ASIT biotech studie over het werkingsmechanisme van gp-ASIT+™ tegen graspollenallergie is gepubliceerd in The Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI)1

  • Gegevens tonen aan dat gp-ASIT+™ als 3-weekse behandeling voor de aanvang van het pollenseizoen in staat is om snel de cellulaire respons te moduleren en de productie van blokkerende antilichamen te stimuleren. Dit effect leidde tot een significante vermindering van de gecombineerde klinische symptoom- en medicatiescore in het daaropvolgende pollenseizoen.
  • Inzicht in de onderliggende werkingswijze van gp-ASIT+™ valideert het ASIT+™-platform en zijn potentieel om nieuwe productkandidaten tegen andere allergieën te genereren.

 

BRUSSEL--()--Koersgevoelige Informatie:

ASIT biotech (BSE:ASIT) (Paris:ASIT) (ASIT - BE0974289218), een Belgische biofarmaceutische onderneming gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling en toekomstige commercialisering van baanbrekende immunotherapieproducten voor de behandeling van allergieën, meldt vandaag de publicatie van een studie over het werkingsmechanisme (mode of action) van gp-ASIT+™, haar belangrijkste productkandidaat voor graspollenallergie in The Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI), het meest geciteerde peer-reviewed tijdschrift op het gebied van allergie en klinische immunologie. Deze vijfde publicatie in een prestigieus, wetenschappelijk tijdschrift bevestigt de kracht van de gp-ASIT+™ gegevens verkregen in de eerste Fase III studie.

De onlangs gepubliceerde gegevens werden verkregen in het kader van de eerste Fase III klinische studie (2016-2017) in samenwerking met het Imperial College London. Zoals gepland voor de start van de klinische studie, gaf de subgroep van 32 patiënten (21 behandelde en 11 placebo's) die in het Universitair Ziekenhuis Gent (België) werden gerekruteerd bloedmonsters voor het onderzoek naar het werkingsmechanisme van gp-ASIT+™.

De gegevens tonen aan dat een behandeling van korte duur (3 weken) met gp-ASIT+™ afweermechanismen activeert die patiënten beschermen tegen graspollenallergie. Dit immunologische effect bleef gehandhaafd tot het einde van het pollenseizoen. Het is belangrijk te melden dat bij deze patiënten gp-ASIT+™ resulteerde in een daling van de gecombineerde klinische symptoom- en medicatiescore (CSMS) van -35,1% (p=0,03) tijdens het piekseizoen en -53,7% (p=0,03) gedurende het gehele pollenseizoen. Deze resultaten tonen de potentie aan van een adjuvansvrije behandeling met ASIT+™ peptiden en van gp-ASIT+™ als een mogelijke efficiënte en veilige behandeling voor patiënten met een graspollenallergie.

Daarnaast wordt in een ander artikel in hetzelfde nummer van het tijdschrift 2 geconcludeerd dat ASIT biotechs adjuvansvrije Lolium Perenne peptiden in staat zijn om te ageren op B-cellen en T-cellen, een noodzakelijke voorwaarde voor immunologische activiteit, wat een mogelijke verklaring kan zijn voor het mislukken van eerdere synthetische peptiden op basis van alleen T-cel-epitopen.

Michel Baijot, CEO van ASIT biotech, zegt: "We zijn verheugd over de publicatie van deze informatieve studie in zo’n hoog aangeschreven wetenschappelijk tijdschrift. We geloven dat deze studie kan bijdragen aan een breder begrip over het unieke werkingsmechanisme van gp-ASIT+™. De twee artikelen samen benadrukken het potentieel van het ASIT+™-platform om de kosten en risico's te verlagen die gewoonlijk gepaard gaan met de identificatie en ontwikkeling van nieuwe productkandidaten voor andere allergieën."

Referenties:

1. Sharif H. et al., 2019, “Immunologic mechanisms of a short-course of Lolium perenne peptide immunotherapy: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial”, J. Allergy Clin. Immunol; Vol 144, Issue 3, Pages 738-749. (click hier)
2. Agache I., 2019, “Peptide allergen immunotherapy—unraveling new pathways”, J. Allergy Clin. Immunol; Vol 144, Issue 3, Pages 658-660. (click hier)

Over The Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI)

JACI is het officiële wetenschappelijke tijdschrift van de American Academy of Allergy, Asthma and Immunology (AAAAI). Wereldwijd gerespecteerd met 46.218 citaten in 2016, is het het meest geciteerde tijdschrift op het gebied van allergie en klinische immunologie. Elke maandelijkse uitgave bevat het allernieuwste en beste onderzoek op het gebied van allergie/immunologie, met een speciale interesse in klinische geneeskunde en basiswetenschap en hun bijdrage aan een optimale patiëntenzorg. JACI is een van de meest prestigieuze tijdschriften op het gebied van allergie en immunologie (van de 150 tijdschriften staat het op nummer 6), met een impactfactor van 13.258 (de impactfactor is een maat voor het wetenschappelijk prestige en de invloed op basis van de frequentie waarmee dat tijdschrift door andere publicaties wordt geciteerd).

Over ASIT biotech

ASIT biotech is een Belgisch biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase dat zich richt op de ontwikkeling en toekomstige commercialisering van een reeks baanbrekende immunotherapieproducten voor de behandeling van allergieën. Dankzij zijn innovatieve ASIT+™-technologie is ASIT biotech momenteel de enige ontwikkelaar van AIT-kandidaat-producten die bestaan uit zorgvuldig op grootte geselecteerde en gekwalificeerde natuurlijke peptiden die gewonnen zijn uit uiterst gezuiverd origineel allergeen. Deze innovatie zal uitmonden in een korte behandeling, waardoor naar verwachting de therapietrouw en de real-life-doeltreffendheid zullen verbeteren. De portefeuille van ASIT biotech omvat drie vernieuwende kandidaat-producten tegen de meest voorkomende allergieën van de luchtwegen (graspollenallergie met gp-ASIT+™ en huisstofmijtallergie met hdm-ASIT+™) en voedselallergieën (pinda-allergie met pnt-ASIT+™). Deze producten zouden de huidige immunotherapiemarkt aanzienlijk kunnen uitbreiden. De vennootschap meent tot slot dat haar innovatief ASIT+™-platform flexibel is en zou kunnen worden toegepast op een waaier aan allergieën.

Meer informatie vindt u op www.asitbiotech.com

Volg ons op LinkedIn

Toekomstgerichte uitspraken

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen garanderen geen toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum van publicatie van dit document. Het bedrijf verwerpt uitdrukkelijk elke verplichting om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, tenzij specifiek vereist door wet- of regelgeving.

Juridische waarschuwing

Dit bericht is louter informatief en vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om aandelen van het bedrijf in enig rechtsgebied te kopen of erop in te schrijven. Dit bericht vormt geen prospectus. Elke aankoop van, inschrijving op of aanvraag voor Aandelen die worden uitgegeven in verband met een beoogd aanbod, mag alleen worden gedaan op basis van informatie in het prospectus en eventuele aanvullingen daarop, in voorkomend geval.

Contacts

Company
Michel Baijot, CEO
ASIT biotech
Tel.: +32 2 264 03 90
investors@asitbiotech.com

Investor Relations
LifeSci Advisors LLC
Hans Herklots
Tel.: +41 79 598 7149
hherklots@lifesciadvisors.com

Media Relations
Sophie Baumont
Tel.: +33 627 74 74 49
sophie@lifesciadvisors.com

Contacts

Company
Michel Baijot, CEO
ASIT biotech
Tel.: +32 2 264 03 90
investors@asitbiotech.com

Investor Relations
LifeSci Advisors LLC
Hans Herklots
Tel.: +41 79 598 7149
hherklots@lifesciadvisors.com

Media Relations
Sophie Baumont
Tel.: +33 627 74 74 49
sophie@lifesciadvisors.com