Ally, lider rozwiązań OKR, zebrał 15 mln dol. w drugiej rundzie finansowania prowadzonej przez Tiger Global Management

Nowe fundusze nadadzą tempo inwestycjom Ally w globalną sprzedaż i marketing, poszerzając ofertę produktową i podnosząc jakość oferowanych usług specjalistycznych

SEATTLE--()--Ally, lider na rynku dostawców oprogramowania do zarządzania celami i wynikami biznesowymi, ogłosił dzisiaj drugą rundę finansowania w kwocie 15 mln dolarów prowadzoną przez Tiger Global Management, LLC, firmę z siedzibą w Nowym Jorku znaną z inwestowania w strategiczne i innowacyjne spółki, takie jak Facebook, Flipkart, Slack i Stripe. Wzięli w niej udział również poprzedni inwestorzy (Accel, Vulcan Capital i Founders Co-op).

Ally wspiera startupy i duże przedsiębiorstwa na drodze ku ulepszaniu ich wyników biznesowych. Poprzez zapewnienie koordynacji, elastyczności i transparentności pozwala im dostosować się do dużej dynamiki popytu na rozwijających się rynkach. Produkt Ally został stworzony w oparciu o metodę celów i kluczowych rezultatów (OKR) stosowaną jako model działalności przez elastyczne przedsiębiorstwa spopularyzowany przez Google i innych liderów branży.

Od jego wprowadzenia na rynek w 2018 r., z rozwiązania opracowanego przez Ally korzystają setki czołowych organizacji w ponad 70 krajach. Do klientów Ally zaliczają się dynamicznie rozwijające się startupy i duże przedsiębiorstwa, takie jak Slack, Remitly, DoorDash, UrbanClap, Nike i InVision.

Druga runda finansowania odbyła się zaraz po pierwszej rundzie obejmującej kwotę 8 mln dolarów, którą zakończono w lipcu br., dzięki której spółka zebrała łącznie 26 mln dolarów. W ostatnich trzech miesiącach Ally zyskała ponad 100 nowych klientów i podwoiła liczbę swoich pracowników.

„Cieszymy się, że Tiger Global jest naszym partnerem i jesteśmy bardzo wdzięczni za solidne wsparcie ze strony naszych obecnych inwestorów (Accel, Vulcan Capital, Founders Co-op i Lee Fixel). Wkład finansowy włożony przez spółkę Tiger Global świadczy o dynamicznym wzroście wyników Ally i wzmacnia naszą wizję stworzenia nowego systemu działalności dla biznesu, który wspomoże nowoczesne przedsiębiorstwa w osiąganiu doskonałych wyników dzięki koordynacji, elastyczności, transparentności i realizacji działań w oparciu o dane” - powiedział Vetri Vellore, założyciel i prezes zarządu Ally.

Ally będzie dążyć do dynamicznego zwiększania skali swoich usług w zakresie sprzedaży na świecie, marketingu i usług specjalistycznych, dokonując w tym samym czasie istotnych inwestycji mających na celu zwiększenie oferty produktowej i ugruntowanie pozycji lidera w kategorii oprogramowania do zarządzania wynikami biznesowymi nowopowstałych firm.

„Aby zwiększyć swoją wydajność, przedsiębiorstwa różnej wielkości przechodzą na elastyczne procesy biznesowe oparte o koordynację, elastyczność i dane. Rozwiązanie OKR należące do Ally zwiększa produktywność, dlatego cieszymy się, że jesteśmy partnerami Vetri i zespołu Ally” - powiedział Scott Shleifer, wspólnik Tiger Global.

Ally

Ally jest strategicznym rozwiązaniem stworzonym na potrzeby zarządzania celami i wynikami biznesowymi, które ułatwia firmom przejście z tradycyjnego, chaotycznego planowania i realizacji na nowoczesne oparte o metodę OKR rozwiązanie, które wzmacnia koordynację, elastyczność i transparentność oraz otwiera nowe możliwości przed pracownikami. Rozwiązanie Ally umożliwia bardzo łatwe dostosowanie OKR w codziennym toku pracy użytkowników jako jego integralnej części. Platforma została wyposażona w dobre praktyki i zapewnia bezpośrednie połączenie z kilkoma systemami obecnymi w przedsiębiorstwie (Slack, Salesforce, Jira, Smartsheet, Asana i ZenDesk). Kompleksowe i profesjonalne usługi Ally zapewniają nieustanne wsparcie, odpowiednie szkolenia w celu zapewnienia najlepszych praktyk wdrażania i zarządzania skutecznymi przemianami. Od wprowadzenia na rynek w 2018 r., z rozwiązania opracowanego przez Ally korzystają setki czołowych organizacji w ponad 70 krajach.

Więcej informacji znajduje się na stronie ally.io.

Szczegółowe informacje dotyczące ofert pracy znajdują się w zakładce Kariera.

Tiger Global Management

Tiger Global Management, LLC to spółka inwestycyjna, która wykorzystuje swój kapitał w skali globalnej. Inwestycje firmy koncentrują się przede wszystkim na globalnych sektorach internetowych, oprogramowania, technologii finansowej, konsumenckich i przemysłowych. Strategia private equity ma dziesięcioletni horyzont inwestycyjny i jest skierowana do przedsiębiorstw prywatnych nastawionych na rozwój. Firma inwestowała w takie przedsiębiorstwa jak Spotify, Harry's, Warby Parker, Peloton, JD.com, Facebook, LinkedIn, Yandex, Mail.ru Group, Despegar, Ola oraz Flipkart. Działania w zakresie kapitału publicznego kładą nacisk na dogłębną analizę due diligence w odniesieniu do poszczególnych spółek i celów długoterminowych. Tiger Global Management, LLC powstała w 2001 r., a jej siedziba mieści się w Nowym Jorku. Spółka ma odziały w Hongkongu, Singapurze, Bangaluru i Melbourne.

Accel

Accel jest wiodącym funduszem typu venture capital, który inwestuje w ludzi i ich firmy od pierwszych dni działalności poprzez wszystkie fazy rozwoju firmy prywatnej. Do firm, które Accel wspierał w ciągu ostatnich 30 lat, należą: Acko, Atlassian, BlackBuck, BlueStone, BookMyShow, Braintree, BrowserStack, Cloudera, Collectabillia, CureFit, DJI, Dropbox, Etsy, Facebook, Flipkart, Freshworks, Housing-PropTiger, Lookout Security, Mitra Biotech, MuSigma, Myntra, Ola, Paxata, Portea, Qualtrics, Samunnati, Slack, Spotify, Supercell, Swiggy, UrbanClap oraz Vox Media. Accel stara się zrozumieć przedsiębiorców jako jednostki i doceniać ich oryginalność oraz wykorzystywać ich mocne strony, ponieważ wielkości nie da się zamknąć w żadne ramy. Dalsze informacje są dostępne na stronie accel.com oraz www.twitter.com/accel_india.

Vulcan Capital

Vulcan Capital to wielomiliardowej wartości oddział inwestycyjny spółki Vulcan Inc., założonej przez współzałożyciela Microsoftu i filantropa Paula G. Allena. Vulcan Capital koncentruje się na generowaniu długoterminowego wzrostu wartości całego portfela, który obejmuje różne sektory przemysłu i rodzaje dóbr inwestycyjnych, począwszy od inwestycji typu venture na wczesnym etapie, aż po inwestycje z wykorzystaniem kapitału publicznego, wykupy lewarowane, przejęcia i sytuacje kryzysowe. Dalsze informacje są dostępne na stronie capital.vulcan.com oraz www.twitter.com/VulcanInc.

Founders’ Co-op

Founders' Co-op to fundusz zalążkowy stworzony przez założycieli przedsiębiorstw z myślą o założycielach przedsiębiorstw. Fundusz z siedzibą w Seattle pomaga najsilniejszym przedsiębiorcom w regionie Wybrzeża Północno-Zachodniego Pacyfiku budować firmy, którym wsparcia udzielają najlepsi inwestorzy na świecie. Jako największy i najdłużej działający specjalistyczny fundusz tego rodzaju w regionie, jest zaufanym partnerem dla założycieli przedsiębiorstw na poziomie zalążkowym i zaufanym punktem dostępu do Wybrzeża Północno-Zachodniego Pacyfiku dla inwestorów spoza regionu na etapie zalążkowym i dalszych etapach. Dalsze informacje są dostępne na stronie founderscoop.com oraz na Twitterze: www.twitter.com/founderscoop.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Jessica Baum
press@gotoally.com

Contacts

Jessica Baum
press@gotoally.com