ResMed Inc. voltooit $500M Private Placement Debt Offering

  • Opbrengsten zullen worden gebruikt om de uitstaande bedragen onder bestaande doorlopende kredietfaciliteit te verminderen
  • De nieuwe senior notes zullen in 2026 en 2029 vervallen

SAN DIEGO--()--ResMed Inc. (NYSE: RMD, ASX: RMD) kondigde vandaag de succesvolle prijsstelling en het sluiten van een onderhandse plaatsingsaanbieding van $ 250.000.000 hoofdsom aan van 3.24% senior notes op 10 juli 2026 en $ 250.000.000 hoofdsom 3.45% senior notes op 10 juli 2029.

De netto-opbrengst van het aanbod zal ongeveer $ 498 miljoen bedragen, na aftrek van geschatte honoraria en kosten in verband met het aanbod. De netto-opbrengst zal worden gebruikt om de kortlopende leningen op de senior ongedekte revolverende kredietfaciliteit van ResMed te betalen. De notes zijn niet-gegarandeerde senior obligaties van ResMed en hoofdelijk gegarandeerd door elke Dochtergarantiegever.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

For investors
Amy Wakeham
+1 858-836-5000
investorrelations@resmed.com

For media
Jayme Rubenstein
+1 858-836-6798
news@resmed.com

Contacts

For investors
Amy Wakeham
+1 858-836-5000
investorrelations@resmed.com

For media
Jayme Rubenstein
+1 858-836-6798
news@resmed.com