Fundacja The Mary Kay FoundationSM i UT Southwestern nawiązują partnerstwo w celu walki z nowotworami występującymi u kobiet na całym świecie

Długofalowa współpraca obejmie nowy międzynarodowy program stypendialny, który umożliwi naukowcom na całym świecie prowadzenie przełomowych badań nad rakiem.

The Mary Kay Foundation℠ has a long-standing partnership with UT Southwestern through a strong collaboration with Dr. Jerry W. Shay, cell biology professor at UT Southwestern and The Mary Kay Foundation℠ Distinguished Professorship honoree. (Photo: Mary Kay Inc.)

DALLAS--()--Fundacja The Mary Kay FoundationSM, która od dziesięcioleci zajmuje czołową pozycję w walce z rakiem u kobiet, ogłosiła ostatnio przyznanie grantu o wartości 500000 USD na przełomowy program stypendialny z udziałem UT Southwestern Medical Center, wieloletniego partnera fundacji. Dzięki nowym rocznym stypendiom do pięciu badaczy posiadających stopień doktora z całego świata będzie miało możliwość prowadzenia przełomowych badań nad nowotworami złośliwymi w cieszącym się światową renomą UT Southwestern Medical Center w Dallas, a następnie kontynuacji badań we własnym kraju. Nowy program wpisuje się w stałe działania The Mary Kay Foundation na rzecz walki z nowotworami dotykającymi kobiety na świecie i jest pierwszym programem Fundacji zapewniającym fundusze na badania nad rakiem o zasięgu międzynarodowym.

„Mary Kay Ash, nasza założycielka, bezpośrednio doświadczyła wpływu, jaki choroba nowotworowa wywarła na nasze konsultantki, ich rodziny i kobiety na całym świecie – powiedział Ryan Rogers, członek Zarządu The Mary Kay FoundationSM i wnuk Mary Kay Ash. - Walka z nowotworami, na jakie zapadają kobiety, stała się jej misją. Nasza szeroka współpraca z UT Southwestern umożliwi kontynuację działalności ratującej życie na szczeblu globalnym”.

Fundacja The Mary Kay FoundationSM zawiązała długofalowe partnerstwo z UT Southwestern dzięki ścisłej współpracy z dr. Jerrym W. Shayem, profesorem biologii komórkowej na UT Southwestern i laureatem wyróżnienia dla profesorów The Mary Kay FoundationSM. Przez ostatnie 22 lata Dr Shay pełnił funkcję przewodniczącego komisji naukowej ds. oceny programu The Mary Kay Foundation polegającego na dotowaniu innowacyjnych/mających praktyczne zastosowanie badań nad rakiem w Stanach Zjednoczonych, a teraz obejmie funkcję głównego badacza nowego międzynarodowego programu stypendialnego.

„Rozszerzenie zasięgu programu na skalę międzynarodową umożliwi nam skupienie się na nowotworach, które w największym stopniu dotykają kobiet – stwierdził dr Shay. - Zamierzamy zebrać grupę wykazujących się odpowiednim zaangażowaniem kandydatów ze stopniem doktora z całego świata, zaprosić ich do Dallas i zapewnić im narzędzia i zasoby potrzebne do kontynuowania przełomowych badań w naszym znakomitym laboratorium badań nad rakiem. Ich praca może mieć ogromny wpływ na światową wiedzę o nowotworach złośliwych i ich leczeniu”.

Od czasu założenia w 1996 r. fundacja The Mary Kay FoundationSM wspiera zaangażowanie Mary Kay Ash w działania na rzecz kobiet i jej wizję świata wolnego od raka. Dotychczas The Mary Kay FoundationSM przyznała prawie 23 miliony USD na wsparcie prac 225 czołowych badaczy nowotworów występujących u kobiet w USA, finansując badania nad lekami na raka piersi, macicy, szyjki macicy i jajnika.

„Walka z rakiem była dla Mary Kay Ash sprawą osobistą – powiedziała dr Gildea, dyrektor ds. naukowych Mary Kay Inc. - Dla nas również. Mary Kay Ash byłaby dumna, że kontynuujemy jej działalność na rzecz kobiet na jeszcze większą skalę”.

The Mary Kay Foundation℠

The Mary Kay FoundationSM, której przyświeca cel ubogacania życia kobiet na całym świecie, zajmuje się zbieraniem i przyznawaniem środków na finansowanie przełomowych badań nad rakiem mających na celu znalezienie leku na nowotwory występujące u kobiet. Celem fundacji jest również walka z przemocą domową wobec kobiet. Począwszy od 1996 r. The Mary Kay FoundationSM przekazała ponad 78 milionów USD organizacjom działającym w tych dwóch obszarach. Ponadto fundacja wspiera inicjatywy polegające na szerzeniu wiedzy i docieraniu do społeczności lokalnych oraz popiera działania ustawodawcze na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa kobiet. Razem możemy sprawić, że kobietom będzie się żyło lepiej. Aby dowiedzieć się, jak wziąć udział w działaniach edukacyjnych, wspieraniu inicjatyw, wolontariacie, albo przekazać środki oraz aby dołączyć do działań, które ratują życie i upodmiotawiają kobiety, należy odwiedzić stronę marykayfoundation.org, Facebooka i Instagrama albo śledzić nas na Twitterze.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

The Mary Kay Foundation
marykay.com/newsroom
tel. 972.687.5332
e-mail: media@mkcorp.com

Contacts

The Mary Kay Foundation
marykay.com/newsroom
tel. 972.687.5332
e-mail: media@mkcorp.com