Konferenční hovor k finančním výsledkům společností skupiny We za druhé čtvrtletí roku 2019

NEW YORK--()--Společnost WeWork Companies LLC (dále jen “firma”) uspořádá v pondělí 26. srpna ve 12:00 východoamerického času konferenční hovor pro některé držitele svých dluhopisů splatných v roce 2025 s úrokem 7,875%, a to za účelem diskuze o finančních výsledcích společnosti za druhé čtvrtletí roku 2019.

Přístup k tomuto konferenčnímu hovoru mají stávající držitelé těchto dluhopisů, obmyšlené osoby a zájemci o budoucí nákup těchto dluhopisů, kteří jsou dle pravidla 144A Zákona o cenných papírech z roku 1933 (vztahuje se na občany Spojených států amerických), respektive dle Směrnice S Zákona o cenných papírech z roku 1933 (vztahuje se na občany z jiných zemí) považováni za nakupující fyzické osoby, dále pak finanční analytici a instituce zabývající se prodejem cenných papírů, které tvoří trh (takzvaní tvůrci trhu). Pro přístup ke konferenčnímu hovoru je nutné se zaregistrovat na zabezpečených webových stránkách firmy investors.wework.com. Na těchto stránkách také najdete další informace o tomto konferenčním hovoru, včetně telefonního čísla, na které je třeba zavolat.

Osoby a strany, které se budou chtít tohoto telefonického konferenčního hovoru zúčastnit, budou muset na zabezpečených stránkách firmy potvrdit a doložit některé informace, kterými prokáží, že jsou držiteli shora uvedených dluhopisů, kvalifikovaní kupující, analytici nebo tvůrci trhu. Firma se zavazuje nakládat se všemi informacemi, které nám poskytnete na našich zabezpečených webových stránkách, jako s informacemi důvěrnými.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Investoři:
Aristaia Vasilakis / Chandler Salisbury
Investor@we.co

Tisk:
Jimmy Asci / Gwendolyn Rocco
Press@we.co

Contacts

Investoři:
Aristaia Vasilakis / Chandler Salisbury
Investor@we.co

Tisk:
Jimmy Asci / Gwendolyn Rocco
Press@we.co