ASIT biotech zet zijn transformatie van onderzoek naar vergevorderde klinische ontwikkeling voort

Aandeelhouders keuren alle resoluties goed op Buitengewone Algemene Vergadering

• Onderneming verwacht € 9-12 miljoen op te halen voor financiering gefocuste ontwikkeling

• Jean-Paul Prieels benoemd als nieuw lid van raad van bestuur

• Fase III op schema en succesvolle internalisering van ASIT’s klinische productiecapaciteit

BRUSSEL--()--Regulatory News:

ASIT biotech (BSE:ASIT) (Paris:ASIT) (ASIT - BE0974289218), een Belgische biofarmaceutische onderneming gespecialiseerd in het onderzoek naar en de ontwikkeling en toekomstige commercialisering van baanbrekende immunotherapieproducten voor de behandeling van allergieën, kondigt aan dat aandeelhouders alle voorstellen hebben goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 28 juni.

Aandeelhouders hebben eerder alle besluiten goedgekeurd die werden besproken tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 13 juni, met inbegrip van de goedkeuring van het jaarverslag en het remuneratieverslag, evenals de benoeming van Jean-Paul Prieels, een zeer ervaren farmaceutisch en biotechnologisch uitvoerend executive, als nieuw lid van de raad van bestuur. Op deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd het vertrouwen in het management bevestigd met de goedkeuring van de uitgifte van converteerbare obligaties voor een bedrag van € 9 tot € 12 miljoen door de lancering van een private plaatsing, evenals warrantplannen. Met de verwachte succesvolle inschrijving op deze obligaties zou de Vennootschap over voldoende financiële middelen moeten beschikken om de geplande ontwikkeling tot het derde kwartaal van 2020 te ondersteunen.

ASIT biotech zet zijn transformatie voort van een op onderzoek gerichte onderneming tot een onderneming met een vergevorderd klinisch programma en bevestigt dat de klinische fase III studie gp-ASIT + ™ voor preventie van graspollen-rhinitis op schema ligt. De wekelijkse gegevens van het Europese Aeroallergen-netwerk van de universiteit van Wenen geven aan dat het pollenseizoen in alle 70 centra van start is gegaan. Bovendien demonstreert de succesvolle internalisering van ASIT’s productiecapaciteit voor klinische batches op basis van het ASIT + TM-technologieplatform de volledige integratie van het proces van actieve farmaceutische ingrediënten voor van allergeen afgeleide peptide-immunotherapieën.

Michel Baijot, CEO van ASIT biotech, zei: 'We zijn verheugd met de steun en het vertrouwen van al onze aandeelhouders in onze voorbereiding op de commerciële lancering van onze baanbrekende immunotherapieproducten. De benoeming van Jean-Paul Prieels als onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur is van groot belang en weerspiegelt onze ambitie om wereldwijd erkende expertise in biotechnologieplatforms aan ons te verbinden om ASIT’s succes te ondersteunen en we zijn verheugd om hem te verwelkomen.''

De toelichtende documenten zijn op verzoek verkrijgbaar of kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap: www.asitbiotech.com, sectie Investors / Algemene vergadering.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Dit bericht is een vertaling van het originele Engelstalige persbericht. In geval van verschillen ten gevolge van vertaling of verschillen in interpretatie, geldt het originele Engelstalige persbericht als leidend.

Over ASIT biotech

ASIT biotech is een Belgisch biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase dat zich richt op de ontwikkeling en toekomstige commercialisering van een reeks baanbrekende immunotherapieproducten voor de behandeling van allergieën. Dankzij zijn innovatieve ASIT+™-technologie is ASIT biotech momenteel de enige ontwikkelaar van AIT-kandidaat-producten die bestaan uit zorgvuldig op grootte geselecteerde en gekwalificeerde natuurlijke peptiden die gewonnen zijn uit uiterst gezuiverd origineel allergeen. Deze innovatie zal uitmonden in een korte behandeling, waardoor naar verwachting de therapietrouw en de real-life-doeltreffendheid zullen verbeteren. De portefeuille van ASIT biotech omvat drie vernieuwende kandidaat-producten tegen de meest voorkomende allergieën van de luchtwegen (graspollenallergie met gp-ASIT+™ en huisstofmijtallergie met hdm-ASIT+™) en voedselallergieën (pinda-allergie met pnt-ASIT+™). Deze producten zouden de huidige immunotherapiemarkt aanzienlijk kunnen uitbreiden. De vennootschap meent tot slot dat haar innovatief ASIT+™-platform flexibel is en zou kunnen worden toegepast op een waaier aan allergieën. Meer informatie vindt u op www.asitbiotech.com

Volg ons op LinkedIn

Toekomstgerichte uitspraken

Alle uitspraken in dit bericht die geen verband houden met historische feiten en gebeurtenissen zijn toekomstgerichte uitspraken. In bepaalde gevallen kunnen deze toekomstgerichte uitspraken herkend worden aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie, met inbegrip van de woorden "gelooft", "denkt", "verwacht", "wil", "anticipeert", "kan", "zal", "is van plan", "blijft", "lopend", "potentieel", "voorspellen", "plannen", "beogen", "proberen", of "zou/zouden" of in elk geval hun negatieve vorm of andere variaties of vergelijkbare terminologie of door gesprekken of strategieën, plannen, doelstellingen, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. Toekomstgerichte uitspraken omvatten uitspraken over de intenties, overtuigingen of de huidige verwachtingen van ASIT biotech. Door hun aard gaan toekomstgerichte uitspraken gepaard met gekende en onbekende risico's en onzekerheden omdat ze verband houden met gebeurtenissen en afhangen van omstandigheden die al dan niet in de toekomst kunnen voorkomen. De toekomstgerichte uitspraken zijn geen garanties voor toekomstige prestaties. Met het oog op deze risico's en onzekerheden mag u niet op toekomstgerichte uitspraken vertrouwen als voorspelling van daadwerkelijke resultaten. Toekomstgerichte uitspraken worden alleen gedaan op de datum van dit bericht. Behalve wanneer vereist door de wet- of regelgeving, is ASIT biotech niet van plan om, noch voelt deze zich verplicht, om de toekomstgerichte uitspraken uit dit bericht verder up-to-date te houden of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, recente of andere gebeurtenissen.

Juridische waarschuwing

Dit bericht is niet bestemd voor distributie, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten of Amerikaanse personen zoals beschreven in de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"). De Aandelen zijn noch worden geregistreerd in het kader van de Securities Act en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten, behalve krachtens een vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act. De Vennootschap heeft geen enkel deel van de voorgenomen aanbieding van Aandelen geregistreerd in de Verenigde Staten noch is zij dat van plan. De Vennootschap zal geen publiek aanbod van Aandelen uitvoeren in de Verenigde Staten.

Dit bericht en de hierin vervatte informatie zijn niet bestemd voor publicatie, distributie of vrijgave in of naar de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of een jurisdictie waar dit een schending zou inhouden van de relevante wetten van die jurisdictie.

ASIT biotech is verantwoordelijk voor de informatie in dit bericht.

Contacts

Company
Michel Baijot, CEO
ASIT biotech
Tel.: +32 2 264 03 90
investors@asitbiotech.com

Investor Relations
LifeSci Advisors LLC
Hans Herklots
Tel.: +41 79 598 7149
hherklots@lifesciadvisors.com

Media Relations
Sophie Baumont
Tel.: +33 627 74 74 49
sophie@lifesciadvisors.com

Contacts

Company
Michel Baijot, CEO
ASIT biotech
Tel.: +32 2 264 03 90
investors@asitbiotech.com

Investor Relations
LifeSci Advisors LLC
Hans Herklots
Tel.: +41 79 598 7149
hherklots@lifesciadvisors.com

Media Relations
Sophie Baumont
Tel.: +33 627 74 74 49
sophie@lifesciadvisors.com