A CyrusOne megkezdte harmadik frankfurti adatközpontjának építését

DALLAS--()--Az egyik vezető globális ingatlanbefektetési részvénytársaság (real estate investment trust [REIT]), a CyrusOne Inc. (NASDAQ: CONE) bejelentette, hogy Németországban, Frankfurtban elindította legújabb adatközpontja építésének első fázísát.

A város Sossenheim kerületében felépülő létesítmény a CyrusOne harmadik adatközpontja lesz, amely egyedi igények szerint kialakított, biztonságos és rugalmas adatközponti megoldásokat kínál majd felhőalapú szolgáltatásokat nyújtó cégek, rendszerintegrátorok és multinacionális vállalatok számára Frankfurtnak ebben a kulcsfontosságú üzleti központjában.

Az építkezés 2020 második negyedévére tervezett befejezésekor a létesítmény két szomszédos, összesen 11500 négyzetméter alapterületű, csúcstechnológiát képviselő műszaki megoldásokkal rendelkező négyemeletes épületben fog működni, ahol összesen 22 MW IT-energia áll majd az ügyfelek rendelkezésére. Az adattermek indirekt, adiabatikus léghűtésének köszönhetően az adatközpont energiahatékonysági mutatója (power usage efficiency [PUE]) rendkívül alacsony lesz.

"Frankfurt az egyik leggyorsabban növekvő és stratégiai szempontból legjelentősebb helyszín a CyrusOne számára a város gazdasági ereje és az egyik legfontosabb európai pénzügyi központhoz való közelsége miatt" - magyarázta Tesh Durvasula, a CyrusOne európai szervezetének elnöke. "Ez a létesítmény cégünk harmadik adatközpontja lesz Frankfurtban, és úgy hiszem, mire befejeződik az építkezés a jövő évben, előbérlés révén gyakorlatilag a létesítmény egészét ki fogjuk adni."

"Tapasztalataink szerint a hyperscale (1) adatközpontokat igénybe vevő amerikai egyesült államokbeli piaci szereplők részéről Európában megnyilvánuló kereslet rendkívül nagy, és rendkívül gyorsan nő. Cégünk e fejlesztési projektje, valamint a dublini, amszterdami és londoni projektek is bizonyítékai annak a törekvésünknek, hogy mi legyünk az egyetlen hyperscale adatközpont-szolgáltató Európában. Úgy vélem, európai üzleti tevékenységünk olyan mértékben fog bővülni, hogy két éven belül mintegy 20 százalékát adja majd a CyrusOne összbevételének."

A Frankfurt III adatközpont igen gyors ütemű felépítését a CyrusOne kiterjedt tapasztalatai teszik lehetővé, melyeket a világszerte működő több mint 45 adatközpontja létrehozása során halmozott fel. A CyrusOne moduláris építési eljárást alkalmaz, és szorosan együttműködik több, értékes támogatást biztosító partnerével, köztük a Mercury Engineeringgel és a Klein építészirodával.

(1)hyperscale adatközpont: a terheléselosztástól kezdve nagy számú, fizikailag egymástól akár távol eső szerverparkok összehangolásáig, illetve egyéb hatékonyságnövelő technológiákkal óriási mennyiségű adatot gyorsan és olcsón kezelni képes, nagy igénynövekedésnek is megfelelni tudó adatközpont

Előremutató állítások

Ez a sajtóközlemény olyan, várt eredményekre és jövőbeli eseményekre vonatkozó előremutató állításokat tartalmaz, amelyek az Amerikai Egyesült Államok Magánértékpapírokra vonatkozó peres eljárások reformjáról szóló 1995. évi törvénye (Private Securities Litigation Reform Act of 1955) ún. "Safe Harbor" ("biztonságos kikötő" - azaz személyes adatok védelmére vonatkozó) rendelkezéseinek hatálya alá esnek. A korábbi tényadatokon alapuló állítások kivételével a jelen sajtóközleményben közölt összes állítás előremutató állításnak tekintendő, ideértve, többek közt, a CyrusOne terveire, célkitűzéseire, várakozásaira és szándékaira vonatkozó állításokat, valamint az ezek bármelyikének alátámasztását szolgáló feltételezéseket. Ezek az állítások vezetőségünk jelenlegi nézetein, véleményén és feltételezésein alapulnak, valamint az azokkal az iparágakkal és piacokkal kapcsolatos jelenlegi várakozásokon, becsléseken, előrejelzéseken és prognózisokon, amely ágazatokban, illetve piacokon cégünk jelen van, illetve ügyfeleink tevékenykednek. Az előremutató állítások olyan szavak alapján ismerhetők fel, mint például a "várhatóan", "előre láthatóan", "azt jósolta", "prognosztizált", "szándékozik", "tervezi", "úgy hiszi", "keresi", "becslések szerint", "továbbra is", "arra törekszik", "igyekszik", "talán", "fog", "kellene", "tudna", illetve e szavak tagadó alakja vagy egyéb változatai és hasonló kifejezések alapján. Továbbá, mindennemű olyan állítás, amely cégünk jövőbeli pénzügyi vagy üzemi teljesítményére, várt növekedésünkre, az ágazatunkban, leányvállalatainknál és piacainkon, illetve ügyfeleink ágazatában, leányvállalatainál és piacain érvényesülő tendenciákra vonatkozó prognózisokra, illetve jövőbeli eseményekre vagy körülményekre utal, szintén előremutató állításnak minősül. Felhívjuk a jelen sajtóközlemény olvasóinak figyelmét arra, hogy az előremutató állítások a vezetőség jelenlegi várakozásain és feltételezésein alapulnak, és számos tényező, kockázat és bizonytalansági tényező lehet rájuk hatással, melynek eredményeként tényleges eredményeink jelentős mértékben és negatív irányban eltérhetnek bármely itt közölt előremutató állításban kifejezett vagy vélelmezett eredménytől. Azok közé a tényezők közé, amelyek ilyen eltéréseket okozhatnak, többek közt a következők tartoznak: a Vállalat képessége arra, hogy sikeresen felépítse a Frankfurt III létesítményt és végrehajtsa és kezelje szélesebb körű terjeszkedési és fejlesztési projektjeit Európában. További információk az ilyen eltéréseket potenciálisan előidéző vagy azokhoz hozzájáruló tényezőkről, kockázatokról és bizonytalansági tényezőkről a Vállalat által az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (Securities and Exchange Commission [SEC]) benyújtott dokumentumokban találhatók, ideértve a 10-K nyomtatványon benyújtott Éves jelentés "Kockázati tényezők (Risk Factors) és "Vezetői összefoglaló és elemzés" (Management's Discussion & Analysis) című pontját", illetve a Vállalat egyéb, a jövőben a SEC-hez a 10-Q nyomtatványokon benyújtásra kerülő jelentéseiben vagy egyéb adatszolgáltatásában. A jelen sajtóközleményben szereplő összes előremutató állítás kizárólag a jelen sajtóközlemény kiadásának időpontjában fennálló körülményeken alapul. Cégünk nem vállal kötelezettséget semminemű előremutató állítás új információk felmerülése, bizonyos körülmények megváltozása, jövőbeli események bekövetkezése vagy egyéb okok miatti frissítésére vagy módosítására.

Amit a CyrusOne-ról tudni kell…

A CyrusOne (NASDAQ: CONE) jelentős növekedést felmutató ingatlanbefektetési részvénytársaság (real estate investment trust [REIT]), amely elsősorban vállalatok által használt, rendkívül megbízható, szolgáltatósemleges adatközpont-ingatlanokkal foglalkozik. A Vállalat olyan, a vállalati tevékenységek szempontjából kulcsfontosságú adatközpontokat biztosít, amelyek mintegy 1000 vállalat (köztük a Fortune magazin 1000 legnagyobb vállalatot felsoroló listáján szereplő 210 cég) IT infrastruktúrája számára megfelelő védelmet és zökkenőmentes működést biztosítanak.

A CyrusOne úgy ismert, mint amely sikeresen képes kielégíteni, sőt akár felülmúlni a hyperscale felhőalapú szolgáltatók részéről a termékeik piacra juttatásához szükséges idő csökkentése iránt felmerülő igényeket, továbbá a vállalatok IT infrastrukúra iránti folyamatosan bővülő igényeit. A CyrusOne rugalmasságot, megbízhatóságot, biztonságot és kapcsolódást biztosít, melyek mindegyike elengedhetetlen az üzleti növekedéshez. A CyrusOne egyedi igényekre szabott, az ügyfelek megfelelő kiszolgálását prioritásként kezelő platformot kínál, és elkötelezett a teljes átláthatóság iránt mind a kommunikáció, mind az adatközpont-kezelés, mind a szolgáltatásnyújtás iránt a világszerte megtalálható több mint 45 adatközpontjában. További információk a CyrusOne-ról a következő linken állnak rendelkezésre: www.CyrusOne.com.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.

Contacts

Allison+Partners
Martina Muller / Sophie Koenigsberger
CyrusOneGermany@allisonpr.com
Phone: + 49 (0)89 388 892 014

Contacts

Allison+Partners
Martina Muller / Sophie Koenigsberger
CyrusOneGermany@allisonpr.com
Phone: + 49 (0)89 388 892 014