ASIT biotech presenteert haar halfjaarresultaten 2019 en geeft een update over haar klinische programma's tot eind 2019

  • Kaspositie van €2,5 miljoen per 30 juni 2019, versterkt door private plaatsing van converteerbare obligaties in juli 2019 voor een totaalbedrag van € 9,2 miljoen waarvan €5 miljoen direct is volstort
  • Cash burn in de eerste helft van 2019 van €6 miljoen, voornamelijk door de kosten van de belangrijke fase III-studie met gp-ASIT+™, die op schema ligt voor eerste resultaten in december 2019

 

BRUSSEL, België--()--Koersgevoelige Informatie:

ASIT biotech (ASIT - BE0974289218), een Belgische biofarmaceutische onderneming gespecialiseerd in het onderzoek naar en de ontwikkeling en toekomstige commercialisering van baanbrekende immunotherapieproducten voor de behandeling van allergieën, kondigt vandaag haar halfjaarresultaten 2019 aan en geeft een update over haar R&D, klinische en commerciële ontwikkelingen.

  • De Onderneming gaat onverminderd verder met het implementeren van haar gefocuste strategie in productontwikkeling.
  • Per 30 juni 2019 heeft de Onderneming een kaspositie van €2,5 miljoen.
  • De Cash burn in de eerste helft van 2019 bedraagt €6 miljoen, voornamelijk door de kosten van de belangrijke fase III-studie met gp-ASIT+™, die op schema ligt voor eerste resultaten in december 2019.
  • De behandelingsfase van de fase III gp-ASIT+™ voor graspollen rhinitis is voor alle patiënten ruim op tijd voor het graspollenseizoen voltooid, zonder veiligheidsproblemen.
  • De Onderneming blijft vooruitgang boeken bij het internaliseren van haar productiecapaciteit.

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

  • De Onderneming heeft op 22 juli 2019 aangekondigd dat het met succes senior, niet- gewaarborgde converteerbare obligaties heeft geplaatst, voor een totaalbedrag van €9,225 miljoen via een private plaatsing.
  • Op 5 september 2019 kondigde de Onderneming aan dat het na het succesvolle pollenseizoen op koers blijft voor de eerste fase III-resultaten van gp-ASIT+™ in december 2019.

Het halfjaarlijks financieel verslag 2019 kan worden gedownload op de website van de Onderneming onder de rubriek Investeerders/Documentatie/Financiële verslagen.

Michel Baijot, CEO van ASIT biotech, zegt: “De strategische verandering die eind 2018 is ingezet heeft geleid tot een verhoogde focus op de commercialisering van ons belangrijkste product, gp-ASIT+™, voor de behandeling van allergische graspollen rhinitis. We hebben nu alle 651 patiënten in onze belangrijke klinische studie met gp-ASIT+™ behandeld en dit zonder grote veiligheidsproblemen. Het resultaat van de primaire eindpunten wordt verwacht tegen het einde van 2019. Ik bevestig dat we op schema liggen. Afhankelijk van de resultaten van deze studie, is het bedrijf klaar om de marktregistratie activiteiten in Europa te starten. Het bedrijf blijft ook grote stappen zetten om de commerciële mogelijkheden te versterken om een succesvolle markttoegang te ondersteunen.”

FINANCIËLE RESULTATEN PER 30 JUNI 2019

In duizenden euro's – IFRS

30.06.2019

30.06.2018

Omzet

-

-

Overige bedrijfsopbrengsten

859

385

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten

-6,885

-4,463

Algemene en administratieve kosten

-1,783

-1,280

Bedrijfsresultaat/verlies

-7,809

-5,356

Financiële baten/lasten

-15

-20

Belasting

-

1

Nettowinst/-verlies

-7,824

-5,374

De Onderneming realiseerde geen omzet in de eerste helft van 2019, aangezien de product portfolio zich nog in klinische fase bevindt. De overige bedrijfsopbrengsten van € 859 duizend bestaan voornamelijk uit belastingskredieten voor O&O activiteiten en subsidie inkomsten.

De bedrijfskosten op 30 juni 2019 bedroegen € 8.7 miljoen in vergelijking met € 5.7 miljoen op 30 juni 2018. Zowel O&O als G&A kosten verhoogden met 54% respectievelijk 39%. De O&O kosten van € 6.9 miljoen stegen voornamelijk door de kosten van de klinische studie en de G&A kosten van € 1.8 miljoen stegen als gevolg van een stijging van de loonkosten en kosten van zelfstandig opdrachtnemers.

FINANCIËLE STRUCTUUR

Op 30 juni 2019 had de Onderneming een kaspositie van € 2,5 miljoen. Naast de bestaande aandelenlijn heeft de Onderneming belangrijke maatregelen genomen, goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering, om de toekomstige financiering van de Onderneming veilig te stellen. De Onderneming kondigde op 22 juli 2019 aan dat het met succes senior, ongedekte converteerbare obligaties heeft geplaatst voor een totaalbedrag van € 9,225 miljoen via een private plaatsing. De Onderneming heeft ook zijn vorige warrantplannen gestroomlijnd en nieuwe warrantplannen uitgegeven voor zijn bestuurders, management en werknemers.

UPDATE VOOR O&O-PROGRAMMA'S

De Onderneming heeft de intentie om een vervolgonderzoek te doen met gp-ASIT+™ om de lange-termijn voordelen van gp-ASIT+™ te evalueren en een strategie naar de regelgevende overheid uit te werken om een nieuwe indicatie te bekomen, namelijk een aanhoudende werkzaamheid na een eerste graspollen seizoen.

De Onderneming verwacht dat het preklinische pakket van het kandidaat medicijn pnt-ASIT+™ voor pinda-allergie tegen het einde van het jaar klaar zal zijn. Het preklinische pakket van het kandidaat-medicijn hdm-ASIT+™ voor huisstofmijtallergie wordt kort daarna verwacht, afhankelijk van de testresultaten aan het Imperial College in Londen. De Onderneming heeft de intentie om zich voor te bereiden op de klinische ontwikkeling van deze producten, al dan niet met een partner, wanneer en indien nodig.

Over ASIT biotech

ASIT biotech is een Belgisch biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase dat zich richt op de ontwikkeling en toekomstige commercialisering van een reeks baanbrekende immunotherapieproducten voor de behandeling van allergieën. Dankzij zijn innovatieve ASIT+™-technologie is ASIT biotech momenteel de enige ontwikkelaar van AIT-kandidaat-producten die bestaan uit zorgvuldig op grootte geselecteerde en gekwalificeerde natuurlijke peptiden die gewonnen zijn uit uiterst gezuiverd origineel allergeen. Deze innovatie zal uitmonden in een korte behandeling, waardoor naar verwachting de therapietrouw en de real-life-doeltreffendheid zullen verbeteren. De portefeuille van ASIT biotech omvat drie vernieuwende kandidaat-producten tegen de meest voorkomende allergieën van de luchtwegen (graspollenallergie met gp-ASIT+™ en huisstofmijtallergie met hdm-ASIT+™) en voedselallergieën (pinda-allergie met pnt-ASIT+™). Deze producten zouden de huidige immunotherapiemarkt aanzienlijk kunnen uitbreiden. De vennootschap meent tot slot dat haar innovatief ASIT+™-platform flexibel is en zou kunnen worden toegepast op een waaier aan allergieën.

ASIT biotech telt 26 werknemers. De onderneming heeft haar hoofdzetel in Brussel en laboratoria in Luik, België.

Meer informatie vindt u op www.asitbiotech.com

Volg ons op LinkedIn

Toekomstgerichte uitspraken

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen garanderen geen toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum van publicatie van dit document. Het bedrijf verwerpt uitdrukkelijk elke verplichting om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, tenzij specifiek vereist door wet- of regelgeving.

Juridische waarschuwing

Dit bericht is louter informatief en vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om aandelen van het bedrijf in enig rechtsgebied te kopen of erop in te schrijven. Dit bericht vormt geen prospectus. Elke aankoop van, inschrijving op of aanvraag voor Aandelen die worden uitgegeven in verband met een beoogd aanbod, mag alleen worden gedaan op basis van informatie in het prospectus en eventuele aanvullingen daarop, in voorkomend geval.

Contacts

Company
Michel Baijot, CEO
ASIT biotech
Tel.: +32 2 264 03 90
investors@asitbiotech.com

Investor Relations
LifeSci Advisors LLC
Hans Herklots
Tel.: +41 79 598 7149
hherklots@lifesciadvisors.com

Media Relations
Sophie Baumont
Tel.: +33 627 74 74 49
sophie@lifesciadvisors.com

Contacts

Company
Michel Baijot, CEO
ASIT biotech
Tel.: +32 2 264 03 90
investors@asitbiotech.com

Investor Relations
LifeSci Advisors LLC
Hans Herklots
Tel.: +41 79 598 7149
hherklots@lifesciadvisors.com

Media Relations
Sophie Baumont
Tel.: +33 627 74 74 49
sophie@lifesciadvisors.com