Ostatnie trzy tygodnie na zgłoszenie się do nagród UiPath Automation Awards 2019

Startupy z dziedziny automatyzacji procesów z Europy Środkowej i Wschodniej mają czas na zgłoszenie udziału w konkursie i otrzymanie zaproszenia na październikową ceremonię rozdania nagród w Bukareszcie do 2 września.

BUKARESZT, Rumunia--()--Konkurs UiPath Automation Awards 2019 dla startupów z dziedziny automatyzacji procesów z Europy Środkowej i Wschodniej, który wystartował w czerwcu br., przyciągnął już mocnych kandydatów z całego regionu. Uprawnieni kandydaci mają jeszcze trzy tygodnie na sfinalizowanie i przesłanie swoich zgłoszeń, aby móc ubiegać się o nagrodę w wysokości 50 tys. euro w gotówce, pakiet mentoringowy i dostęp do klientów UiPath.

W ramach UiPath Automation Awards przyjmowane są zgłoszenia w dwóch kategoriach:

  • Nagroda Start-up Automation - w tej kategorii jurorzy będą przyglądać się wnioskom od zespołów posiadających działający produkt do automatyzacji; maksymalne finansowanie: 1 mln USD;
  • Nagroda Scale-Up Automation - aby zakwalifikować się do tej kategorii, spółka musi mieć przynajmniej trzech klientów, którym świadczy usługi za wynagrodzeniem, ugruntowany zespół i maksymalne finansowanie w wysokości 3 mln USD.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 września 2019 r., a do 16 września jurorzy dokonają pierwszego przeglądu kandydatów. Od 7 października jurorzy będą realizować wizyty w firmach, po czym w każdej kategorii nominują trzech finalistów. 30 października, podczas konferencji How to web w Bukareszcie wybrani przedsiębiorcy przedstawią swoje prezentacje.

Wnioski będą oceniane przez 5 jurorów: Elisabeta Moraru - dyrektor generalny, Google Romania, Vargha Moayed – dyrektor ds. strategicznych, UiPath, Boris Kumrey – dyrektor ds. robotyki, UiPath, Ondrej Bartos – partner zarządzający, Credo Ventures i Stephen Allott – Venture Partner, Seedcamp.

Zwycięzca w kategorii Start-Up otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. euro, pakiet godzin mentoringu z doświadczonymi kierownikami UiPath oraz wsparcie techniczne i marketingowe. Zwycięzca w kategorii Scale-Up zostanie przedstawiony przynajmniej czterem klientom międzynarodowym od UiPath, uzyska wsparcie techniczne i marketingowe oraz szansę na prezentację swojego rozwiązania w lokalach UiPath Immersion Labs na całym świecie.

„Chociaż obecna wartość naszej spółki wynosi 7 mld dolarów, w UiPath nie zapomnieliśmy o tym, że jeszcze nie dawno byliśmy małym 10-osobowym rumuńskim startupem działającym w mieszkaniu w Bukareszcie. Wiemy jak trudno jest przejść od świetnego pomysłu do prosperującej firmy. Właśnie dlatego chcemy dziś wyciągnąć pomocną dłoń do utalentowanych przedsiębiorców z naszego regionu, aby mogli spełniać swoje marzenia” – powiedział Vargha Moayed, dyrektor ds. strategicznych w UiPath i twórca tego projektu.

Udział może wziąć każdy startup lub będąca na wczesnym etapie swojej działalności firma z dziedziny automatyzacji z regionu Europy Środkowej i Wschodniej (Albania, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Mołdawia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina i Węgry).

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Georgeta Gheorghe
PR EMEA
e-mail: georgeta.gheorghe@uipath.com

Contacts

Georgeta Gheorghe
PR EMEA
e-mail: georgeta.gheorghe@uipath.com