Stowarzyszenie Project Management Institute ogłasza skład rady dyrektorów na rok 2020

FILADELFIA--()--Project Management Institute (PMI), wiodące na świecie stowarzyszenie ds. zarządzania projektami, programami i portfelami projektów, ogłosiło dzisiaj skład rady dyrektorów na rok 2020. Członkowie PMI wybierają skład organu zarządzającego na trzyletnią kadencję. Wybierają oni spośród siebie czterech członków rady dyrektorów, którzy będą pełnić funkcję członków kadry kierowniczej oraz przewodniczących komitetów PMI.

Następujące osoby zostały wyznaczone do objęcia stanowisk w komitecie wykonawczym w roku 2020:

 • przewodniczący komitetu wykonawczego PMI – Anthony (Tony) Appleby, posiadacz tytułu Master of Business Administration (MBA) oraz certyfikatu PMP,
 • przewodniczący komitetu ds. nadzoru strategicznego – Tejas Sura, posiadacz tytułu magistra inżyniera, MBA, oraz certyfikatów PMP i PfMP,
 • przewodniczący komitetu ds. kontroli rachunkowej – Galen Townson, posiadacz certyfikatu PMP,
 • przewodnicząca komitetu ds. wynagrodzeń – Caterina (Cathy) La Tona, posiadaczka tytułu inżyniera oraz certyfikatów PMP i PfMP.

Następująca osoba została powołana na stanowisko członka rady dyrektorów w kadencji 2020-2022:

 • Anca Slușanschi, posiadaczka tytuły magistra inżyniera oraz certyfikatów PMP i ICP-APM.

Następujący członkowie rady dyrektorów będą kontynuować pełnienie obowiązków członków tejże rady w roku 2020:

 • Anthony (Tony) Appleby, posiadacz tytułu Master of Business Administration (MBA) oraz certyfikatu PMP,
 • Randall T. (Randy) Black, posiadacz tytułu inżyniera praz certyfikatu PMP,
 • dr J. Davidson Frame, posiadacz certyfikatu PMP oraz PMI Fellow,
 • Teresa A. (Terri) Knudson, posiadaczka tytułu Master of Business Administration (MBA) oraz certyfikatów PMP, PgMP i PfMP,
 • Caterina (Cathy) La Tona, posiadaczka tytułu inżyniera oraz certyfikatów PMP i PfMP,
 • Beth Partleton, posiadaczka certyfikatu PMP oraz PMI Fellow,
 • LuAnn Piccard, posiadaczka certyfikatu PMP,
 • Jennifer Tharp, posiadaczka certyfikatu PMP,
 • Roberto Toledo, posiadacz tytułu Master of Business Administration (MBA) oraz certyfikatu PMP,
 • Galen Townson, posiadacz certyfikatu PMP,
 • Tejas Sura, posiadacz tytułu magistra inżyniera, MBA, oraz certyfikatów PMP i PfMP.

Project Management Institute (PMI)

Project Management Institute (PMI) to największe na świecie stowarzyszenie na rzecz osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem projektami, programami lub portfelami. Poprzez działania wspierające, współpracę, edukację i badania naukowe na całym świecie, pracujemy nad przygotowaniem ponad trzech milionów specjalistów z całego świata do projektu The Project Economy: gospodarka jutra, w której praca i osoby prywatne są zorganizowane wokół projektów. Obchodząc 50-lecie istnienia stowarzyszenia w 2019 roku, pracujemy w niemal każdym kraju na całym świecie, aby pomagać w rozwijaniu karier zawodowych, podnoszeniu efektywności organizacji i doskonaleniu profesji zarządzania projektami w oparciu o międzynarodowo uznawane normy, certyfikaty, środowiska zawodowe, zasoby, narzędzia, badania naukowe, publikacje, szkolenia zawodowe i networking. Należąca do PMI strona ProjectManagement.com stanowi platformę internetową, skupiającą środowiska z całego świata i zapewniającą bogatsze zasoby, lepsze narzędzia, większe sieci i szersze perspektywy. Zapraszamy do odwiedzania naszych stron www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute oraz śledzenia naszego profilu na Twitterze.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Mary Ortega
e-mail: mary.ortega@pmi.org

Contacts

Mary Ortega
e-mail: mary.ortega@pmi.org