Mundipharma kondigt de vergunningsaanvraag voor Invokana® (canagliflozine) en Vokanamet® (canagliflozine en metformine) aan bij het Europees Geneesmiddelenbureau

  • De aanvraag tot verlenging van de vergunning voor Invokana® (canagliflozine) en Vokanamet® (canagliflozine en metformine) voor de behandeling van type 2 diabetes mellitus (T2DM) patiënten met een chronische nierziekte (CKD) zal nu worden beoordeeld door het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP)
  • De CREDENCE-studie naar de nierresultaten, die vroegtijdig werd stopgezet vanwege positieve bevindingen met betrekking tot de werkzaamheid, diende als basis voor het indienen van de vergunningverlenging
  • Als het wordt goedgekeurd, is Invokana de eerste therapie in bijna 20 jaar die geïndiceerd is om het risico op nierziekte in het eindstadium te verminderen wanneer het wordt toegevoegd aan de huidige zorgstandaard voor deze groep T2DM-patiënten
  • Mundipharma heeft een partnerschap met Janssen om de exclusieve distributeur voor Invokana te zijn in 18 landen in de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, waar de producten momenteel de status Prijs en terugbetaling hebben. Dit is met uitzondering van Spanje, waar de producten worden gecopromoot door zowel Janssen als Mundipharma

CAMBRIDGE, England--()--UITSLUITEND BEDOELD VOOR EUROPESE MEDISCHE EN FARMACEUTISCHE HANDELSMEDIA

Als Europese distributeur van Invokana® (canagliflozine) en Vokanamet® (canagliflozine en metformine) is Mundipharma verheugd over het nieuws dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het verzoek om verlenging van de vergunning voor deze twee geneesmiddelen voor de behandeling van fase 2 of fase 3 van de chronische nieraandoeningen (CKD) en albuminurie heeft aanvaard als aanvulling op de standaard voor de behandeling van volwassenen met diabetes mellitus type 2 (T2DM).

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Patrice Grand 
European Director of Corporate Communications, Mundipharma Ltd 
Email: Patrice.Grand@Mundipharma.com

Abbie Bell 
Senior Account Manager, Havas SO 
E-mail: Abbie.Bell@HavasSO.com 
Tel: +44 (0) 20 3196 9919

Contacts

Patrice Grand 
European Director of Corporate Communications, Mundipharma Ltd 
Email: Patrice.Grand@Mundipharma.com

Abbie Bell 
Senior Account Manager, Havas SO 
E-mail: Abbie.Bell@HavasSO.com 
Tel: +44 (0) 20 3196 9919