Firma The We Company podala žádost o registraci úpisu akcií pro veřejnou nabídku

NEW YORK--()--Společnost The We Company dnes oznámila, že Komisi pro cenné papíry ("SEC") podala návrh registrace úpisu cenných papírů na formuláři S-1, týkající se kmenových akcií společnosti typu A pro veřejnou nabídku. Množství akcií určených pro veřejnou nabídku a jejich cena zatím nebyly stanoveny.

Hlavními správci této nabídky budou firmy J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, HSBC, UBS Investment Bank a Wells Fargo Securities. Úpis bude realizován pouze formou veřejné nabídky, kterou si můžete, poté co bude k dispozici, vyžádat na adrese: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, telefonicky na čísle (866) 803-9204 (bezplatná linka), na adrese Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonicky na čísle (866) 471-2526, faxem na čísle (212) 902-9316 nebo elektronickou poštou na adrese Prospectusny@ny.email.gs.com.

Žádost o registraci úpisu těchto cenných papírů jsme již komisi SEC podali, ale zatím ještě nenabyla účinnosti. Předtím nabytím účinnosti registrace není možné tyto cenné papíry prodávat ani nabízet.

Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku ke koupi ani výzvu k prodeji těchto cenných papírů a dokud nebude registrace těchto cenných papírů řádně schválena je jakýkoli jejich prodej či nákup ve všech zemích, kterých se tento úpis týká, neplatný a nezákonný, v souladu s příslušnými místně platnými zákony o cenných papírech.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Tisk
Jimmy Asci, Gwen Rocco
Press@wework.com

Investoři
Aristaia Vasilakis, Chandler Salisbury
investor@we.co

Contacts

Tisk
Jimmy Asci, Gwen Rocco
Press@wework.com

Investoři
Aristaia Vasilakis, Chandler Salisbury
investor@we.co