Spółka We organizuje telekonferencję poświęconą swojemu wynikowi finansowemu w II kwartale b.r.

Nowy Jork--()--W najbliższy poniedziałek (26 września b.r.) o godz. 12:00 czasu wschodniego, Spółka WeWork Companies LLC (dalej „Spółka”) przeprowadzi telekonferencję dla grona uprawnionych uczestników, dotyczącą posiadanych przez nią 7,875% obligacji typu Senior Notes (dalej „Obligacje”) celem omówienia wyniku finansowego Spółki w drugim kwartale b.r.

Obecni posiadacze i faktyczni właściciele Obligacji, potencjalni nabywcy Obligacji, którzy są uprawnionymi nabywcami instytucjonalnymi (zgodnie z pkt. 144A ustawy Securities Act z 1933 r.) oraz osoby niebędące obywatelami Stanów Zjednoczonych (zgodnie z ust. S ustawy Securities Act z 1933 r.), analitycy ds. papierów wartościowych i instytucje finansowe będące animatorami rynku mogą uzyskać informacje dotyczące szczegółów telekonferencji rejestrując się na bezpiecznej stronie internetowej Spółki pod adresem investors.wework.com. Dodatkowe informacje dotyczące telekonferencji (w tym także numeru, jaki należy wybrać) zostaną podane na bezpiecznej stronie internetowej.

Strony występujące o udzielenie dostępu do bezpiecznej strony internetowej Spółki będą zobowiązane udzielić stosownych oświadczeń potwierdzających ich status jako posiadaczy lub faktycznych właścicieli Obligacji, uprawnionych nabywców instytucjonalnych Obligacji, analityków ds. papierów wartościowych czy animatorów rynku. Podane na bezpiecznej stronie internetowej Spółki informacje będą traktowane jako poufne.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Kontakt z inwestorami:
Aristaia Vasilakis
Chandler Salisbury
e-mail: Investor@we.co

Kontakt z prasą:
Jimmy Asci
Gwendolyn Rocco
e-mail: Press@we.co

Contacts

Kontakt z inwestorami:
Aristaia Vasilakis
Chandler Salisbury
e-mail: Investor@we.co

Kontakt z prasą:
Jimmy Asci
Gwendolyn Rocco
e-mail: Press@we.co