Murray Energy Corporation verlengt verdraagzaamheidovereenkomsten met haar geldschieters en kiest ervoor geen rentebetalingen te doen aan houders van obligaties

ST. CLAIRSVILLE, Ohio--()--Zoals eerder bekendgemaakt, heeft Murray Energy Corporation (“Murray Energy” of “de Vennootschap”) op 2 oktober 2019 verdraagheidsovereenkomsten gesloten met kredietverstrekkers die meer dan 50% van de uitstaande leningen onder haar Superpriority Credit and Guaranty Agreement aanhouden en met geldschieters die meer dan 50% van de uitstaande leningen onder haar ABL- en FILO-kredietfaciliteiten aanhouden. Onder de voorwaarden van de verdraagzaamheidovereenkomsten zijn de geldschieters overeengekomen af te zien van het uitoefenen van alle voor hen beschikbare rechtsmiddelen met betrekking tot wanbetaling die voortvloeit uit de gemiste afschrijving en rentebetalingen op 30 september 2019.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Jason D. Witt
(740) 338-3100
media@coalsource.com

Contacts

Jason D. Witt
(740) 338-3100
media@coalsource.com