Project Management Institute ogłasza przejęcie Disciplined Agile

Rozszerza ofertę skierowaną do kierowników projektu i ich zespołów, dając im możliwość wyboru „własnego sposobu pracy”.

PHILADELPHIA--()--Project Management Institute (PMI), wiodące międzynarodowe stowarzyszenie non-profit dla osób zajmujących się zawodowo zarządzaniem projektami, ogłosiła dzisiaj przejęcie Disciplined Agile (DA). Narzędzie DA jest jedynym na świecie kompleksowym zasobem wiedzy, który zapewnia proste i praktyczne wytyczne wspierające pracę indywidualną oraz pracę w ramach zespołów i całego przedsiębiorstwa w wyborze „metody pracy” dostosowanej do określonego kontekstu. Główne zasady DA obejmują skoncentrowanie się na kliencie, podejście pragmatyczne nie purystyczne, zapewnienie szerokiego zakresy opcji obejmujących metodologię agile i lean, stosowanie praktyk dostosowanych do określonego kontekstu i optymalizację sprawnego przebiegu działalności całego przedsiębiorstwa. Zastosowanie narzędzi DA pozwala organizacjom na dostosowanie do własnych potrzeb wszelkich metod i modeli, takich jak tradycyjny SCRUM czy SAFe, w celu osiągnięcia lepszych wyników, które wyróżnią je na tle konkurencji.

Połączenie tych dwóch organizacji oferuje unikalną i nieporównywalną obietnicę wartości stronom zainteresowanym, którzy podejmują starania ukierunkowane na poprawę sprawności osobistej, zespołowej i przedsiębiorstwa.

Wykorzystując możliwości Disciplined Agile:

  • członkowie PMI zyskają silne i wiarygodne nowe możliwości i certyfikaty, które wyróżnią ich i otworzą nowe drzwi;
  • osoby, które obecnie stosują metodologię agile, zyskają możliwość wykorzystania bardziej świadomego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb podejścia do kwestii zwinności, napędzanego przez sposób myślenia zgodny z metodologią agile i lean, poprzez wykorzystanie procesów dopasowanych do ich kontekstu, co umożliwi uzyskanie lepszych wyników, niż byłoby to możliwe przy bardziej preskryptywnym podejściu;
  • firmy na całym świecie docenią bardziej dostosowany do ich potrzeb podejście do kwestii zwinności przedsiębiorstwa, w oparciu o ich konkretne potrzeby i kontekst;
  • partnerzy PMI i DA zyskają dostęp do rozszerzonej oferty produktowej dla ich interesariuszy i klientów;
  • zarówno członkowie PMI jak i DA otrzymają dostęp do struktur organizacji i zasobów internetowych, jak również do korzyści płynących z dużej i różnorodnej społeczności.

Według prezesa i dyrektora naczelnego PMI, Sunila Prashary: „to przejęcie jest bardzo ważne dla rozwoju PMI, ponieważ pozwala na stosowanie nowych metod pracy w coraz bardziej dynamicznym świecie i na znaczne poszerzenie możliwości kierowników projektu, i osób wykorzystujących metodologię agile. PMI zyskał obecnie możliwość zaoferowania swoim członkom jeszcze większej wartości, poprzez zapewnienie kontynuacji pełnej oferty produktowej, usługowej i certyfikacyjnej skierowanej do kierowników projektu, liderów agile i ich zespołów, niezależnie od tego na jakim etapie swojej kariery zawodowej znajdują się obecnie, czasem nawet zanim uświadomią sobie, że ich potrzebują. Niezależnie od przyjętego podejścia, tradycyjnego czy agile, ukierunkowanego na projekt czy produkt, PMI zyskał pozycję, na której jest w stanie zapewnić wartość osobom indywidualnym i organizacjom, do których kieruje swoje działania.

Mark Lines, który stworzył Disciplined Agile wraz ze Scottem Amblerem dodał: „prawie wszystkie firmy dzisiaj podejmują wysiłki ukierunkowane na poprawę zwinności. Jeden typ rozwiązania dla wszystkich jest czasem dobrym punktem wyjściowym, lecz w późniejszym okresie możemy utknąć w martwym punkcie. Podejście Disciplined Agile uwzględnia fakt, ze każda organizacja jest inna, a w ramach jednej organizacji stosowane są różne metody pracy. Podejście Disciplined Agile bierze pod uwagę miejsce, w którym znajduje się organizacja i pozwala na dostosowanie rozwiązań do metod pracy tam stosowanych.

Integracja przejęcia rozpoczyna się bezzwłocznie, a PMI w odpowiednim czasie udzieli swoim członkom i innym stronom zainteresowanym szczegółowych informacji.

PMI

Project Management Institute (PMI) to największe na świecie stowarzyszenie na rzecz osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem projektami, programami lub portfelami. Podmiot ten, założony w 1969 roku, dostarcza wartość dla przeszło 3 milionów specjalistów w praktycznie każdym państwie na świecie poprzez działalność wspierającą, współpracę, kształcenie i badania. Pomagamy rozwijać kariery, podnosimy efektywność organizacji i doskonalimy profesję zarządzania projektami w oparciu o międzynarodowo uznawane normy, certyfikaty, środowiska zawodowe, zasoby, narzędzia, badania naukowe, publikacje, szkolenia zawodowe i networking. Należąca do PMI strona ProjectManagement.com stanowi platformę internetową skupiającą środowiska z całego świata i zapewniającą bogatsze zasoby, lepsze narzędzia, większe sieci i szersze perspektywy. Zapraszamy do odwiedzania naszych stron: www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute oraz śledzenia naszego profilu na Twitterze @PMInstitute.

Disciplined Agile

Narzędzie Disciplined Agile jest wiodącym w branży podejściem wspierającym osoby i zespoły w dokonywaniu przemyślanych wyborów i poprawie metod pracy, i pomagający organizacjom usprawnić wdrożenie metodologii agile i lean w celu podejmowania lepszych decyzji. Certyfikowani Partnerzy i trenerzy zapewniają dostosowane do indywidualnych potrzeb usługi ukierunkowane na wsparcie optymalizacji rozwiązań IT wdrażanych w celu poprawy zwinności przedsiębiorstwa. Firmy w coraz większym stopniu polegają na certyfikowanych trenerach Disciplined Agile i na naszych partnerach, w celu przyspieszenia wzrostu wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem strategii disciplined agile, które odzwierciedlają rzeczywiste okoliczności wdrażania metodologii agile w złożonej sytuacji, w jakiej znajduje się dane przedsiębiorstwo. Ponad 12 000 specjalistów w 30 krajach uczestniczyło szkoleniach Disciplined Agile oraz sprzedano ponad 50 000 książek o tej tematyce.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Mary Ortega
+1 610 356 4600 X7030
mary.ortega@pmi.org

Contacts

Mary Ortega
+1 610 356 4600 X7030
mary.ortega@pmi.org