Fundacja The Mary Kay Foundation przekazuje 100000 USD fundacji Baylor Scott & White na wsparcie badań nad potrójnie ujemnym rakiem piersi

Środki mają wspierać inicjatywy badawcze nad jednym z najbardziej złośliwych i najtrudniejszych do wyleczenia rodzajów raka piersi.

DALLAS--()--Fundacja The Mary Kay FoundationSM, która od dziesięcioleci zajmuje czołową pozycję w walce z rakiem u kobiet, przekazała ostatnio 100000 USD fundacji Baylor Scott & White Dallas na pomoc w finansowaniu badań prowadzonych przez dr Joyce O’Shaughnessy specjalizującej się w onkologii piersi zatrudnionej w TEXAS Oncology oraz przewodniczącej komitetu Celebrating Women w zakresie badań nad rakiem piersi w Centrum Medycznym Uniwersytetu Baylor University Medical Center. Bogaty dorobek badawczy dr O’Shaughnessy obejmuje badanie nad czynnikami, które mogą zwiększyć skuteczność oddziaływania na komórki potrójnie ujemnego raka piersi (TNBC) oraz nad efektywnością terapii opartych na podatności tych komórek na oddziaływanie.

TNBC jest rodzajem raka piersi wysokiego ryzyka i dotychczas opracowano niewiele efektywnych metod jego leczenia. Zazwyczaj zapadają na niego młode kobiety, Afroamerykanki oraz kobiety z mutacją genu BRCA1. W porównaniu do pozostałych podtypów raka piersi TNBC wiąże się z gorszym rokowaniem, w tym z krótszym czasem do nawrotu we wczesnym stadium (do trzech lat) oraz krótszym czasem między nawrotem a zgonem w przypadku przerzutów (9-12 miesięcy).

"Misją The Mary Kay Foundation jest walka z rakiem u kobiet na całym świecie, dlatego każdego roku inwestujemy miliony w przełomowe badania i wsparcie organizacji takich jak Baylor Scott & White – powiedziała dr Lucy Gildea, dyrektor ds. naukowych Mary Kay Inc. - To dla nas zaszczyt, że mamy możliwość wspierania dr O’Shaughnessy w badaniach, które mogą ocalić życie kobiet, obserwowania ich przebiegu i przekonania się, jak ich wyniki mogą w przyszłości wpłynąć na rokowania pacjentek cierpiących na TNBC z przerzutami”.

Badania dr O’Shaughnessy skupiają się na badaniach grupy pacjentek, u których stwierdzono TNBC z przerzutami, ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie na leczenie tych osób. Dr O’Shaughnessy współpracuje z Instytutem Badawczym Baylor Scott & White, który nadzoruje prace badawcze i zapewnia personel oraz wsparcie kliniczne dla systemu opieki zdrowotnej, również w celu zaprojektowania i rozwoju podejmowanych z inicjatywy badaczy badań nad TNBC.

"Celem tych prac jest zdobycie nowych informacji na temat metod, jakie mogą pomóc pacjentkom w uzyskaniu trwałych i pełnych rezultatów leczenia, oraz określenie cech molekularnych TNBC, które pozwolą przewidzieć korzystny wpływ różnych strategii leczenia – stwierdziła dr O’Shaughnessy. - Prace te mogą przyczynić się do powstania nowych możliwości leczenia osób cierpiących na nowotwory z przerzutami i dać nadzieję potrzebującym".

"Jako największy podmiot non-profit świadczący opiekę zdrowotną w Teksasie Baylor Scott & White działa dzięki hojnym dotacjom organizacji takich jak The Mary Kay FoundationSM, dzięki którym możemy kontynuować nasze innowacyjne badania przynoszące korzyść pacjentom – powiedział Rowland K. Robinson, prezes fundacji Baylor Scott & White Dallas. - Dotychczasowe wyniki badań dr O’Shaughnessy są obiecujące. Dzięki wsparciu The Mary Kay Foundation możemy mieć nadzieję, że te jakże ważne działania będą kontynuowane, umożliwiając nam uzyskanie dodatkowej wiedzy, która poprawi jakość leczenia kobiet dotkniętych potrójnie ujemnym rakiem piersi z przerzutami".

W ciągu ponad dwudziestu lat The Mary Kay FoundationSM przeznaczyła ponad 80 milionów dolarów na schroniska dla kobiet i wsparcie dla organizacji zajmujących się walką z przemocą domową, a także na programy walki z rakiem i na podobne cele na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

Fundacja The Mary Kay Foundation?

Fundacja The Mary Kay FoundationSM, której przyświeca cel ubogacania życia kobiet na całym świecie, zajmuje się zbieraniem i przyznawaniem środków na finansowanie przełomowych badań nad rakiem mających na celu znalezienie leku na nowotwory występujące u kobiet. Celem fundacji jest również walka z przemocą domową wobec kobiet. Począwszy od 1996 r. The Mary Kay FoundationSM przekazała ponad 80 milionów USD organizacjom działającym w tych dwóch obszarach. Ponadto fundacja wspiera inicjatywy polegające na szerzeniu wiedzy i docieraniu do społeczności lokalnych oraz popiera działania ustawodawcze na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa kobiet. Razem możemy sprawić, że kobietom będzie się żyło lepiej. Aby dowiedzieć się, jak wziąć udział w działaniach edukacyjnych, wspieraniu inicjatyw, wolontariacie, albo przekazać środki oraz aby dołączyć do działań, które ratują życie i upodmiotawiają kobiety, należy odwiedzić stronę marykayfoundation.org, lub śledzić nasze profile na Facebooku i Instagramie albo Twitterze.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Mary Kay Inc., Dział komunikacji korporacyjnej
http://marykay.com/newsroom
tel. 972.687.5332
e-mail: media@mkcorp.com

Contacts

Mary Kay Inc., Dział komunikacji korporacyjnej
http://marykay.com/newsroom
tel. 972.687.5332
e-mail: media@mkcorp.com