ASIT biotech : Verklaring van desolidarisatie van een van de leden van de raad van bestuur aan de algemene vergadering

Download

De notulen van de buitengewone algemene vergadering van vandaag, zijn als bijlage toegevoegd.

BRUSSEL, België--()--Koersgevoelige Informatie:

ASIT BioTech (ASIT – BE0974289218), een Belgische biofarmaceutische onderneming gespecialiseerd in het onderzoek naar en de ontwikkeling en toekomstige commercialisering van baanbrekende immunotherapieproducten voor de behandeling van allergieën, kondigt aan dat tijdens de buitengewone algemene vergadering van vandaag, een van de bestuurders, de heer Everard van der Straten, voormalig Chief Financial Officer van ASIT BioTech, waarbij de functies en de dienstverleningsovereenkomst werden beëindigd via beslissing van de raad van bestuur van 14 januari 2019, heeft verklaard om zich te desolidariseren van de beslissing van de raad van bestuur om de onderhandse plaatsing van de converteerbare obligaties uitgegeven door ASIT BioTech op 28 juni 2019, te bekrachtigen. De notulen van de buitengewone algemene vergadering van vandaag, zijn als bijlage toegevoegd.

De raad van bestuur is langs haar kant van oordeel dat, met eenparigheid van de overige leden (8 van de 9), na de plaatsing en verwezenlijking van een bookbuilding door de vennootschap Bryan Garnier & Co Limited, handelend als bookrunner, de onderhandse plaatsing van de converteerbare obligaties uitgegeven op 28 juni 2019 met een beduidende korting ten opzichte van de beurskoers, werd uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en met het rapport van de raad van bestuur van 28 mei 2019, opgesteld overeenkomstig de artikels 583 en 596 van het Wetboek van vennootschappen.

Louis Champion, voorzitter van de Raad van Bestuur, zei: "Elke bestuurder heeft het recht op zijn of haar mening, ook al wordt deze niet gedeeld door de meerderheid van de bestuurders. De gehele Raad van Bestuur steunt Michel Baijot en zijn team, die met een enorme inspanning een transformatie tot stand hebben gebracht in de onderneming: het afronden van een Fase III registratie-studie, waarvan de resultaten in de komende weken worden verwacht, en de onderneming een onafhankelijke positie geven op het vlak van productie. Ik ben trots op wat het bedrijf het afgelopen jaar heeft bereikt en zal verder bouwen aan het succes van de onderneming met de Raad van Bestuur. »

Over ASIT biotech

ASIT biotech is een Belgisch biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase dat zich richt op de ontwikkeling en toekomstige commercialisering van een reeks baanbrekende immunotherapieproducten voor de behandeling van allergieën. Dankzij zijn innovatieve ASIT+™-technologie is ASIT biotech momenteel de enige ontwikkelaar van AIT-kandidaat-producten die bestaan uit zorgvuldig op grootte geselecteerde en gekwalificeerde natuurlijke peptiden die gewonnen zijn uit uiterst gezuiverd origineel allergeen. Deze innovatie zal uitmonden in een korte behandeling, waardoor naar verwachting de therapietrouw en de real-life-doeltreffendheid zullen verbeteren. De portefeuille van ASIT biotech omvat drie vernieuwende kandidaat-producten tegen de meest voorkomende allergieën van de luchtwegen (graspollenallergie met gp-ASIT+™ en huisstofmijtallergie met hdm-ASIT+™) en voedselallergieën (pinda-allergie met pnt-ASIT+™). Deze producten zouden de huidige immunotherapiemarkt aanzienlijk kunnen uitbreiden. De vennootschap meent tot slot dat haar innovatief ASIT+™-platform flexibel is en zou kunnen worden toegepast op een waaier aan allergieën.

Meer informatie vindt u op www.asitbiotech.com

Volg ons op LinkedIn

Toekomstgerichte uitspraken

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen garanderen geen toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum van publicatie van dit document. Het bedrijf verwerpt uitdrukkelijk elke verplichting om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, tenzij specifiek vereist door wet- of regelgeving.

Juridische waarschuwing

Dit bericht is louter informatief en vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om aandelen van het bedrijf in enig rechtsgebied te kopen of erop in te schrijven. Dit bericht vormt geen prospectus. Elke aankoop van, inschrijving op of aanvraag voor Aandelen die worden uitgegeven in verband met een beoogd aanbod, mag alleen worden gedaan op basis van informatie in het prospectus en eventuele aanvullingen daarop, in voorkomend geval.

Contacts

Company
Michel Baijot, CEO
ASIT biotech
Tel.: +32 2 264 03 90
investors@asitbiotech.com

Investor Relations
LifeSci Advisors LLC
Hans Herklots
Tel.: +41 79 598 7149
hherklots@lifesciadvisors.com

Media Relations
Sophie Baumont
Tel.: +33 627 74 74 49
sophie@lifesciadvisors.com

Contacts

Company
Michel Baijot, CEO
ASIT biotech
Tel.: +32 2 264 03 90
investors@asitbiotech.com

Investor Relations
LifeSci Advisors LLC
Hans Herklots
Tel.: +41 79 598 7149
hherklots@lifesciadvisors.com

Media Relations
Sophie Baumont
Tel.: +33 627 74 74 49
sophie@lifesciadvisors.com