Nadace The Mary Kay Foundation věnovala 3,1 miliónu dolarů na výzkum rakoviny a přístřeší pro oběti domácího násilí

Dallas (USA)--()--Nadace The Mary Kay FoundationSM nedávno věnovala více než 3 milióny dolarů na výzkum rakoviny a přístřeší pro oběti domácího násilí po celé zemi.

Nadace The Mary Kay Foundation byla založena v roce 1996 s cílem pomoci vymýtit nádorová onemocnění, která postihují ženy. V roce 2000 rozšířila své poslání také o poskytování pomoci ženám, které se staly obětí domácího násilí.

Nadace přispěla částkou 2 milióny dolarů na vybudování 100 přístřešků pro oběti domácího násilí po celé zemi, včetně Portorika a Panenských ostrovů. Jeden přístřešek tedy stál 20 tisíc dolarů.

Posláním nadace je financovat budování život zachraňujících přístřešků pro ženy, které se staly obětí domácího násilí. Každoroční grantový program nadace pomáhá financovat potřeby obětí domácího násilí, pomáhá jim zajistit přechodné ubytování a poskytuje poradenské služby a právní pomoc.

Všechny tyto zdroje pomáhají ženám a dětem, které potřebují přístřeší nebo pomoc k tomu, aby mohly žít život bez týrání a násilí.

Většina příjemců finančních prostředků z tohoto grantu peníze využívá na úhradu nákladů na provoz přístřešků pro oběti domácího násilí, někteří peníze využívají na nezbytné opravy a renovaci nebo na zlepšení nabídky programů, které umožní lépe plnit potřeby klientů, kterým slouží.

Například přístřešek Margie’s Haven House v Heber Springs, Arkansas, hodlá získaný grant využít na zajištění vozidla pro přepravu klientů do bezpečí.

V okrese Decatur/Macon County ve státě Illinois a ve 4 okolních okresech firma Dove, Inc. získanou finanční podporu využije na úhradu nákladů na zvýšení bezpečnosti u vstupu do přístřešků.

Venkovní dveře budou nahrazeny dveřmi z laminátu na recepci budou do příčky přistavěny další dveře.

Téměř 400 tisíc žen a jejich rodin tak díky tomuto grantu získají přístřeší na ochranu před domácím násilím, včetně podpůrných služeb zdarma poskytovaných prostřednictvím více než stovky agentur, které letos grant získaly.

Po prostudování více než 70 žádostí také kontrolní komise nadace The Mary Kay Foundation poskytla granty ve výši 100 tisíc dolarů celkem 11 vědeckovýzkumným institucím po celé zemi, což představuje celkovou investici ve výši 1,1 miliónu dolarů.

V letošním roce granty získaly následující vědeckovýzkumné instituce:

 • Albert Einstein College of Medicine
 • Case Western Reserve University School of Medicine
 • Georgetown University
 • Michigan State University
 • University of California, San Francisco
 • University of Kansas Medical Center
 • University of Notre Dame
 • University of Utah
 • UT Southwestern Medical Center
 • Vanderbilt University Medical Center
 • Weill Cornell Medicine

“V nadaci The Mary Kay Foundation věříme, že když pomůžeme ženám vyřešit nepříjemné okolnosti v jejich životě, umožníme jim prožít ten nejlepší život,” řekl Michael Lunceford, předseda představenstva nadace The Mary Kay Foundation.

“Naše nadace se snaží pomáhat ve dvou kriticky důležitých oblastech, a to financovat průlomový výzkum s cílem vymýtit nádorová onemocnění postihující ženy a poskytnout finanční zdroje na výstavbu přístřeší pro ženy, které jsou oběti domácího násilí po celé zemi.”

Granty, které nadace v roce 2019 poskytla podpoří řadu inovativních studií. Na lékařské fakultě Case Western Reserve University, Dr. Stefanie Avril provádí přelomový výzkum s cílem využít vlastní imunitní systém lidského těla k vymýcení rakoviny prsu. Na Georgetown University, docent Dr. Cecil Han využije získaný grant k financování dalšího výzkumu zaměřeného na vliv změn metabolických drah na nádorové buňky u rakoviny vaječníků v časném stadiu.

V University of Kansas Medical Center, Dr. Priyanka Sharma využije 15 let svých zkušeností a výzkumu v oblasti triple negativního karcinomu prsu (TNBC), vlivu dědičnosti na nádory prsu a neoadjuvantní chemoterapie k tomu, aby se pokusila najít úspěšné a fungující způsoby léčby na tuto formu rakoviny prsu, která patří mezi nejagresivnější formy vůbec.

“Z předchozích grantů vzešla řada inovativních a průlomových výsledků v oblasti zkoumání nádorů prsu, děložního těla, děložního čípku a vaječníků a těšíme se na výsledky, které představí letošní příjemci grantů,” řekl Lunceford.

“Když budeme podporovat vědecké pracovníky a instituce, víme, že tím pomáháme zlepšit život žen po celém světě.”

Za posledních více než 20 let nadace The Mary Kay FoundationSM rozdělila více než 80 miliónů dolarů na budování přístřeší pro ženy, které se staly obětí domácího násilí a také na výzkum nádorových onemocnění, která postihují ženy, a to po celých Spojených státech amerických.

O nadaci The Mary Kay FoundationSM

Nadace The Mary Kay Foundation(SM) se snaží naplnit sen Mary Kay Ash, která chtěla zlepšit kvalitu života žen po celém světě. Proto vybíráme finanční prostředky, které investujeme do průlomového výzkumu rakoviny s cílem najít lék na nádorová onemocnění, která postihují převážně ženy. Kromě toho investujeme také do boje proti domácímu násilí proti ženám.

Od roku 1996 přispěla nadace The Mary Kay Foundation(SM) částkou více než 80 milióny dolarů různým organizacím, které se snaží toto dvojjediné poslání naplňovat.

Nadace navíc podporuje iniciativy zaměřené na podporu povědomí o nádorových onemocněních, podporu komunitních programů a změny legislativy, které mají pomoci udělat svět pro ženy lepším a bezpečnějším.

Společně můžeme udělat svět pro ženy lepší.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak můžete pomoci vzdělávat, stát se dobrovolníky nebo poskytnout dary na podporu naší život zachraňující práce a na podporu zdraví a kvality života žen, navštivte webové stránky marykayfoundation.org a sledujte nás na sociálních sítích Facebook, Instagram a Twitter

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
972.687.5332 or media@mkcorp.com

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
972.687.5332 or media@mkcorp.com