David Brain obejmie stanowisko prezesa w Symphony, spółce należącej do SYKES, pomagając jej wkroczyć na kolejny etap rozwoju i strategicznego wzrostu

David Brain, President, Symphony, a SYKES company (Photo: Business Wire)

BOSTON--()--Symphony, spółka należąca do SYKES, powołała Davida Braina na swojego prezesa. Jest on współzałożycielem utworzonej w 2014 r. Symphony, a przez cały dotychczasowy okres jej istnienia pełnił funkcję dyrektora operacyjnego. Cieszy się on powszechną opinią autorytetu w branży inteligentnej automatyzacji. David Brain posiada odpowiednie przygotowanie, dzięki któremu pomoże spółce otworzyć kolejny rozdział wzrostu na dynamicznym rynku automatyzacji. Na stanowisku prezesa zastąpi innego współzałożyciela Symphony, Davida Poole, który ustępuje po pięciu pełnych poświęcenia latach na stanowisku dyrektora generalnego.

Brain nadzorował jedne z najbardziej złożonych, dostosowanych do potrzeb klienta projektów wdrożeń automatyzacji, otrzymując za nie szereg prestiżowych wyróżnień. Mianowano go m.in. prezesem Blue Prism User Forum w okresie początków technologii zrobotyzowanej automatyzacji procesów (ang. Robotic Process Automation; RPA), a w 2016 r. przyznano nagrodę konsultanta roku Global Sourcing Association Consultant of the Year.

Brain jest współautorem różnych materiałów edukacyjnych, w tym takich pozycji jak The RPA Bible: Your Practical and Technical Guide to RPA („Biblia RPA – praktyczno-techniczny podręcznik RPA”), napisanego wspólnie z Philem Fershtem z HfS Research, a także artykułu do czasopisma Harvard Business Review Before Automating Your Company’s Processes, Find Ways to Improve Them („Przed automatyzacją procesów firmy należy spróbować je usprawnić”), napisany we współpracy ze znamy ekspertem z branży, Tomem Davenportem.

Zdolności przywódcze Braina, a także jego dążenie do doskonałości operacyjnej w ogromnym stopniu przyczyniły i przyczyniają się do konsekwentnego wzrostu Symphony i objęcia przez nią pozycji globalnego lidera w branży inteligentnej automatyzacji. Dzięki tym osiągnięciom spółka zasłużenie chwalona jest w branży, co potwierdzają otrzymywane przez nią wyróżnienia, w tym ostatnio uzyskane 1. miejsce HfS Research za rok 2018 w kategorii Delivery of Value (dostarczanie jakości), jak również przyznany przez Everest Group tytuł Leading Service Delivery (czołowy usługodawca) czy też „Cool Vendor” przyznany przez Gartner. Ponadto spółka w poprzednich latach nagradzana była UiPath Partner Innovator Award.

Pod przywództwem Braina Symphony w dalszym ciągu skupiać się będzie na skalowanych wdrożeniach z wykorzystaniem najnowszych technologii, usprawniając i harmonizując pracę funkcji back office, middle office i front office we współpracujących organizacjach, a tym samym przynosząc im wymierne korzyści. Dążąc do zyskania pozycji niekwestionowanego lidera transformacji cyfrowej, Symphony realizować będzie strategiczne inicjatywy na rzecz wzrostu, w ramach których będzie rozwijać potencjał doradczy i wdrożeniowy przy wykorzystaniu wiedzy, jaką dysponuje SYKES, docelowo przejmując pałeczkę lidera w branży automatyzacji front-office.

„Jestem zaszczycony możliwością stanięcia na czele naszego utalentowanego zespołu, który tworzą specjaliści z pasją, zwłaszcza w tak interesującym okresie wzrostu i pojawiających się nowych możliwości, gdy wciąż badamy granice naszych możliwości i określamy kierunki naszego przyszłego rozwoju – powiedział David Brain. - Przez cały czas naszego funkcjonowania w rodzinie SYKES, od 2018 r., zachowujemy naszą tożsamość zaangażowanych i zdeterminowanych specjalistów z zakresu inteligentnej automatyzacji, jednocześnie korzystając z szansy, jaka się przed nami otworzyła, na zajęcie pozycji lidera rozwiązań i usług w dziedzinie automatyzacji skierowanych do klientów SYKES. Realizując projekty transformacji cyfrowej dostosowane do potrzeb czołowych międzynarodowych organizacji, cały czas rozwijamy nowatorskie metody – wykraczające poza RPA i inteligentną automatyzację – projektowania i wdrażania bezproblemowych, inteligentnych interakcji ułatwiających pracę i kontakt z klientem przy jednoczesnym zwiększaniu wydajności”.

Symphony, spółka należąca do SYKES
Należąca do SYKES spółka Symphony to globalny podmiot świadczący usługi doradcze, wdrożeniowe i zarządcze w dziedzinie inteligentnej automatyzacji (Intelligent Automation – IA), zrobotyzowanej automatyzacji procesów, automatyzacji kognitywnej oraz innych nowatorskich modeli automatyzacji, dzięki którym klienci firmowi mają możliwość cyfryzacji swojej działalności. Symphony oferuje pełny pakiet usług obejmujący szkolenie, hosting i możliwość korzystania z bazujących na inteligentnej automatyzacji platform, a więc wszystko to, czego potrzebują współczesne przedsiębiorstwa. Spółka obsługuje klientów z wszystkich największych branż w ponad 24 państwach, współpracując z szeregiem największych dostawców oprogramowania, w tym m.in. ABBYY, Automation Anywhere, Blue Prism, Celaton, eNate, NICE Systems, Thoughtonomy i UiPath. W odpowiedzi na zmieniające się trendy rynkowe Symphony nieustannie rozbudowuje swój ekosystem narzędzi, aby oferować klientom udoskonalone rozwiązania. Siedziba spółki mieści się w Londynie. Ponadto posiada ona oddziały w Stanach Zjednoczonych, Polsce, Ameryce Łacińskiej i Indiach. Założona w 2014 r. Symphony cztery lata pod rząd otrzymywała przyznawane przez HfS Research wyróżnienie lidera usług RPA. Otrzymała również przyznawany przez Everest Group tytuł czołowego usługodawcy w dziedzinie automatyzacji (Leading Service Delivery Automation Provider) oraz miano „Cool Vendor” przyznane przez Gartner. Ponadto w 2017 r. spółka otrzymała nagrodę za dobre praktyki Blue Prism Partner Award for Best Practice, a w 2018 r. przyznawany za innowacyjność tytuł UiPath Business Partner Innovator Award. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.symphonyhq.com, a także śledząc profile na Twitterze @SymphonyVenture i LinkedIn (Symphony Ventures).

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Kourtney Barnes
Symphony, spółka należąca do SYKES
e-mail: Kourtney.barnes@symphonyhq.com
tel. (617) 487-2415

Contacts

Kourtney Barnes
Symphony, spółka należąca do SYKES
e-mail: Kourtney.barnes@symphonyhq.com
tel. (617) 487-2415