Mundipharma verwelkomt de nieuwe richtlijnen van ESC / EASD waarin het eerstelijns gebruik van natriumglucose co-transporter-2-remmers wordt aanbevolen voor diabetes type 2-patiënten met cardiovasculaire aandoeningen

  • De ESC-richtlijnen (European Society of Cardiology) 2019 voor diabetes, pre-diabetes en hart- en vaatziekten die zijn ontwikkeld in samenwerking met de EASD (European Association for the Study of Diabetes)1, zijn gisteren gepresenteerd op het ESC Congress in Parijs, Frankrijk
  • De nieuwe richtlijnen bevelen natrium-glucose co-transporter-2-remmers (SGLT2is) aan als een eerstelijns behandelingsoptie voor de behandeling van type 2 diabetes mellitus (T2DM) patiënten, niet eerder behandeld of op metformine, met atherosclerotische cardiovasculaire ziekte (ASCVD) of hoog / zeer hoog CV risico1
  • In de richtlijnen wordt ook SGLT2is aanbevolen als eerstelijnsbehandeling voor T2DM-patiënten met een hoog risico op hartfalen (HF), en voor de preventie en behandeling van chronische nierziekte (CKD) bij patiënten met een hoog geassocieerd risico op CV varkensziekte1
  • Gegevens van cardiovasculaire (CV) en renale uitkomstonderzoeken voor SGLT2is werden gebruikt om de update van de richtlijnen te informeren. Deze omvatten de positieve CV-uitkomstgegevens voor Invokana® (canagliflozin) van het CANVAS-programma2 en CV- en CKD-uitkomsten van de klinische studie CREDENCE3
  • CV-ziekte en CKD zijn belangrijke complicaties voor patiënten met T2DM.4 Het risico op overlijden door CV-ziekte is twee tot zes keer hoger bij patiënten met T2DM dan die zonder diabetes4

 

CAMBRIDGE, Engeland--()--Als de Europese distributeur van Invokana® (canagliflozin) en Vokanamet® (canagliflozin en metformin) verwelkomt het Mundipharma-netwerk van onafhankelijke verbonden bedrijven het nieuws dat de natrium-glucose-co-transporter-2-remmer (SGLT2i), waaronder canagliflozin, is nu aanbevolen in de onlangs gepubliceerde  2019 ESC (European Society of Cardiology) Guidelines on Diabetes, Pre-Diabetes and Cardiovascular Diseases ontwikkeld in samenwerking met de  EASD (European Association for the Study of Diabetes) als een eerstelijns behandelingsoptie voor het beheer van patiënten met type 2 diabetes mellitus (T2DM), hetzij geneesmiddel-naïef of op metformine, met atherosclerotische cardiovasculaire ziekte (ASCVD) of hoog/zeer hoog cardiovasculair (CV) risico, waaronder patiënten met andere schade aan doelorganen (dwz schade aan de nieren zoals voorspeld door belangrijke markers zoals proteïnurie en eGFR) en meerdere andere risicofactoren. 1

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Cendrine Banerjee-Quetel 
Asset Communications Associate, Mundipharma International Ltd 
Email: Cendrine.Banerjee-Quetel.external@mundipharma.com 
Tel: +44 (0) 1223 393 009

Abbie Bell 
Senior Account Manager, Havas SO 
E-mail: HavasSO-Mundipharma@havasso.com 
Tel: +44 (0) 20 3196 9919

Mob: +44 7375 660 515

Contacts

Cendrine Banerjee-Quetel 
Asset Communications Associate, Mundipharma International Ltd 
Email: Cendrine.Banerjee-Quetel.external@mundipharma.com 
Tel: +44 (0) 1223 393 009

Abbie Bell 
Senior Account Manager, Havas SO 
E-mail: HavasSO-Mundipharma@havasso.com 
Tel: +44 (0) 20 3196 9919

Mob: +44 7375 660 515