 240 686 2222
john.gilardi@qiagen.com