Udział S BLOCK w konferencji APAC Blockchain Conference 2019 w Sydney w Australii

BERN, Szwajcaria--()--W dniach 22-24 lipca br. w Sydney w Australii odbyła się konferencja regionu Azji i Pacyfiku poświęcona technologii blockchain - APAC Blockchain Conference. Tegoroczna, trzecia edycja konferencji jest największym wydarzeniem branży blockchain w Australii i jedyną imprezą tego rodzaju wspieraną przez Australijskie Stowarzyszenie na rzecz Handlu Elektronicznego przyciągającą podmioty z całego regionu i koncentrującą się na tematyce zastosowań innowacji z zakresu blockchain w świecie niewirtualnym.

Partnerstwo w ramach konferencji to zaszczyt dla S BLOCK. Podczas konferencji Peter Busser wygłosił swoją pierwszą prezentację jako wiceprzewodniczący spółki. Mówił na temat perspektyw zastosowania superportfela cyfrowego w handlu oraz jego aspektów technicznych. Następnie został poproszony o udział w forum dla gości, podczas którego wyjaśniał współuczestnikom tajniki bezpieczeństwa technologii blockchain oraz wygodę, jaką dają płatności cyfrowe. Dzielił się swoją wiedzą na temat wkładu, jaki S BLOCK wniosło do tej branży na całym świecie, podtrzymując nadzieję na to, że proponowana waluta cyfrowa stanie się pierwszą tego rodzaju walutą w pełni zintegrowaną z obecnym systemem finansowym.

Peter Busser posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu handlem produktami finansowymi opartym na metodach ilościowych (ang. quantitative trading) i duży autorytet wśród międzynarodowej społeczności inwestorskiej. Jego głównym zadaniem jest rozwój produktów na potrzeby portfela S BLOCK. Zarządzając wielomilionowym funduszem poprowadził zespół do osiągnięcia do 60% zysku z jednomiesięcznych inwestycji krótkoterminowych przy wsparciu rewolucyjnej technologii wykorzystującej sztuczną inteligencję w handlu oraz nawiązał współpracę z trzydziestoma najważniejszymi w branży funduszami quant

Dzieląc się swoją wiedzą wyjawił współuczestnikom jeszcze jedną cechę ekosytemu S BLOCK, którą jest wykorzystanie MasterNodes oraz poprowadził ich przez log transakcyjny systemu handlu opartego na metodach ilościowych. Następnie zachwycił słuchaczy ogłaszając, że trwają prace nad wersją 2.0, której premiera odbędzie się 20 września w Dubaju. Zaktualizowana wersja ma obejmować wyczekiwane możliwości, takie jak S Pay czy czat Wormhole Chat.

Komentując obecny stan ekosystemu Peter zwrócił uwagę na to, jak szybko doceniono możliwości tokena SBO, którego wartość od momentu emisji wzrosła 1,8-krotnie. Mimo zachęty płynącej z osiągniętego wyniku Peter podkreślił, że najważniejsze jest zadbanie, aby ta tendencja utrzymywała się na stałym poziomie, co jest wysoce prawdopodobne przy mocnym wsparciu SBO z uwagi na dochody generowane w oparciu o metody ilościowe. Pozwoli to uniknąć znacznych wahań kursu obserwowanych w przypadku innych kryptowalut.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

SBLOCK FOUNDATION PTE. LTD
Jennifer Bialek
e-mail: contacts@sblock.com
www.sblock.com

Contacts

SBLOCK FOUNDATION PTE. LTD
Jennifer Bialek
e-mail: contacts@sblock.com
www.sblock.com