Specjaliści ds. podatków są zgodni – jednolity system podatkowy nie jest korzystny dla wszystkich

WARSZAWA, Polska--()--W dobie dynamicznych zmian w gospodarce światowej inteligentne opodatkowanie jest jednym z najważniejszych czynników napędzających rozwój i dobrobyt gospodarczy. Unia Europejska wciąż pozostaje jednak w tyle, obstając za jednolitym systemem podatkowym. W tegorocznej konferencji GLOBSEC Tatra Summit wzięła udział grupa fokusowa złożona ze specjalistów z różnych krajów pragnących wpłynąć na kształt polityki podatkowej UE i sprawić, by była ona prowadzona w oparciu o inteligentne rozwiązania dopasowane do potrzeb poszczególnych państw członkowskich.

Uczestnicy grupy fokusowej pn. „Inteligentne opodatkowanie w dynamicznie zmieniającej się gospodarce światowej” dostrzegli, jak ważne jest, by decydenci UE zapewnili przyjęcie modeli inteligentnego opodatkowania umożliwiających państwom członkowskim zmierzenie się z wyzwaniami gospodarczymi, z jakimi obecnie się borykają.

W wyniku debaty, podczas której najwybitniejsi specjaliści zaprezentowali dobre praktyki stosowane przez różne państwa europejskie, uczestnicy doszli do wniosku, że zharmonizowanie stawek podatkowych w całej UE uniemożliwiłoby dostosowanie podatków do okoliczności i potrzeb poszczególnych państw.

Marcin Nowacki, wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) i członek zarządu Warsaw Enterprise Institute (WEI), podkreślił, że „europejska strategia ujednoliconego systemu opodatkowania jest skazana na niepowodzenie. Organy sprawujące nadzór z Brukseli winny przyjąć model, który pozostawiłby polskiemu rządowi możliwość regulowania kwestii opodatkowania i akcyz w sposób dopasowany do potrzeb kraju i jego obywateli”.

Sprawdzone modele opodatkowania przedstawione podczas grupy fokusowej pokazały, że organy podatkowe muszą starannie wypracować model opodatkowania dopasowany do dynamicznych zmian gospodarczych.

W swojej prelekcji wygłoszonej podczas konferencji Grzegorz Poniatowski, wiceprezes i dyrektor naukowy ds. polityki fiskalnej w Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), powiedział: „Tym, czego biznes w Europie teraz potrzebuje, jest przewidywalność i stabilność, które umożliwią rozwój i zwiększanie konkurencyjności. Harmonizacja jest bardzo ważnym aspektem, który należy uregulować. Harmonizacja nie oznacza +zrównania+. Należy ją rozumieć jako narzędzie do koordynacji procesów: harmonizację definicji i wymianę informacji w celu zapewnienia takiego samego traktowania produktów w całej UE. Harmonizacja podatków w całej Unii może jednak mieć również negatywne konsekwencje. W przypadku podatku akcyzowego mogłaby zwiększyć skalę zjawiska nielegalnego handlu i źle wpłynąć na konkurencyjność”.

Grupa fokusowa stanowiła dla ekspertów z całej Europy ważną okazję do zaproponowania decydentom i kluczowym podmiotom w zakresie polityki podatkowej nowych, odpowiednich pomysłów, dzięki którym inteligentne opodatkowanie stanie się faktem w Unii Europejskiej.

Uwagi dla wydawcy

GLOBSEC Tatra Summit

Konferencja Tatra Summit jest jednym ze sztandarowych projektów organizacji GLOBSEC. Odbywa się co roku i stanowi dla ekspertów okazję do odbycia owocnych dyskusji politycznych na temat przyszłości Europy. Grupa fokusowa „Inteligentne opodatkowanie w dynamicznie zmieniającej się gospodarce światowej” spotkała się 12 października 2019 r. w godzinach 8:30-10:00.

Zapytania w sprawach dotyczących informacji prasowych należy kierować na adres: press@globsec.org.

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać na oficjalnej stronie konferencji: https://tatrasummit.globsec.org/.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Henrieta Kunova
e-mail: press@globsec.org

Contacts

Henrieta Kunova
e-mail: press@globsec.org