Stowarzyszenie Project Management Institute ogłosiło przejęcie programu FLEX od Net Objectives

Przejęcie poszerza elastyczną ofertę dla kierowników projektów, zespołów i przedsiębiorców.

Filadelfia--()--Project Management Institute (PMI), największe na świecie stowarzyszenie o charakterze niezarobkowym na rzecz osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem projektami ogłosiło dzisiaj przejęcie programu FLEX od Net Objectives. FLEX stanowi pomoc w zrozumieniu „co nie działa” na poziomie systemu i identyfikuje jego przeładowania oraz eliminuje je celem poprawienia przepływu pracy. FLEX i niedawno przejęte przez PMI Disciplined Agile (DA) zaoferują rozwiązania dla głównych problemów, z jakimi borykają się organizacje. W rezultacie zaowocuje to znacznie szybciej osiągniętymi solidnymi wynikami biznesowymi.

Zalety wynikające z wykorzystania FLEX w celu uzupełnienia narzędzi DA:

  • Stowarzyszenie PMI będzie miało okazję zyskać solidny i wiarygodny potencjał oraz potwierdzenie tego w postaci certyfikatów, które wyróżnią je spośród innych i dadzą szansę na kierowanie narzędzia DA i programu FLEX w jednej ofercie;
  • Obecni elastycznie pracujący specjaliści będą mogli korzystać z bardziej uważnego i dostosowanego modelu podejścia do elastyczności, charakteryzującego się większą sprawnością i uproszczeniem dzięki zastosowaniu procesów odpowiadających ich sytuacji, dając solidniejsze rezultaty od tych, które gwarantują tradycyjne podejścia;
  • Przedsiębiorstwa na całym świecie będą korzystały z bardziej dostosowanego podejścia do elastyczności przedsiębiorstw w oparciu o ich specyficzne potrzeby i warunki;
  • Partnerzy z PMI, DA i FLEX będą mieli dostęp do poszerzonej oferty produktów skierowanej do ich udziałowców i klientów;
  • Członkowie PMI i DA otrzymają dostęp do treści FLEX i możliwość nauki online.

To przejęcie jest ważnym krokiem dla PMI, ponieważ dotyczy nowych sposobów pracy w coraz bardziej elastycznym świecie i znacznie poszerza możliwości zarówno kierowników projektów, jak i specjalistów zajmujących się elastycznością” - powiedział Sunil Prashara, prezes i dyrektor generalny PMI. „PMI znajduje się obecnie w punkcie, który pozwala na dodanie jeszcze większej wartości członkom poprzez zapewnienie pełnej ciągłości produktów, usług, szkoleń i certyfikatów kierownikom projektów, elastycznym liderom i ich zespołom bez względu na to, w jakiej branży pracują - czasami zanim się zorientują, że tego potrzebują. Niezależnie od podejścia, tradycyjnego lub elastycznego, czy to będzie projekt, czy produkt, PMI jest szczególnie nastawione na zapewnianie wartości osobom prywatnym i organizacjom”.

Początkowo utworzona w celu zapewnienia naszym klientom zróżnicowanej i wyjątkowej wartości, Net Objectives odniosła sukces, wykraczając poza wymagania swoich klientów w zakresie wspierania elastyczności społeczności” - powiedział Al Shalloway, prezes i założyciel Net Objectives oraz twórca podejścia FLEX. „Jesteśmy tak podekscytowani, że możemy dotrzeć do jeszcze większej liczby specjalistów i pomóc im w poszerzaniu wiedzy, której potrzebują do osiągnięcia sukcesu, co jest możliwe dzięki wykorzystaniu globalnej sieci kontaktów PMI, a także wyjątkowego połączenia ofert PMI, Disciplined Agile i FLEX. To, w połączeniu ze ścisłym certyfikowaniem PMI i jego szerszym spojrzeniem na elastyczne otoczenie, które nie jest ograniczone do jednego procesu lub metody, sprawia, że jest ono świetnie dopasowane do potrzeb”.

Integracja przejęcia rozpoczyna się natychmiast, a PMI w odpowiednim czasie dostarczy dodatkowych informacji członkom i innym zainteresowanym stronom.

PMI

Project Management Institute (PMI) to największe na świecie stowarzyszenie na rzecz osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem projektami, programami lub portfelami. Podmiot ten, założony w 1969 r., dostarcza wartość dla przeszło 3 milionów specjalistów w praktycznie każdym państwie na świecie poprzez działalność wspierającą, współpracę, kształcenie i badania. Pomagamy rozwijać kariery, podnosimy efektywność organizacji i doskonalimy profesję zarządzania projektami w oparciu o międzynarodowo uznawane normy, certyfikaty, środowiska zawodowe, zasoby, narzędzia, badania naukowe, publikacje, szkolenia zawodowe i networking. Należąca do PMI strona ProjectManagement.com stanowi platformę internetową, skupiającą środowiska z całego świata i zapewniającą bogatsze zasoby, lepsze narzędzia, większe sieci i szersze perspektywy. Zapraszamy do odwiedzania naszych stron: www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute oraz śledzenia naszego profilu na Twitterze: Twitter @PMInstitute<b.

FLEX

FLEX jest wiodącym w branży elastycznym podejściem, opartym na „szczupłym myśleniu” i wzorcach, które poprawiają zdolność organizacji do osiągania elastyczności biznesowej - szybkiej realizacji wartości w sposób przewidywalny, zrównoważony i o wysokiej jakości. Firmy w coraz większym stopniu polegają na podejściu FLEX, aby przyspieszyć dostarczanie wartości biznesowej przy użyciu rzetelnych i elastycznych strategii, które odzwierciedlają realia zapewniania elastyczności w złożonych sytuacjach w kontekście przedsiębiorstw. Al Shalloway opublikował ponad 10 książek i przeszkolił tysiące elastycznych specjalistów, aby lepiej wdrażali elastyczne metodologie w organizacjach, w których pracują.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Mary Ortega
tel: 610-356-4600 x 7030
e-mail: Mary.Ortega@pmi.org

Contacts

Mary Ortega
tel: 610-356-4600 x 7030
e-mail: Mary.Ortega@pmi.org