ExxonMobil we współpracy z Albemarle tworzy Galexia™ Platform – przełomową ofertę katalizatorów do obróbki wodorem i usług w zakresie optymalizacji

  • Platforma bazuje na bogatej wiedzy obu podmiotów w zakresie opracowywania, produkcji, eksploatacji i sprzedaży rafineriom specjalistycznych katalizatorów do obróbki wodorem;
  • Klienci będą mogli wykorzystać pełny potencjał wysokiej wydajności specjalistycznych katalizatorów Nebula®, Celestia™ i MIDW™;
  • W ofercie znajdują się dostosowane do indywidualnych potrzeb, gotowe do montażu rozwiązania z zakresu uzupełniania katalizatora, które pozwalają przetwórcom ropy naftowej na optymalizację wydajności;
  • Wspomniane rozwiązania zapewniają lepszą realizację potrzeb klientów w całym łańcuchu wartości;
  • Przedsięwzięcie stanowi kontynuację wieloletniej współpracy naukowo-technicznej, w ramach której opracowano i wprowadzono do obrotu kilka katalizatorów o kluczowym znaczeniu dla branży na całym świecie.

Grow with the Galexia™ hydroprocessing platform (Graphic: Business Wire)

HOUSTON--()--ExxonMobil Catalysts and Licensing LLC i Albemarle Corporation przedstawiły dzisiaj nową, przełomową ofertę katalizatorów i rozwiązań do obróbki wodorem na potrzeby przemysłu rafineryjnego w ramach platformy Galexia™. Platforma pozwala na usprawnienie działalności i zapewnienie lepszej realizacji potrzeb klienta w każdym ogniwie łańcucha wartości.

„Przetwórcy ropy naftowej wymagają nie tylko lepszych produktów, ale również większych możliwości kreowania wartości i optymalizacji działalności – powiedział Dan Moore, prezes ExxonMobil Catalysts and Licensing LLC. - Wychodząc z naszą unikalną i kompleksową ofertą rozwiązań w ramach platformy Galexia, chcemy stworzyć naszym klientom możliwość zwiększenia produktywności w warunkach stale rosnącej konkurencji”.

Dzięki wyjątkowemu doświadczeniu technicznemu obu spółek, jak również ich dogłębnej znajomości funkcjonowania rafinerii i bogatemu dorobkowi udanych przedsięwzięć, klienci otrzymują najnowocześniejsze katalizatory do obróbki wodorem, a także możliwość skorzystania z naszego ogromnego doświadczenia w optymalizacji załadunku katalizatora. Platforma Galexia to więcej niż zwykła oferta produktów – obejmuje ona również rozwiązania z zakresu analizy działalności i wskazywania możliwości uzyskiwania dodatkowej wartości w obrębie całego zakładu, pozwalając przetwórcom ropy naftowej na optymalizację wydajności.

„Platforma Galexia generować będzie istotną wartość wynikającą z połączenia wzajemnie uzupełniającej się wiedzy na polu opracowywania i stosowania katalizatorów oraz wyjątkowego doświadczenia w dziedzinie funkcjonowania rafinerii – powiedział Raphael Crawford, prezes Albermale Catalysts. - Jesteśmy gotowi na współpracę z klientami z myślą o wykorzystaniu pełni potencjału katalizatorów”.

Nowe przedsięwzięcie ExxonMobil i Albemarle wpisuje się w wieloletnią współpracę obu spółek na polu specjalistycznych rozwiązań z zakresu obróbki wodorem. Dzięki niemu klienci zyskają dostęp do rozwiązań łączących wstępną obróbkę i odparafinowanie, które bazują na wspólnym doświadczeniu zarówno w funkcjonowaniu/eksploatacji rafinerii, jak i stosowaniu katalizatorów.

W ramach współpracy spółki stworzyły i wprowadziły na rynek katalizatory Celestia i Nebula, które zwiększają wydajność instalacji hydrokrakingu i hydrorafinacji destylatu stosowanych na całym świecie, podnosząc tym samym związane z nimi marże zysku. Opracowana przez Albermarle technologia STAX® stwarza możliwość optymalizacji połączenia katalizatorów Nebula, Celestia and MIDW™, zapewniając niezrównaną wydajność w najbardziej wymagających warunkach technologicznych a zarazem uwalniając wartość płynącą z wiedzy eksploatacyjnej posiadanej przez ExxonMobil.

ExxonMobil Catalysts and Licensing LLC

Opracowane przez ExxonMobil przełomowe katalizatory i nowoczesne technologie obróbki pozwalają przetwórcom ropy naftowej i producentom petrochemicznym na zwiększanie mocy przerobowych, redukowanie kosztów, zwiększanie marży, zmniejszanie emisji oraz zapewnianie bezpieczeństwa, stabilności i wydajności funkcjonowania swoich obiektów. Wszystkie podmioty przemysłu rafineryjnego, gazowego i chemicznego gotowe do skorzystania z szansy na optymalizację zapraszamy na stronę www.catalysts-licensing.com.

ExxonMobil

ExxonMobil, największa międzynarodowa spółka energetyczna notowana na giełdzie, pomaga spełniać rosnące zapotrzebowanie świata na energię poprzez technologię i innowacje. Spółka posiada największe w branży zaplecze techniczno-naukowe i zalicza się do największych przetwórców ropy naftowej, a ponadto posiada jedno z największych na świecie przedsiębiorstw chemicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.exxonmobil.com albo na Twitterze www.twitter.com/exxonmobil.

Uwaga dla redaktorów:

Zwroty „my”, „nasze”, „ExxonMobil Chemical” albo „ExxonMobil” zastosowano dla uproszczenia – mogą one oznaczać każdy podmiot należący do ExxonMobil Chemical Company, Exxon Mobil Corporation albo podmiotów bezpośrednio lub pośrednio z nimi powiązanych.

Albemarle

Albemarle Corporation z siedzibą w Charlotte w stanie Północna Karolina to międzynarodowa spółka produkująca specjalistyczne wyroby chemiczne, w tym największy producent litu, bromu i katalizatorów do rafinacji. Nasze produkty stanowią fundament działalności wielu przedsiębiorstw z największych i najważniejszych branż na całym świecie, począwszy od przemysłu energetycznego, przez branżę komunikacyjną, aż po transport i elektronikę. Ściśle współpracując z klientami, opracowujemy dostosowane do ich potrzeb rozwiązania, które tworzą dodatkową wartość i zwiększają ich konkurencyjność. W naszych rozwiązaniach łączymy najwyższej klasy myśl techniczną i materiały z wiedzą, doświadczeniem i talentem naszego zespołu operatorów, naukowców i inżynierów.

Motywuje nas chęć odkrywania i wdrażania nowych, lepszych i bardziej zrównoważonych rozwiązań zorientowanych na zwiększanie wydajności. Myślimy nieszablonowo, nieustannie pracując nad innowacjami, które kreują trwałą wartość. Spółka Albemarle zatrudnia ok. 5,4 tys. osób, obsługując klientów z blisko 100 krajów. Na naszej stronie internetowej www.albemarle.com regularnie zamieszczamy informacje dotyczące wydarzeń, aktualności, wyniki finansowe, prezentacje inwestorów i webcasty, uzgodnienia sprawozdań niepodlegające normom GAAP, sprawozdania składane SEC (Komisji Giełd i Papierów Wartościowych) i inne informacje na temat naszej spółki, jej działalności oraz rynków, na których jest obecna.

Zastrzeżenie

Część zawartych w niniejszym komunikacie informacji i wypowiedzi dotyczących przyszłych zdarzeń lub uwarunkowań, które nie stanowią faktów historycznych, może mieć charakter wypowiedzi prognozujących w rozumieniu ustawy reformującej przepisy procesowe w sprawach dotyczących papierów wartościowych z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Faktyczne rezultaty mogą w znacznym stopniu odbiegać od założeń i przewidywań wyrażonych w wypowiedziach prognozujących na skutek działania m.in. następujących czynników: zmian koniunktury i warunków prowadzenia działalności, niekorzystnych zmian w zakresie płynności albo wyników finansowych lub operacyjnych, zmian popytu na energię i jej podaży albo popytu na nasze produkty, albo zmian na rynkach docelowych, na których nasze produkty znajdują się w sprzedaży, a także innych czynników wyszczególnianych w sprawozdaniach składanych SEC przez Albermarle i/lub ExxonMobil, w tym wymienionych w punkcie „Risk Factors” (czynniki ryzyka) sprawozdań rocznych na formularzu 10-K i sprawozdań kwartalnych na formularzu 10-Q. Wszelkie wypowiedzi prognozujące dotyczą stanu na dzień publikacji niniejszego komunikatu prasowego. Nie mamy obowiązku korygowania jakichkolwiek wypowiedzi prognozujących w przypadku zmiany sytuacji, o ile nie nakładają go na nas przepisy dotyczące papierów wartościowych i inne obowiązujące przepisy prawa.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Media Relations
tel. (832) 625-4000

Contacts

Media Relations
tel. (832) 625-4000