Project Management Institute ogłasza laureatów nagrody PMI Project Excellence Award 2019

FILADELFIA--()--Stowarzyszenie Project Management Institute uhonorowało dziś zwycięzców nagrody PMI® Project Excellence Award 2019. Lista nagrodzonych została ogłoszona w sobotę 5 października podczas gali PMI® Global Conference – North America 2019 (światowej konferencji PMI w Ameryce Północnej) w Filadelfii, USA.

Gala nagród PMI Awards i towarzysząca jej kolacja to doroczne święto zarządzania projektami, programami i portfelami z udziałem absolutnych gwiazd branży, które nie tylko odmieniają oblicze swoich zawodów i organizacji, ale także popychają swoją społeczność i otoczenie biznesowe do nieustannego rozwoju. PMI i PMI Educational Foundation uhonorują najlepszych z najlepszych w świecie zarządzania projektami.

Od 1974 roku prestiżowa nagroda PMI Professional Awards trafia do organizacji i postaci, których pasja, talent i dogłębna wiedza w największym stopniu kształtują branżę zarządzania projektami lub sam instytut PMI.

Nagroda PMI Project Excellence Award przyznawana jest za projekty o wysokim stopniu złożoności i budżecie nie przekraczającym 100 mln dolarów, w ramach których zastosowano doskonałe praktyki w zakresie zarządzania projektami i uzyskano rezultaty w obrębie całej organizacji oraz pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Azja i Pacyfik: Cyfrowe rozwiązywanie sporów (program pilotażowy ODR), Wiktoriański Trybunał Cywilno-Administracyjny (Melbourne, Wiktoria, Australia)

Projekt Resolving Disputes Digitally (cyfrowe rozwiązywanie sporów) miał na celu poprawę dostępu do wymiaru sprawiedliwości wśród mieszkańców stanu Wiktoria w zakresie drobnych roszczeń cywilnoprawnych. Działania koncentrowały się na wspieraniu osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji socjalnej. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnego hybrydowego podejścia do zarządzania z użyciem metod skalowania agile, praktyk kaskadowych, projektowania zorientowanego na użytkownika i lean six sigma, udało się zaangażować w projekt i informować o jego postępach różne grupy interesariuszy. Projekt pokazał, jak namacalny wpływ na życie obywateli mogą mieć efektywne praktyki w zakresie zarządzania projektami. W jego ramach zapewniono nowoczesne, usystematyzowane usługi internetowego rozwiązywania sporów (ODR), wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności, szczególnie w najdalszych zakątków stanu. Omawiany projekt stanowi wzór do opracowywania i świadczenia usług ODR w stanie Wiktoria i pozwala wysnuć wiele cennych wniosków do wykorzystania w Australii i na całym świecie, które przyczynią się do poprawy dostępu do wymiaru sprawiedliwości wśród wszystkich obywateli.

Europa, Bliski Wschód i Afryka: Otwarcie NOWEGO Centrum Dystrybucyjnego NEUCA w Toruniu, NEUCA Group (Toruń, Polska)

Największym wyzwaniem w projekcie była koordynacja wielu równoległych zadań. Jego realizacja wymagała połączenia procesów budowlanych, logistycznych i regulacyjnych oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń. Warunkiem sukcesu było osobiste zaangażowanie osoby koordynującej te procesy i czuwającej nad ich realizacją. Tego rodzaju przedsięwzięcie to także nie lada wyzwanie dla kierownika projektu, który w miarę jego realizacji musi dokształcać się w wielu różnych specjalistycznych dziedzinach wiedzy, od ochrony środowiska po prawo farmaceutyczne związane z wprowadzaniem do obrotu produktów leczniczych.

Ameryka Północna: Projekt zdalnie sterowanej utylizacji odpadów niskoaktywnych, Idaho National Laboratory (Idaho Falls, Idaho, USA)

Pomyślna realizacja projektu zdalnie sterowanej utylizacji odpadów niskoaktywnych o wartości 77,6 mln dolarów stanowi zwieńczenie dziesięcioletnich wysiłków na rzecz utworzenia trwałego i przyjaznego dla środowiska rozwiązania w zakresie utylizacji odpadów w Idaho National Laboratory. Ukończona instalacja jest kluczowa dla dalszej realizacji misji Biura ds. energetyki jądrowej i Biura ds. morskich napędów jądrowych Departamentu Energii USA i otwiera drogę do rozwijania technologii atomowych i obronnych o zerowym śladzie węglowym. Bez możliwości ciągłej utylizacji odpadów niskoaktywnych, prowadzenie podstawowej działalności przez te instytucji byłoby bardzo utrudnione.

Project Management Institute (PMI)

Project Management Institute (PMI) to największe na świecie stowarzyszenie na rzecz osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem projektami, programami lub portfelami. Poprzez działania wspierające, współpracę, edukację i badania naukowe na całym świecie, pracujemy nad przygotowaniem ponad trzech milionów specjalistów z całego świata do projektu The Project Economy: gospodarka jutra, w której praca i osoby prywatne są zorganizowane wokół projektów. Obchodząc 50-lecie istnienia stowarzyszenia w 2019 roku, pracujemy w niemal każdym kraju na całym świecie, aby pomagać w rozwijaniu karier zawodowych, podnoszeniu efektywności organizacji i doskonaleniu profesji zarządzania projektami w oparciu o międzynarodowo uznawane normy, certyfikaty, środowiska zawodowe, zasoby, narzędzia, badania naukowe, publikacje, szkolenia zawodowe i networking. Należąca do PMI strona ProjectManagement.com stanowi platformę internetową, skupiającą środowiska z całego świata i zapewniającą bogatsze zasoby, lepsze narzędzia, większe sieci i szersze perspektywy. Zapraszamy do odwiedzania naszych stron: www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute i śledzenia nas na Twitterze: @PMInstitute.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Mary Ortega
e-mail: mary.ortega@pmi.org

Contacts

Mary Ortega
e-mail: mary.ortega@pmi.org