Oświadczenie spółki The We Company

NOWY JORK--()--The We Company (w dalszej części „Spółka”) wydała oświadczenie o następującej treści: „The We Company uruchomi wkrótce procedurę pierwszej oferty publicznej (IPO), której sfinalizowanie planowane jest do końca bieżącego roku. Spółka pragnie podziękować wszystkim pracownikom, członkom i partnerom za ich nieustanne zaangażowanie”.

Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych. Wszelkie oferty, zaproszenia do złożenia ofert kupna oraz transakcje sprzedaży papierów wartościowych będą odbywać się zgodnie z wymogami rejestracyjnymi amerykańskiej ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Securities Act) z 1933 r. Oświadczenie dotyczące rejestracji przedmiotowych papierów wartościowych zostało przedłożone Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission, SEC), ale na chwilę obecną nie jest prawomocne. Przed uprawomocnieniem się oświadczenia przedmiotowe papiery wartościowe nie mogą podlegać sprzedaży ani przyjęciu oferty kupna. Gotowe egzemplarze projektu emisyjnego sporządzonego w odniesieniu do niniejszej oferty będzie można uzyskać pod adresem: 115 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Jimmy Asci / Gwendolyn Rocco
e-mail: Press@we.co

Contacts

Jimmy Asci / Gwendolyn Rocco
e-mail: Press@we.co